Naar hoofdinhoud

Praat mee op het Wajong-forum

Op dit forum kunnen Wajongers hun ervaringen met elkaar delen. Discussieer mee over onderwerpen die je bezighouden en stel je algemene vragen over je Wajong-uitkering.

De meest recente, actieve discussie staat bovenaan.

Moderators op dit forum zijn Eva en Dirk-Jan. Zij begeleiden de discussies namens UWV.

Het UWV Webcareteam beantwoordt algemene vragen over je uitkering.

Forum: Nieuws > Voornemens: STAP budget vervangt fiscale scholingsaftrek
Nieuws
Voornemens: STAP budget vervangt fiscale scholingsaftrek
jan
120035

Zowel werkenden als niet-werkenden kunnen straks een persoonlijk ontwikkelbudget voor scholing en ontwikkeling aanvragen. Zij kunnen dat inzetten om bijvoorbeeld een mbo-diploma te halen, maar ook om een sector-erkend certificaat te halen of om een cursus te volgen.

Iedereen komt in aanmerking voor het STAP-budget, waarbij wel wordt gekeken of iemand niet al recht heeft op studiefinanciering of andere vormen van publieke financiering van onderwijs. Bovendien geldt dat als het totale budget al is uitgeput, nieuwe aanvragen die periode niet meer zullen worden toegekend.

Het kabinet vervangt de fiscale scholingsaftrek met het STAP-budget (Stimulans ArbeidsmarktPositie). Daarmee kunnen zo’n 100.000 tot 200.000 mensen per jaar aanspraak maken op een persoonlijk ontwikkelbudget van €1000 tot €2000 per persoon.

Na goedkeuring van de aanvraag wordt het budget direct uitbetaald aan de opleidingsinstelling en kan de aanvrager van start gaan met de opleiding.

Wanneer dit wordt ingevoerd en door wie is nog niet bekend. Hoe lang over een goedkeuring wordt gedaan is ook niet bekend.

https://www.nieuwsszw.nl/persoonlijk-ontwikkelingbudget-voor-iedereen/

Ik ben benieuwd of dit ook aangevraagd kan worden voor een hbo opleiding. En of dan bijvoorbeeld het levenlang leren krediet niet als een voorliggende voorziening wordt beschouwd. Terwijl het collegegeld nu nog wel aftrekbaar is, ook al maak je gebruik van het leven lang leren krediet. De belastingteruggave kun je nu inzetten voor de aanschaf van boeken en reisgeld. Dat kan met dat persoonlijk ontwikkelplan niet meer, omdat het geld rechtstreeks wordt overgemaakt naar de instelling waaraan je studeert. Ik ben bang dat het hierdoor voor veel mensen juist moeilijker wordt om te gaan studeren.

Opleiding die ik wil gaan doen kost ca 2600,-- + inschrijfgeld + boekengeld. Boekengeld voor de hele opleiding ca 1200 euro. Vaak koop je de meeste in het eerste jaar. 2000 euro is dan krapjes.

Internetconsultatie subsidieregeling STAP-budget tot 16 augustus 2019

Het kabinet vervangt de fiscale scholingsaftrek met het STAP-budget (Stimulans ArbeidsmarktPositie).

Het doel van het leer- en ontwikkelbudget voor de stimulans van de arbeidsmarktpositie (kort: STAP-budget) is om, aanvullend aan andere inspanningen vanuit de overheid en private partijen, de beroepsbevolking duurzaam inzetbaar te houden op de arbeidsmarkt. Dit is mogelijk door gerichte post-initiële scholing te stimuleren en toegankelijk te maken door een financiële tegemoetkoming te bieden.

https://www.internetconsultatie.nl/stapbudget
De einddatum van de consultatie is 16 augustus 2019.

Wat betekent dit voor mensen die door hun beperking / chronische ziekte / stoornis wat langer over de post-initiële scholing doen ten opzichte van de fiscale scholingsaftrek?


Staat je onderwerp er niet tussen? Start dan je eigen discussie!