Naar hoofdinhoud

Praat mee op het Wajong-forum

Op dit forum kunnen Wajongers hun ervaringen met elkaar delen. Discussieer mee over onderwerpen die je bezighouden en stel je algemene vragen over je Wajong-uitkering.

De meest recente, actieve discussie staat bovenaan.

Moderators op dit forum zijn Eva en Dirk-Jan. Zij begeleiden de discussies namens UWV.

Het UWV Webcareteam beantwoordt algemene vragen over je uitkering.

Forum: Nieuws > Wetsvoorstel harmonisatie Wajong
Nieuws

Pagina's

Ik heb die kamerbrief gelezen en begrijp het niet. Ik plak het hier:

"Het aantal mensen in de Bremanregeling bedraagt jaarlijks circa 3.000. De huidige Bremanregeling kan leiden tot een additionele aanvulling. Onder de voorwaarde dat een Wajonger ondersteuning van een jobcoach geniet en het loon dat deze persoon zonder loondispensatie zou verdienen hoger is dan het totale inkomen op basis van de reguliere inkomensregeling, wordt het gedispenseerde loon aangevuld tot het cao-loon (gemaximeerd op 120 procent WML) dat deze persoon zou hebben verdiend als hij zonder loondispensatie aan het werk zou zijn. De Bremanregeling heeft daarmee alleen effect op Wajongers die werken met loondispensatie en meer dan 31 uur werken in een functieloon hoger dan WML. Een Wajonger die voltijd werkt, met een Breman-aanvulling heeft een totaal inkomen van maximaal 120 procent WML."

Deel 1)

En hier deel2:

"Als een Wajonger in de Bremanregeling die voltijd werkt zijn baan verliest en niet binnen twee maanden een nieuwe baan heeft, is na de beoogde wetswijziging de geharmoniseerde regeling voor inkomensondersteuning van toepassing. De geharmoniseerde regeling voor inkomensondersteuning heeft tot gevolg dat het inkomen minimaal 70 procent van het WML bedraagt als de persoon niet werkt en maximaal 100 procent van het WML als de persoon voltijd werkt."

Ik heb altijd gedacht dat de Bremanregeling ging over het maatmanloon en dat is voor een hoger opgeleide wajonger, zelfs een die met een urenbeperking werkt, toch hoger dan 120% WML?

Ik begrijp dat maatmanloon en urenbeperking verdwijnt, maar ik kan nooit 36 uur werken.

Kan iemand uitleggen of ik sowieso geen inkomensondersteuning meer krijg doordat ik niet voltijd kan werken?
En wat er bedoeld wordt met die uitspraak dat een wajonger die voltijd werkt met Bremanregeling maximaal 120%WML verdient >Dat is niet zo.

Ik hoop dat UWV webcare hier al meer duidelijkheid voor je over kan geven.
Maar de samenloop WIA + Wajong + werk kan ingewikkeld zijn.
Het ligt er ook aan welke situatie op jou van toepassing is.
De nieuwe plannen laten artikel 3:50 lid 3 Wajong vervallen.
Dat artikel regelt dat je zowel een WIA uitkering uit arbeidsongeschikt worden uit werk kan krijgen, met daar bovenop de hoogte van de Wajonguitkering die je al ontving tijdens het werken. Dat dit artikel gaat vervallen, is dus een verslechtering.[/quote]

Hmm...dank je alvast voor jouw antwoord. Ik probeer inderdaad wat dingen uit te zoeken over deze kwestie en vind het knap lastig. Al voor deze nieuwe plannen er waren ?!

Hoop inderdaad dat webcare mij wat meer informatie kan geven want een verslechtering is nou juist niet waar ik op zit te wachten.

Wat bedoel je met: Het ligt er ook aan welke situatie op jou van toepassing is? mischien kan ik wat meer duidelijkheid geven.

quote:

Op 26 november 2018 schreef Kris het volgende:

Ik heb altijd gedacht dat de Bremanregeling ging over het maatmanloon en dat is voor een hoger opgeleide wajonger, zelfs een die met een urenbeperking werkt, toch hoger dan 120% WML?

Ik begrijp dat maatmanloon en urenbeperking verdwijnt, maar ik kan nooit 36 uur werken.

Kan iemand uitleggen of ik sowieso geen inkomensondersteuning meer krijg doordat ik niet voltijd kan werken?
En wat er bedoeld wordt met die uitspraak dat een wajonger die voltijd werkt met Bremanregeling maximaal 120%WML verdient >Dat is niet zo.

De Bremanregeling is een speciale regeling waarin je oa. met loondispensatie en jobcoach moet werken (en nog wat andere voorwaarden). Maar daarnaast kan je ook 'gewoon' werken met een hoger maatmanloon. Dan kunnen je totaal inkomsten werk + Wajong zelfs boven de 120% wml komen. Ligt er aan hoe hoog je maatmanloon is en hoeveel uren je werkt.

Er wordt in de nieuwe plannen geen rekening (meer) gehouden met mensen met een medische urenbeperking.

quote:

Op 26 november 2018 schreef Jacqueline het volgende:

Wat bedoel je met: Het ligt er ook aan welke situatie op jou van toepassing is? mischien kan ik wat meer duidelijkheid geven.

Heb je Wajong en Wia op basis van artikel 3:50 lid 3 Wajong?
Dan kan Wajong en WIA boven de 70/75% uitkomen.
Artikel 3:50 lid 3 gaat verdwijnen in de nieuwe plannen.
Wat er dan gebeurt met de mensen die (al) onder die regeling vallen, is mij niet duidelijk?Misschien hebben ze ook recht op het 'garantie-bedrag?
Ik hoop dat UWV je hier al meer duidelijkheid over kan geven.

Laatst gewijzigd op: 26 november 2018 22:30

Als de nieuwe plannen geen ruimte latenvoor een urenbeperking, wil dat dan zeggen dat ik na al die jaren in staat ben om meer uren te werken?

Nee. Ik werkte al zoveel ik kon.

Loont het voor mij om meer uren te werken?

Nee, want het is geen optie om meer uren te werken.

Wat gebeurt er dan met mij in relatie tot de Wajong?

Ik val door het wegvallen van de urenbeperking uit de Wajong.

Als ik geen Wajong-uitkering meer krijg, is mijn medische beperking dan afgenomen?

Nee, dat staat er volledig los van.

Hoeveel inkomsten verlies ik maandelijks terwijl mijn medische situatie niet is verbeterd?

Circa 300€ per maand.

Kan ik dat geld makkelijk missen, omdat ik bijvoorbeeld dat geld wel kan verdienen door meer te werken?

Nee. Had ik al beantwoord.

Lekker eerlijk, deze nieuwe wetgeving om regels 'te harmoniseren' en om dan alleen de voordelen voor Wajongers te belichten. O nee, zo mag ik me straks niet meer noemen, want ik ben miraculeus genezen....

Als ik al herstel en zelfs een baan in mijn eigen vak kan krijgen, verdien ik doordat er dan geen thuiswerkdag meer wordt geboden 8 uur minder en verlies de Wajong-uitkering. Een grote inkomensdaling.

Maar, voordeel?: ik hoef een werkgever niet meer te vertellen dat ik een wajonger ben? Want exit wajong in de nieuwe plannen.

En die werkgever krijgt dan ook geen werkplekaanpassingen meer?

Of val ik terwijl ik uit de Wajong val nog wel onder de groep die ondersteuning krijgt ivm de Wajong?

UWV, kan iemand mij uitleggen wat de nieuwe plannen nou inhouden voor mij?, het is voor mij te moeilijk om te lezen wat er nou wordt gezegd.

Laatst gewijzigd op: 27 november 2018 10:04

@ all

Ik zie dat jullie al veel in gesprek zijn over de toekomstige plannen voor de Wajong-regeling van Tamara van Ark. Ook stellen jullie vragen over de gevolgen van de plannen in bepaalde situaties.

Webcare kan de vragen over de gevolgen nu nog niet beantwoorden, omdat het vooralsnog alleen plannen zijn en er nog niets vaststaat. Wijzigingen in de plannen kunnen dan weer anders uitpakken.

Verder wil ik de artikelen die over dit onderwerp op Perspectief staan onder de aandacht brengen. Hier vind je het artikel met de samenvatting en het artikel over het interview met Tamara van Ark lees je hier.

Laatst gewijzigd op: 27 november 2018 10:32

Ook deze gooi ik even in de herhaling.

quote:

In het originele topic schreef tt:

Het is een internetconsultatie dus er is de mogelijkheid om erop te reageren en dus eventueel invloed uit te oefenen op de voorgenomen plannen. Reageren moet voor 18-12-2018.

Misschien hebben sommigen al gereageerd of zijn dat nog van plan om te gaan doen maar dit is het moment om vragen/opmerkingen/zorgen/verontwaardiging etc aan de overheid kenbaar te maken. Het moet nog besproken gaan worden in de tweede (en eerste) kamer, het gaat tenslotte om wetswijzigingen, en dan wordt er (als het goed is) ook gekeken naar alle op- en aanmerkingen die er zijn gedaan bij de consultatie en kunnen er nog eventueel dingen veranderen/aangepast worden.

Laatst gewijzigd op: 27 november 2018 10:49

@Lisanne:

Ik ben het toch niet met je eens.
Want als er van de doelgroep die het betreft wordt verwacht voor 18-12 te reageren op die plannen èn die plannen gevolgen hebben voor individuele situaties, tot wie kun je je dan wenden om die plannen te begrijpen zodàt je er adequaat op kunt reageren?

Begrijp je wat ik zeg? Dat als er iets van me verwacht wordt, ik het wel moet begrijpen.

Als ik het niet begrijp (en ik ben wo-opgeleid), zullen die plannen toch meer uitleg behoeven om er goed op te kunnen reageren. Anders wordt er straks gesteld dat de Wajong-groep niet op bepaalde zaken heeft gereageerd. Of wordt er gesteld dat de groep het ermee eens is!

Vwb het artikel in perspectief: heeft uwv die geschetste paradijsfantasie langs de realiteit gelegd van individuele gevallen?
Het stuk is zo'n versimpeling van de gevolgen van de veranderingen voor een groot aantal mensen, die dat direct in plichten, inkomsten, etc. voelen, dat ik het artikel wat beschamend vind.

Laatst gewijzigd op: 27 november 2018 10:57

Pagina's