Naar hoofdinhoud

Praat mee op het Wajong-forum

Op dit forum kunnen Wajongers hun ervaringen met elkaar delen. Discussieer mee over onderwerpen die je bezighouden en stel je algemene vragen over je Wajong-uitkering.

De meest recente, actieve discussie staat bovenaan.

Moderators op dit forum zijn Eva en Dirk-Jan. Zij begeleiden de discussies namens UWV.

Het UWV Webcareteam beantwoordt algemene vragen over je uitkering.

Forum: Nieuws > Wetswijziging Wajong: proces en relevante data
Nieuws

Pagina's

Op https://www.autisme.nl/2019/02/12/wajong-wijzigt-weer/
staat ook uitgelegd wat er allemaal gaat veranderen.

N.B. Dit is geschreven op basis van de informatie die openbaar/online beschikbaar is. Zoals TT ook al schrijft, heeft het kabinet achter de schermen wijzigingen aangebracht in het wetsvoorstel, volgens hun eigen zeggen. Maar voor ons is dit een black box: niemand (d.w.z. het publiek, de Nederlandse bevolking) heeft er zicht op of er werkelijk iets gewijzigd is en zo ja, wat dan. Ook is het volkomen onbekend of de opmerkingen, kritiek en aanbevelingen van diverse partijen, zoals het LCR, hebben geleid tot aanpassingen of dat die 'gewoon' door de overheid langs zich neergelegd zijn.

Staatssecretaris Van Ark komt in mei met een brief naar de Tweede Kamer over het breed offensief, waarin ook de eerder ingediende en aangenomen moties worden meegenomen.

De evaluatie beschut werk, die op dit moment gaande is, komt in september.

Raad van State is klaar met advies. Nu is het afwachten hoe snel het kabinet het advies verwerkt (en of dat nog wijzigingen aan de plannen oplevert) en wanneer de plannen daadwerkelijk aan de tweede kamer worden voorgelegd. We zullen waarschijnlijk tot dan moeten wachten om het advies en de wijzigingen van het kabinet te kunnen inzien.

https://wetgevingskalender.overheid.nl/Regeling/WGK009236

Pagina's