Naar hoofdinhoud

Praat mee op het Wajong-forum

Op dit forum kunnen Wajongers hun ervaringen met elkaar delen. Discussieer mee over onderwerpen die je bezighouden en stel je algemene vragen over je Wajong-uitkering.

De meest recente, actieve discussie staat bovenaan.

Moderators op dit forum zijn Eva en Dirk-Jan. Zij begeleiden de discussies namens UWV.

Het UWV Webcareteam beantwoordt algemene vragen over je uitkering.

Forum: Nieuws > Werkgevers hebben geen behoefte aan instrument loondispensatie
Nieuws

Pagina's

Terugkijken van het Algemeen Overleg over de Participatiewet kan via:
https://debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/participatiewet-11

Live debat Tweede Kamer SWZ - 25 september, vanaf 16:30

Onderzoek naar de effectiviteit van de no-riskpolis in artikel 29b Ziektewet

Opzet beleidsdoorlichting artikel 8 begroting SZW

Reactie op verzoek commissie inzake het rapport van het SCP ‘Van sociale werkvoorziening naar de Participatiewet. Hoe is het de mensen op de Wsw-wachtlijst vergaan?’

Breed offensief om meer mensen met een beperking aan werk te helpen

https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/d...

Onderzoek in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid door APE

Rapport Loonkostensubsidie en loondispensatie, De werking en effectiviteit van beide instrumenten
https://www.divosa.nl/sites/default/files/nieuwsbericht_bestanden/loonko...

Uit het onderzoek blijkt dat werkgevers financiële compensatie een belangrijke randvoorwaarde vinden om mensen in dienst te nemen en te houden. Loonkostensubsidie en loondispensatie bieden die compensatie. Uit een kwantitatieve analyse blijkt daarnaast dat de jongeren die van deze instrumenten gebruik maken, hun baan langer behouden dan vergelijkbare jongeren in de bijstand en de Wajong die zonder deze instrumenten aan het werk gaan.

Zowel werkgevers, werknemers als gemeenten zijn meer gecharmeerd van loonkostensubsidie, zo bleek uit de gesprekken die de onderzoekers met hen hadden.

Laatst gewijzigd op: 05 november 2018 21:05

Het overgrote deel van de ondernemers geeft meestal maar één werknemer met een arbeidsbeperking een baan. Vijf procent werkgevers biedt 57 procent arbeidsbeperkten baan.

“Vanuit het oogpunt van een inclusieve arbeidsmarkt is het mooi dat zoveel ondernemers bereid zijn een arbeidsbeperkte een kans te geven, maar het is ook kwetsbaar. Wat als die ene stopt? Houdt het dan op? En waarom nemen ze geen tweede of derde? Is er niet meer werk voor arbeidsbeperkten of is het te ingewikkeld om te regelen?”

In zijn tellingen van het ministerie horen de sociale werkbedrijven en instellingen in de gezondheidszorg en welzijn niet tot de overheidssector. Uit dit onderzoek blijkt dat er veel meer overheidswerkgevers zijn die zich inzetten voor het banenplan.

https://cedris.nl/nieuws/persbericht-cedris-overheid-is-actieve-werkgeve...
https://www.trouw.nl/samenleving/slechts-vijf-procent-werkgevers-biedt-5...

Laatst gewijzigd op: 16 november 2018 16:46

Pagina's