Naar hoofdinhoud

Praat mee op het Wajong-forum

Op dit forum kunnen Wajongers hun ervaringen met elkaar delen. Discussieer mee over onderwerpen die je bezighouden en stel je algemene vragen over je Wajong-uitkering.

De meest recente, actieve discussie staat bovenaan.

Moderators op dit forum zijn Eva en Dirk-Jan. Zij begeleiden de discussies namens UWV.

Het UWV Webcareteam beantwoordt algemene vragen over je uitkering.

Forum: Nieuws > Wetsvoorstel harmonisatie Wajong
Nieuws
Wetsvoorstel harmonisatie Wajong
tt
19841212

Edit Moderator 31-10-2019:
Ik zie dat er veel nieuwe topics worden aangemaakt over de harmonisatie van de Wajong. Het lijkt me handig om alles overzichtelijk in één topic te bespreken. Reacties over het nieuwe wetsvoorstel graag onder dit topic.

Oorspronkelijke bericht:
Door persoonlijke omstandigheden op dit moment niet in staat om het door te nemen maar hier https://www.internetconsultatie.nl/wajong kan je de voorgenomen wetswijzigingen voor de wajong + toelichting vinden.
Het is een internetconsultatie dus er is de mogelijkheid om erop te reageren en dus eventueel invloed uit te oefenen op de voorgenomen plannen. Reageren moet voor 18-12-2018.

Als het mogelijk is deze internetconsultatie zo veel mogelijk delen zodat zo veel mogelijk mensen eventueel kunnen reageren.

Pagina's

De eerste maatregel is het vervangen van de arbeidsongeschiktheidsuitkering in de oWajong (inclusief Bremanregeling) en de inkomensondersteuning in de werkregeling, voortgezette werkregeling én Bremanregeling in de Wajong2010 door één geharmoniseerde regeling voor inkomensondersteuning. In het kader van eenduidigheid in de uitvoering en uitlegbaarheid aan Wajongers, stelt de regering voor om de geharmoniseerde regeling voor inkomensondersteuning ook toe te passen op werkenden in de Wajong2015.

Als tweede maatregel is de regels voor het eindigen van het recht op oWajong en Wajong2010 te harmoniseren en de regels voor het herleven van het recht te versoepelen.

1

De derde maatregel betreft het wijzigen van de verplichting om een passend werkaanbod te accepteren. Met dit wetsvoorstel schrappen we de verplichting passend werkaanbod te aanvaarden in de Wajong2010, als ontbindende voorwaarde voor het recht op inkomensondersteuning. In de plaats daarvoor wordt de verplichting een passend werkaanbod te accepteren, zoals nu ook al in de oWajong, voor de Wajong2010 een voorwaarde bij de inzet van re-integratie door UWV.

De vierde maatregel is het schrappen van de studieregeling in de Wajong2010.

De vijfde maatregel is het schrappen van de uitsluitingsgrond studerende in de Wajong2015.

Verder het afsluiten van de toegang tot de oWajong voor personen geboren vóór 1980 die op basis van overgangsrecht nog steeds een aanvraag kunnen indienen voor de oWajong.
Dit wetsvoorstel maakt daarnaast mogelijk dat mensen in de oWajong, net als in de Wajong2010 en Wajong2015 op eigen verzoek hun uitkering kunnen beëindigen.

2

Formule:

Inkomensondersteuning = ( 0,7 x G ) + ( 0,3 x G x deeltijdfactor ) – I

G = de grondslag van de Wajong-uitkering (het minimumloon per maand gedeeld door 21,75
I = inkomen per dag
Deeltijdfactor (D) = I / (loonwaarde x G)

Het totaal van de inkomensondersteuning én het inkomen uit arbeid mag niet meer dan 100 procent vanhet WML zou mogen bedragen en dat de deeltijdfactor dus maximaal 1 bedraagt. Werknemers kunnen echter ook recht hebben op een dertiende maand of in het kader van beloningsbeleid een bonus ontvangen. Om te voorkomen dat deze dertiende maand of een hoger inkomen bij een bonus volledig wordt weg getoetst, wordt de herleide deeltijdfactor gemaximeerd op 1,7. Bij een dertiende maand of bonus neemt het inkomen uit loon toe. Daarmee neemt ook de herleide deeltijdfactor toe.

Deel 1 uit de Memorie van Toelichting:

quote:

Duurzaam geen mogelijkheden tot arbeidsparticipatie
Voor mensen in de oWajong die op basis van de huidige arbeidsongeschiktheidsklassen voor 80 procent of meer arbeidsongeschikt zijn en duurzaam geen mogelijkheden tot arbeidsparticipatie (DGA) hebben, geldt dat zij aanspraak maken op een uitkering, waarvan de hoogte 75 procent van het wettelijke minimumloon bedraagt. Niet uit te sluiten valt dat een volledig en duurzaam arbeidsongeschikte toch betaalde arbeid gaat verrichten. In dat geval worden inkomsten tot 20 procent van het wettelijk minimumloon verrekend met de hoogte van de uitkering (0,75*G – I). De kans dat iemand vanuit de groep DGA aan het werk gaat is klein, omdat DGA zijn uitgesloten van onder andere de inzet van loondispensatie en jobcoaching.

Deel 2:

quote:

In het originele topic schreef tt:

De geharmoniseerde regeling voor inkomensondersteuning is van toepassing voor werkenden in de oWajong, Wajong2010 en Wajong 2015 die duurzaam geen mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben en meer dan 20 procent van het WML verdienen. De grens van 20 procent WML is getrokken vanwege de hogere uitkering voor DGA van 75 procent WML. Bij een inkomen van 20 procent van het WML komt het totaal inkomen op basis van de geharmoniseerde inkomensregeling uit op 76 procent van het WML.

Wordt het voor Wajong'ers zonder arbeidsvermogen het juist niet lonend om een klein baantje te nemen als bijv. een krantenwijkje om daarmee je inkomen op te kunnen krikken?

Bedankt, ik heb een reactie op de internetconsultatie gegeven. Ingewikkeld stuk om te lezen, lijkt me wel een lastige klus voor het UWV om al die mensen opnieuw te bekijken wat hun verdiensten bij elkaar dan worden, ook zie ik staan dat er voor sommige mensen een garantiebedrag kan komen als deze nieuwe regeling verkeerd uitpakt. Als ik merk hoe lang het nu al duurt om naar de inkomsten van een maand te kijken en dan antwoord te krijgen, hoe moeten ze dan nu al die mensen gaan omzetten op tijd en zonder fouten. Ik hou mijn hart vast.

Laatst gewijzigd op: 20 november 2018 18:06

In de meeste gevallen is I = loonwaarde * wml * (gewerkte uren per week / uren werkweek) en G = wml.

Dan wordt de formule:
Inkomensondersteuning = ( 0,7 x wml ) + ( 0,3 x wml x (loonwaarde * wml * (gewerkte uren per week / uren werkweek)/ (loonwaarde x wml)) – (loonwaarde * wml * (gewerkte uren per week / uren werkweek))

Dit maakt dat de uitkering zeer afhankelijk wordt van loonwaarde.

De bepaling van de loonwaarde is momenteel zeer complex en de uitkomst is zeer discutabel.

Het roep ook de volgende vragen op:
Wat als loonwaarde gelijk is aan ‘0’?
Wat mag de maximale loonwaarde zijn?
Komen er klassen in loonwaarde?
Wat is de loonwaarde bij eigen onderneming?

Mensen ontvangen loon en uitkeringen per maand en hebben vaste lasten per maand. Waarom wordt niet overgegaan op de periodiek ‘maand’?

Teveel hangt in de formule af van ‘loonwaarde’.

Loonwaarde komt voort uit de onderhandelingen tijdens re-integratietrajecten. Het is een subjectief gegeven voor wat de werkgever kwijt wil aan salariskosten. Meestal zijn mensen met een Wajong niet aanwezig bij deze onderhandelingen. Expliciet wordt dit zelfs in Spoorboekje Banenafspraak aangegeven.

Loonwaarde is ook afhankelijk van het werk en het bedrijf. Je kunt bij het ene bedrijf hetzelfde werk doen als bij een ander, maar toch een andere loonwaarde krijgen.

Re-integratiebureau’s worden afgerekend op hoeveel mensen met een Wajong ze aan het werk krijgen. En niet hoeveel mensen voor langere tijd aan het werk blijven. Dit werkt een lagere loonwaarde in de hand. Bovendien worden re-integratiebureau’s gefinancierd uit het ESF. Het is maar zeer de vraag hoe lang nog. Wat zijn de te verwachtte effecten op loonwaarde als er geen re-integratietrajecten meer zijn?

Opnemen van ‘Loonwaarde’ in de formule is onverstandig.

UWV bepaalt niet de loonwaarde. Daarmee heeft de overheid er geen grip op. Wordt dit iets wat bij de vakbonden of bij een andere partij moet worden gelegd?

Het UWV heeft nog niet eens cijfers over de effecten van de korting per 1-1-2018. Er lopen nog allerlei evaluaties van andere partijen die pas in de loop van 2019 worden verwacht. Waarom niet wachten op de gedegen evaluaties, zodat geen onverstandige beslissingen worden genomen?

De verantwoordelijkheid over re-integratie is de laatste jaren meer bij de gemeenten neergelegd. De gemeenten zitten nog midden in dit proces. Welke effecten verwachten de gemeenten door dit voorstel. Hebben ze hier voldoende tijd en middelen voor?

Ook de Sociale werkvoorziening zit in een transitieproces. Welke effecten verwachten de SW-bedrijven door dit voorstel. Hebben ze hier voldoende tijd en middelen voor?

De re-integratiebureau’s worden een belangrijke speler. Welke effecten verwachten de re-integratiebureau’s door dit voorstel?

Pagina's


Staat je onderwerp er niet tussen? Start dan je eigen discussie!