Naar hoofdinhoud

Praat mee op het Wajong-forum

Op dit forum kunnen Wajongers hun ervaringen met elkaar delen. Discussieer mee over onderwerpen die je bezighouden en stel je algemene vragen over je Wajong-uitkering.

De meest recente, actieve discussie staat bovenaan.

Moderators op dit forum zijn Eva en Dirk-Jan. Zij begeleiden de discussies namens UWV.

Het UWV Webcareteam beantwoordt algemene vragen over je uitkering.

Forum: Nieuws > Wetswijziging Wajong: proces en relevante data
Nieuws
Wetswijziging Wajong: proces en relevante data
Loekarin
1558212

Op dit forum loopt een discussie over de plannen voor de wetswijziging Wajong, zie o.a.
https://perspectief.uwv.nl/forum/s/internetconsultatie-wijzigingen-wajon...

Ik heb daar al de vraag gepost, maar omdat ik nog geen antwoord heb ontvangen, hierbij nogmaals.

De internetconsultatie is geweest.
Hoe gaat het nu verder? En vooral: wat zijn de relevante data en/of deadlines die bij dit proces horen?

Wanneer worden de reacties uit de internetconsultatie verwerkt? Worden die in de Tweede Kamer besproken?

Wanneer worden de plannen (opnieuw) in de Tweede Kamer besproken?

Wie is de contactpersoon bij het ministerie voor deze plannen (de voorgestelde wetswijziging en reacties daarop)?

Pagina's

Ik raad je aan om deze vragen bij het Ministerie  van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te stellen, Loekarin. 

Laatst gewijzigd op: 08 februari 2019 12:59

Hallo @Loekarin en anderen

Is bij iemand meer bekend hoe en wanneer de voorstellen voor Wajong veranderingen verder gaan?

Laatst gewijzigd op: 25 februari 2019 13:34

nee, niet bij mij. Ik wil het wel graag weten. Ik moet erbij zeggen, dat ik het ministerie (nog) niet benaderd heb.

Op 22 februari heeft de ministerraad ingestemd om het, n.a.v de internetconsultatie, gewijzigde wetsvoorstel voor advies voor te leggen aan de Raad van State.
De gewijzigde wettekst + het advies van raad van State wordt pas openbaar bij indiening bij de tweede kamer. Wanneer dat is....Joost mag het weten maar ik vermoed ergens voor de zomer aangezien men deze wijzigingen per 1 januari 2020 wil laten ingaan en het door zowel tweede als eerste kamer goedgekeurd moet worden.

Zie ook hier https://wetgevingskalender.overheid.nl/Regeling/WGK009236 en hier https://www.nationalezorggids.nl/gehandicaptenzorg/nieuws/47128-regelgev...

Laatst gewijzigd op: 27 februari 2019 20:29

Adviesaanvraag is officieel ingediend bij Raad van State. Hoe lang de Raad van State over advies doet is onbekend, soms is het er binnen 2 weken soms duurt het maanden.
https://wetgevingskalender.overheid.nl/Regeling/WGK009236

Laatst gewijzigd op: 28 februari 2019 23:00

Nieuwsbericht | 22-02-2019 |
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/02/22/vereenvoudiging-r...

Je kunt ook zoeken bij website Raad van State:
Ont­werp­be­sluit hou­den­de wij­zi­ging van de Wet ar­beids­on­ge­schikt­heids­voor­zie­ning jong­ge­han­di­cap­ten en en­ke­le an­de­re wet­ten.
Kenmerk :W12.19.0053/III Datum aanhangig :22 februari 2019
https://www.raadvanstate.nl/adviezen/?zoeken_term=Ontwerpbesluit_houdend....

Wat houd dit allemaal in voor de wajonger met arbeisdsvermogen ?

Laatst gewijzigd op: 19 maart 2019 12:02

@jori, Dat is geheim. Pas als het in de Tweede Kamer wordt behandeld weten we iets meer. Het is nog onbekend wanneer dit zal zijn.

Laatst gewijzigd op: 19 maart 2019 14:06

De plannen zelf zijn niet geheim. Hier https://perspectief.uwv.nl/forum/s/kabinetsplannen-voor-vereenvoudigen-w... en hier https://perspectief.uwv.nl/forum/s/internetconsultatie-wijzigingen-wajon... kan je vinden wat de plannen ongeveer zijn, of misschien moet ik zeggen waren voor de internetconsultatie.

Na de internetconsultatie heeft het kabinet volgens eigen zeggen wat wijzigingen aangebracht (wat is nog niet bekend, dat zijn meestal geen schokkende wijzigingen maar kleine aanpassingen maar wie weet verrassen ze deze keer) en dat naar de raad van state gestuurd. Pas als de raad van state advies heeft uitgebracht kan je zien wat de definitieve plannen zijn die aan de tweede kamer worden voorgelegd.
Maar ook dat is nog niet definitief, de tweede kamer (en ook de eerste kamer) kan er niet mee instemmen en/of wijzigingen eisen.

Laatst gewijzigd op: 19 maart 2019 19:08

In deze brief geeft van Ark aan dat het streven is om rond de zomer het wetsvoorstel aan te bieden aan de tweede kamer. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wajong/documenten/kamerstukken/...

Pagina's


Staat je onderwerp er niet tussen? Start dan je eigen discussie!