Naar hoofdinhoud

Praat mee op het Wajong-forum

Op dit forum kunnen Wajongers hun ervaringen met elkaar delen. Discussieer mee over onderwerpen die je bezighouden en stel je algemene vragen over je Wajong-uitkering.

De meest recente, actieve discussie staat bovenaan.

Moderators op dit forum zijn Eva en Dirk-Jan. Zij begeleiden de discussies namens UWV.

Het UWV Webcareteam beantwoordt algemene vragen over je uitkering.

Forum: Nieuws > zelfs de "banenambassadeurs"zijn nu uitermate bezorgd
Nieuws
zelfs de "banenambassadeurs"zijn nu uitermate bezorgd
tt
10700

Ook sommige mensen die werktechnisch met dit hele gedoe te maken hebben beginnen ondertussen uitermate bezorgd te worden.

Maar ja het ging nooit om het echt laten participeren maar om bezuinigen...

En opvallend zelf zij benoemen het "sjoemelen"met cijfers om maar het tussentijdse doel te halen. (wsw detacheringen opeens wel laten meetellen terwijl was afgesproken dat dat niet zou gebeuren)

https://fd.nl/economie-politiek/1177187/dit-was-een-echte-tekentafelwet-...
Vermoedelijk werkt de link niet, is wel vaker het geval bij fd dan googelen op dit was een echte tekentafelwet (meestal eerste link) of lees onderstaande (kopie artikel)

‘Dit was een echte tekentafelwet: onberaden en te vroeg op het bord gesmeten’ (door Johan Leupen)

Op papier ziet de groei van het aantal gehandicaptenbanen bij overheid en bedrijfsleven er bedrieglijk mooi uit: het zijn er nu 21.057(*). De eerste mijlpalen op weg naar de beloofde 125.000 in 2026, zoals vastgelegd in de Participatiewet uit 2014, zijn keurig aangetikt.

Toch zijn de twee ‘banenambassadeurs’ Aart van der Gaag en Hans Spigt, namens het bedrijfsleven respectievelijk de overheid aanjagers van de wet, uitermate bezorgd. ‘De schwung is eruit, de urgentie is weg', zegt Van der Gaag in een gesprek met het FD over de verwachting voor 2017. 'Ik zie om me heen heel veel enthousiaste werkgevers die zwakke groepen met subsidie aan een echte baan willen helpen. Maar ik realiseer me ook: nog geen 10% doet mee. Een kleine minderheid draagt de verantwoordelijkheid van het hele bedrijfsleven. En ik zie nu ook bedrijven van naam en faam gefrustreerd afhaken.’
Spigt en Van der Gaag evalueren op verzoek van het FD de Participatiewet, waarmee het kabinet nu een kleine twee jaar probeert arbeidsbeperkten naar een baan te begeleiden. Conclusie: het behaalde succes is relatief en het wordt extreem lastig er een vervolg aan te geven.

Wat is er bereikt tot nu toe?

Van der Gaag: ‘Hans en ik hebben in ieder geval bereikt dat het bewustzijn onder werkgevers enorm is toegenomen. Het eerste jaar zagen we ook goede resultaten. En de druk van een wettelijk quotum was er, daarmee was de urgentie van het thema hoog. Sindsdien loopt het momentum weg. Het laaghangend fruit is geplukt. We weten niet waar we meer mensen uit de doelgroep kunnen vinden. Of er komt een nieuwe ceo die minder met het onderwerp heeft. En Sociale Zaken verlegt de focus naar promotie van ouderen via John de Wolf.’

Spigt: ‘Ik deel dat. De bereidheid van werkgevers is echt groot, en we hebben resultaten geboekt, maar mijn vraag is of wie die kunnen borgen. We hebben het werkgevers te ingewikkeld gemaakt.’

Wat maakt het zo onzeker?

Spigt: ‘De overheidswerkgevers hebben hun tussentijdse doel voor 2016 gehaald, maar dat is voor een belangrijk deel te danken aan staatssecretaris Jetta Klijnsma. Die heeft de lat veel lager gelegd: alle detacheringen via sociale werkbedrijven tellen mee. Die kunnen elk moment ophouden. De bedoeling was juist dat de arbeidsmarkt deze zwakke groepen absorbeert in duurzame banen en dat zien we veel te weinig gebeuren.’

Van der Gaag: ‘Ik zie werkgevers afhaken door de stapeling van plichten en bureaucratie. Het is duister hoeveel loonsubsidie je krijgt en waarom. Soms wordt die achteraf nog teruggevorderd ook. De ontslagbescherming voor deze speciale groep is net zo streng als voor gewone werknemers. En ik ken gevallen van mensen met een IQ van 60 die niet voldeden aan het profiel.’

‘Dit was een echte tekentafelwet: onberaden en veel te vroeg op de borden van werkgevers gesmeten. Wij hebben continu aan de bel moeten hangen om hem werkbaar te krijgen: om de werkgever verzekerd te krijgen bij ziekte. Om jongeren zonder keuring direct aan de slag te krijgen. Om een overbruggingssubsidie te regelen. Bijna alles is wel een keer veranderd. Daar komt nog bovenop dat gemeenten hun rol niet oppakken. Zij zouden een kaartenbak aanleggen waar werkgevers zelf uit kunnen kiezen, maar ze zijn drukker met beleidsnota’s dan met bedrijven helpen. Ze hebben nu nog niet eens 500 profielen aangemeld.’

Spigt: ‘Dat is ver onder de maat.’

Hoe kan dat?

Van der Gaag: ‘Hun beleidsvrijheid is een enorm dilemma. Iedere regio heeft weer zijn eigen regeling. De een geeft jongeren voorrang, de ander ouderen. Sommige gemeenten doen helemaal niks omdat begeleiding altijd meer kost dan gewone bijstand. Grote werkgevers kunnen zo onmogelijk landelijke afspraken maken.’

Spigt: ‘Dat klopt. Het probleem is dat dat inherent is aan de decentralisatie. Je kunt niet zomaar inbreken op regionale budgetten. Maatwerk moet mogelijk blijven, een gemeente moet ook met lokale werkgevers iets kunnen regelen. Het moet wel lonen voor gemeentes om samen te werken en dat is niet zo.’

Veel werkgevers willen alleen een gehandicapte inhuren via een intermediair. Moet dat niet makkelijker worden?

Van der Gaag: ‘In sommige sectoren is het nu eenmaal heel erg lastig. Laat bedrijven die echt geen ruimte hebben gewoon een gehandicapte in schoonmaak of catering inkopen bij een groot gespecialiseerd bedrijf. Laten we niet met het vingertje wijzen.’

Spigt: ‘Als zo’n inkoop uiteindelijk een afkoop wordt, dan zie ik daar helemaal niets in. Zo maak je het voor een grote accountant wel heel makkelijk om te zeggen: wij hebben geen plek. Dit is een maatschappelijk vraagstuk en alle werkgevers moeten hun verantwoordelijkheid nemen.’

VNO-NCW wil ook andere zwakke groepen toelaten tot de Participatiewet. Is dat een goed idee?

Spigt: ‘Ik ben daar fel op tegen. Deze wet is bedoeld voor de zwakste groep en die trekt dan meteen aan het kortste eind.’

Van der Gaag: ‘Oprekken is absolute noodzaak. Hoogleraar Paul de Beer waarschuwde vorige week dat de afgelopen zes jaar bijna 250.000 arbeidsgehandicapten langs de zijlijn zijn beland. Regelingen voor arbeidsongeschiktheid zoals WIA en Wajong zijn zo goed als op slot gezet. Waar moeten die groepen heen? Het idee van een inclusieve arbeidsmarkt is aan het stranden.’

‘De zwakke groep is veel groter dan de 125.000 met wie wij ons mee bezighouden. Laat iedereen meedoen mee naar gelang zijn mogelijkheden, en compenseer ieders afstand naar de arbeidsmarkt op een werkgeversgerichte, niet bureaucratische manier.’

(*)opmerking van mij die 21.057 is van december 2015. Ondertussen is dat aantal al gezakt tot 17.549 ( laatste bekende cijfers zie ook https://perspectief.uwv.nl/forum/s/de-stand-van-zaken-herbeoordeling-tm-...)

Staat je onderwerp er niet tussen? Start dan je eigen discussie!