Naar hoofdinhoud

Praat mee op het Wajong-forum

Op dit forum kunnen Wajongers hun ervaringen met elkaar delen. Discussieer mee over onderwerpen die je bezighouden en stel je algemene vragen over je Wajong-uitkering.

De meest recente, actieve discussie staat bovenaan.

Moderators op dit forum zijn Eva en Dirk-Jan. Zij begeleiden de discussies namens UWV.

Het UWV Webcareteam beantwoordt algemene vragen over je uitkering.

Forum: Nieuws > Wetsvoorstel harmonisatie Wajong
Nieuws

Pagina's

Begrijp ik nou goed (of niet?) dat wajongers een garantiebedrag kunnen krijgen tot maximaal minimumloon op fulltime-basis?

Dus niet op basis van een hogere opleiding waardoor fulltime werken altijd hoger is dan WML?

Als je in deze nieuwe wetgeving gestimuleerd wordt om te studeren, heeft dat dan nog wel tot gevolg dat dit zin heeft ihkv het verbeteren van je financiele positie, met behoud van wajong?

Als het antwoord nee is, begrijp ik waarom je makkelijker kunt terugvallen: je gaat dan misschien meer doen dan je kunt om armoedeval te voorkomen. Proberen meer te werken dan je kunt, maakt het van belang dat je makkelijker terug kunt vallen.

Ik denk alleen dat er 'op de betrekking' uit spreekt dat wajongers echt meer kunnen als ze maar willen. Je kunt heus wel meer dan x aantal uren werken...

En de klap van steeds weer ziek worden door meer doen je kunt en dan falen/uitvallen met een steeds negatiever zelfbeeld wordt dan minder van belang geacht?

Voor de oude Wajong en Wajong2010 kun je in aanmerking komen voor een re-integratietraject.
Bij de Wajong2015 uitkering kom je niet in aanmerking voor een re-integratietraject.

Voor de Wajong betekent dit dat de re-integratietrajecten teruglopen in de loop der tijd en de re-integratietrajecten voor arbeidsbeperkten met arbeidsvermogen bij de gemeenten zouden logischerwijs moeten oplopen. Voor zover bij mij bekend heeft de gemeente geen re-integratie trajecten. Ik lees niets over re-integratietrajecten bij gemeenten of blijft dit een dienst die het UWV blijft aanbieden via de gemeente?

Hoe wordt er voor gezorgd dat de re-integratietrajecten en re-integratie(job)coaches van het UWV en gemeenten van dezelfde kwaliteit zijn?

Het garantiebedrag is bij een aaneengesloten periode van twee maanden. Hoe wordt dan omgegaan met een re-integratietraject tussen twee jobs in, dat twee jaar of langer kan duren (afhankelijk hoe je start- en eindpunt definieert)?
Zie ook https://perspectief.uwv.nl/forum/s/hoe-lang-mag-een-re-integratietraject...

Laatst gewijzigd op: 30 november 2018 15:21

quote:

Op 28 november 2018 schreef Jippie het volgende:

Uiteindelijk zullen veel mensen met een hoger maatmanloon of die onder de Bremanregeling of Voortgezette werkregeling werken, er op achteruit gaan. Zeker ook degenen in de oude Wajong die volledig en duurzaam AO zijn en een bijbaantje hebben van minder dan 20% wml. Deze max. 20% zal volledig gekort gaan worden (met geen recht op garantiebedrag).

Ik heb oude wajong, een hoger maatmanloon (omdat ik afgestudeerd ben) maar ben niet volledig en duurzaam arbeidsongeschikt. Ik werk 12 uur.
Ga ik er in die nieuwe regeling ook op achteruit?

Ps.
Ik vind de periode om te reageren bij de internetconsultatie veel te kort om dit allemaal rustig uit te zoeken. En wie gaat mij beantwoorden?

Zoals die hoofdpunten gesteld worden is het veel te kort door de bocht! Denk dat ik dan maar gewoon mijn situatie opschrijf en zeg dat ik er niet op vooruit ga. Of ze ook aan de groep hebben gedacht waar ik in val. Ook als die procentueel klein in de groep Wajongers.

En ... in 2015 heb ik allerlei politici gemaild over mijn standpunten. Ik kreeg van een aantal reactie. Vooral Linda Voortman en Sadet Karabulet stonden hier open voor. Ben zelfs naar Den Haag geweest voor overleg met Lutz Jacobi. Ik ga er maar weer tijd voor vrijmaken.
Al zit ik weer beetje tegen overspannenheid aan! Pfff.... gewoon eens rust met die wet of een duidelijke uitleg en vraag antwoord mogelijkheid!

Laatst gewijzigd op: 01 december 2018 11:00

@Jacqueline Zo heb ik ook gereageerd op de internetcomsultatie met een korte uitleg over mijn situatie, hoe ik er nu voor sta en dat ik hoop dat het echt klopt dat werken gaat lonen en dat er geen achteruitgang komt, want ik heb hard genoeg gewerkt voor waar ik nu sta en het zou fijn zijn daar eindelijk eens waardering voor te gaan voelen. Ook heb ik gezegd dat ze ook moeten denken aan de mensen die parttime werken met een reden en echt aan hun taks zitten en niet meer kunnen dat die ook beloond moeten worden.

Om te zien of je er met de nieuwe voorgestelde inkomstenverrekening er op vooruit of achteruit gaat, zou je eigenlijk de nieuwe rekenformule moeten invullen.
Ik vind de formule ingewikkeld, maar ik heb een poging gewaagd. Graag correctie als het niet juist is!!
De formule Inkomensondersteuning = ( 0,7 x G ) + ( 0,3 x G x deeltijdfactor ) – I
Waarbij de deeltijdfactor is: I / (loonwaarde x G)

De grondslag voor de Wajong is nu E 73,30 per dag.
Stel je verdient E 800 bruto per maand.
Per dag zou dit dan ongeveer zijn E 800 / 21,75 = E 36,78 per dag.
Je loonwaarde is gewoon 100% per uur.
Het deeltijdpercentage is dan 36.78/ (1 x 73,30=)73,30 = 0.50 (afgerond)
Dan wordt de berekening volgens mij:
(0,7 x 73,30 =) 51,31 +( 0,3 x 73,30 x 0,50 =)11 = 62,31 - inkomen van 36,78 = 25,53 x 21,75 = E 555.28 aanvullende Wajong

Totaal inkomsten worden dan:
E 800,- inkomsten uit arbeid + E 555,28 aan aanvullende Wajong = E 1355,28

Laatst gewijzigd op: 01 december 2018 15:15

@Jippie, als ik van het volgende uitga:

WML: € 1.594,28
loonwaarde (van wml): 100,00%
Uren per week: 20 (van 40-urige werkweek)

Dan kom ik uit op:
Inkomen (bruto): € 797,14
>>> Voorstel Wajong (bruto): € 558,00
Totaal: € 1.355,14 (= 85% van wml)

Dat komt overeen met jouw berekening.

Dit geeft bij elke kleine wijziging al een verandering. Hoe dat dan moet met de voorschotten, die dan veel vaker afwijken, is volgens mij nog niets van bekend. Of gaat het UWV de maandelijkse gegevens van de loonaangifteketen gebruiken?

Wat de gevolgen zijn van deze nieuwe formule voor de UWV toeslag en de toeslagen van de belasting is voor mij niet in te schatten.

Dat kan het uwv echt niet aan maandelijks je inkomen checken. Ik had laatst gevraagd of het van de per zes maanden naar per 3 maanden mocht gaan. De dag erna werd ik al gebeld en bijna gesmeekt het weer per zes maanden te doen, ze hadden het veel te druk.

De voorstellen voor onderwijs en studie ben ik blij mee. De beperking / chronische ziekten / stoornis vragen extra tijd, zodat de kans dat je er langer over doet groter is. En door de urenbeperking wordt het afbetalen van studieschulden moeilijker. Wel kan het onderwijs voor mensen met een beperking / chronische ziekten / stoornis worden verbeterd, met name het voortgezet onderwijs. Daar zou nog eens goed over moeten worden nagedacht hoe dat beter kan.

Mogelijk dat door betere opleiding ook betere behandelingen komen voor beperkingen / chronische ziekten / stoornissen of betere wet- en regelgeving door mensen die zelf vanuit de praktijk ervaringen kunnen inbrengen. Of die kennis kunnen combineren met ervaring en visie hebben wat logischerwijs eerst moet worden opgelost.

Een goede opleiding is de basis voor meer vrijheid én meer verantwoordelijkheid.

Pagina's