Naar hoofdinhoud

Praat mee op het Wajong-forum

Op dit forum kunnen Wajongers hun ervaringen met elkaar delen. Discussieer mee over onderwerpen die je bezighouden en stel je algemene vragen over je Wajong-uitkering.

De meest recente, actieve discussie staat bovenaan.

Moderators op dit forum zijn Eva en Dirk-Jan. Zij begeleiden de discussies namens UWV.

Het UWV Webcareteam beantwoordt algemene vragen over je uitkering.

Forum: Beoordeling van je arbeidsvermogen > Tip: Opnieuw beoordeling arbeidsvermogen aanvragen
Beoordeling van je arbeidsvermogen
Tip: Opnieuw beoordeling arbeidsvermogen aanvragen
jan
440612

Met de rekenhulp kun je zien of je per 1-1-2018 wordt gekort. Het betreft de volgende mensen (let op, ook mensen die werken met loondispensatie kunnen gekort worden).

 Oude Wajong:
- Wel arbeidsvermogen
- Arbeidsongeschikheidsklasse 80-100%
- Naast de uitkering geen inkomsten of inkomsten van minder dan 20% van het wettelijk minimumloon.

Wajong2010:
- Werkregeling
- Wel arbeidsvermogen of geen arbeidsvermogen, maar mogelijk in de toekomst wel
- Naast de uitkering geen inkomsten of inkomsten van minder dan 80% van het wettelijk minimumloon.

Wajong2010:
- Voortgezette werkregeling
- Wel arbeidsvermogen of geen arbeidsvermogen, maar mogelijk in de toekomst wel
- Naast de uitkering geen inkomsten of inkomsten van minder dan 20% van het wettelijk minimumloon.

Het is makkelijker om “wel arbeidsvermogen” of “geen arbeidsvermogen maar mogelijk in de toekomst wel” als beoordeling te krijgen dan “duurzaam geen arbeidsvermogen”.  Dat zal in de toekomst ook wel zo blijven. Het is dus veiliger om nu “duurzaam geen arbeidsvermogen” te hebben.

Heb je nu “wel arbeidsvermogen” of “geen arbeidsvermogen maar mogelijk in de toekomst wel” dan kun je een nieuwe beoordeling arbeidsvermogen aanvragen.

Tot 1 januari 2018 is het nog mogelijk om alleen een (her) beoordeling van het arbeidsvermogen aan te vragen in plaats van dat je een volledige herkeuring krijgt. Of dit na 1 januari 2018 ook nog mogelijk is daar moet nog een politiek besluit over worden genomen.
Formulier voor herbeoordeling arbeidsvermogen
https://www.uwv.nl/particulieren/formulieren/aanvragen-beoordeling-arbeidsvermogen.aspx
Als je vind dat je beoordeling arbeidsvermogen anders moet zijn, door een wijziging in je situatie, heb je waarschijnlijk reeds een wijzigingsformulier ingevuld en anders moet je dit alsnog doen. Let wel op dat een wijziging in je gezondheid doorgeven net iets anders gaat.
Formulier wijziging doorgeven
https://www.uwv.nl/particulieren/formulieren/doorgeven-wijzigingen-wia-wao-waz-wajong-uitkering.aspx

In het verleden zijn er geruchten geweest over dat het UWV na 1-1-2018 mensen gaat oproepen voor een herbeoordeling van diegenen die de beoordeling “wel arbeidsvermogen” of “geen arbeidsvermogen maar in de toekomst wel” hebben gekregen om hun uitkering stop te kunnen zetten. https://perspectief.uwv.nl/forum/s/uwv-oud-artikel-maar-zit-er-nog-een-waarheid-in

Je kunt bekijken of je nog wel voldoet aan de criteria van arbeidsvermogen
https://perspectief.uwv.nl/artikelen/45-vragen-over-beoordeling-wajong-0

Denk aan zaken die sinds de beoordeling zijn gewijzigd, zoals bijvoorbeeld:
- Je gezondheid is verslecht
- Het aantal uren dat je werkt is verminderd
- Je kunt geen 20 uur (meer) per week werken
- Je hebt je AWBZ dagbestedingsindicatie weer gevonden of wilt deze alsnog bij het CIZ opvragen
- Je hebt geen werk meer
- Het re-integratietraject is gestopt en je hebt geen werk
- Je hebt je eigen onderneming gestopt
- etcetera

Misschien heb je indertijd niet goed begrepen wat het formulier van de voorlopige beoordeling van het UWV met “wel arbeidsvermogen” of “geen arbeidsvermogen, maar mogelijk in de toekomst wel” voor financiële consequenties voor jou had. Misschien heb je jezelf wat overschat. Of was je niet in staat om goed voor jezelf op te komen. Of wist je niet dat je iemand mocht meenemen naar de gesprekken. Misschien had je niet de energie om alle (medische) informatie te verzamelen die het UWV nodig had. Misschien was toen de confrontatie met je beperking(en) te groot. Of misschien had je geen zin in het hele gedoe. Of om nog een andere reden.

Ander manier om je beoordeling te wijzigen zijn:
- Per beslissing is er binnen de termijn van 6 weken een pro forma bezwaarschrift mogelijk. Dat pro forma bezwaarschrift is maar een klein briefje dat als voorbeeld op internet te vinden is. En dan kun je daarna een meer gedegen onderzoek laten doen en dat bij een aangevuld bezwaarschrift meesturen.
- Als de bezwaartermijn is verlopen maar je staat er toch niet achter, kun je met het UWV in overleg treden of gezien de aandoening en gebrek aan begrip een verlaat bezwaar mag worden gemaakt.
- Als het bezwaar wordt afgewezen kun je nog zelf een extern onderzoek laten doen.
-
Je kunt in een wijziging bij het UWV aangeven dat er iets in je gezondheidssituatie is veranderd en de (medische) rapportage meesturen ter beoordeling. https://www.uwv.nl/particulieren/formulieren/doorgeven-wijzigingen-wia-w...

Pagina's

Als je nog bezwaar wilt indienen staat hier hoe je dat moet doen https://www.uwv.nl/particulieren/klantenservice/klachten-bezwaar-beroep/...

Ik dacht dat als je een Wajong2010 uitkering hebt in de werkregeling en je hebt ''nu geen arbeidsvermogen (volgens de wettelijke eisen) maar mogelijk in de toekomst wel'', je dan gewoon ''wél arbeidsvermogen'' krijgt en je daar helemaal niks aan kan veranderen.

Dat zeiden ze tenminste tegen mij.

Laatst gewijzigd op: 02 oktober 2017 11:34

Dat klopt niet, ik zat ook in die situatie en bij mij is het veranderd van 'tijdelijk geen mogelijkheden' naar 'duurzaam geen arbeidsvermogen.'

In die brief stond toch ook gewoon dat je in bezwaar kon gaan?

Laatst gewijzigd op: 02 oktober 2017 15:18

Ja dat klopt, maar als er wordt aangegeven dat Wajong2010 met nu OF later mogelijkheid tot arbeidsvermogen, zij dan ''arbeidsvermogen'' stempel krijgen, dat dit ook zo geregeld is via de overheid..waarom zou ik dan moeite doen?

Zo is het mij verteld..

Ik kom dit tegen op de website van UWV.

Staat in de brief met de definitieve beslissing dat u arbeidsvermogen heeft? Of dat u dit kunt ontwikkelen? Dan is het alleen zinvol om het formulier op te sturen als u voldoet aan de volgende 2 voorwaarden:

  1. Uw gezondheid is verslechterd nadat u de brief met de definitieve beslissing heeft ontvangen. Wij hebben hiermee dus nog geen rekening gehouden bij uw beoordeling. 
  2. U heeft geen mogelijkheden meer om te werken. Dit zal zo blijven tot 1 januari 2018 en daarna. 

Door uw verslechterde gezondheid geldt 1 van de volgende situaties voor u: 

  • U heeft veel minder mogelijkheden om actief te zijn.
  • U moet stoppen met uw activiteiten overdag, zoals een opleiding of vrijwilligerswerk.
  • U kunt uzelf niet meer goed verzorgen.
  • U bent opgenomen in een instelling.
  • U heeft aanzienlijk meer hulp of begeleiding nodig.
Laatst gewijzigd op: 02 oktober 2017 16:43

 

Het is niet zinvol om het formulier Doorgeven wijzigingen in uw arbeidsvermogen op te sturen als:

  • uw gezondheid wel is verslechterd, maar niet zo ernstig dat u daardoor niet meer kunt werken.
  • uw gezondheid hetzelfde is gebleven, maar andere omstandigheden wel zijn veranderd. Bent u bijvoorbeeld om andere redenen dan uw gezondheid gestopt met uw werk of opleiding? Of heeft u andere begeleiding gekregen bij uw re-integratie? Dan heeft dit geen invloed op uw mogelijkheden om te werken. Wij zullen uw situatie dan niet opnieuw beoordelen. Geef wijzigingen in uw situatie wel altijd door met het formulier Doorgeven wijzigingen als u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft.
Laatst gewijzigd op: 02 oktober 2017 16:44

https://www.uwv.nl/particulieren/vragenwajong/ik-heb-wajong-2010/beoorde...

 

Dusssss met andere woorden. Als je nu niet kan werken maar in de toekomst misschien wel, word je alsnog gekort en je hebt gewoon de stempel ''arbeidsvermogen''.

Eigenlijk is dat raar, want destijds hadden ze die '4 uur per dag, 5 dagen in de week," regel nog helemaal niet. Dus toen ze destijds spraken over dat je in de toekomst misschien mogelijkheden had, toen dachten ze nog niet aan 'arbeidsvermogen/4uur per dag.' 

Afijn, ik zat dus in die tijdelijk geen mogelijkheden situatie, maar omdat ik zo stellig aangaf niet aan die 'arbeidsvermogen'-criteria te kunnen voldoen hebben ze me toen overgeplaatst naar de duurzaam geen arbeidsvermogen-regeling.

Iemand die een Wajong2010 ontvangt en in de uitkeringsregeling zit, heeft duurzaam geen arbeidsvermogen. Hierdoor is er geen recht op hulp bij het vinden en behouden van werk door het UWV bij Wajong2010.

Bij de oude Wajong is wel altijd recht op hulp bij het vinden en behouden van werk. Iedereen heeft in de oude Wajong recht op arbeidsondersteuning (artikel 3:66 http://wetten.overheid.nl/BWBR0008657/2017-07-01#Hoofdstuk3)

quote:

Op 2 oktober 2017 schreef jan het volgende:

Iemand die een Wajong2010 ontvangt en in de uitkeringsregeling zit, heeft duurzaam geen arbeidsvermogen. Hierdoor is er geen recht op hulp bij het vinden en behouden van werk door het UWV bij Wajong2010.

Dus bij de beoordeling ''geen arbeidsvermogen'' heb je geen recht op voorzieningen meer wanneer je toch besluit te gaan werken? Klopt dit wel? Volgens mij heb ik laatst op dit forum nog iets anders gelezen van UWV Webcare, maar kan het nu even niet meer vinden. Kan iemand dit verifiëren?

Laatst gewijzigd op: 02 oktober 2017 23:56

Pagina's


Staat je onderwerp er niet tussen? Start dan je eigen discussie!