Naar hoofdinhoud

Praat mee op het Wajong-forum

Op dit forum kunnen Wajongers hun ervaringen met elkaar delen. Discussieer mee over onderwerpen die je bezighouden en stel je algemene vragen over je Wajong-uitkering.

De meest recente, actieve discussie staat bovenaan.

Moderators op dit forum zijn Eva en Dirk-Jan. Zij begeleiden de discussies namens UWV.

Het UWV Webcareteam beantwoordt algemene vragen over je uitkering.

Forum: Nieuws > 'Te weinig arbeidsbeperkten om quotum te halen'
Nieuws
'Te weinig arbeidsbeperkten om quotum te halen'
Ray
4605

Een duidelijk gevalletje van ze hebben een klok horen luiden maar hebben geen enkel idee waar de klepel hangt...

Citaat uit artikel: "Een versnelde keuring van Wajongeren tussen 2015 en 2017 zorgt voor een daling in het aantal arbeidsbeperkten, zegt Rijnbeek. 'Daaruit worden veel mensen gezond bevonden voor de arbeidsmarkt en die vallen dan niet meer onder het doelgroepenregister.' Daarin wordt het aantal personen dat onder de banenafspraak valt bijgehouden.
Sinds die herkeuring krimpt het register met gemiddeld 5 procent per kwartaal, becijferde de verzekeraar."

Dus zij beweren dat bij de keuring (de beoordeling op wel/geen arbeidsvermogen) mensen gezond bevonden worden en daardoor uit het register gehaald worden. Eh het tegenovergestelde is het geval de mensen die er nu uitgehaald worden, in ieder geval het merendeel, komt omdat ze NIET over arbeidsvermogen beschikken. Dat staat zelfs letterlijk in de link waar ze zelf naar verwijzen>

(deel 2) "Uit de trendrapportage blijkt ook dat er eind maart 2017 204.074 mensen met een geldige grondslag in het doelgroepregister stonden. Dat is een afname van 43.665 personen ten opzichte van de nulmeting. De afname kan, gelijk aan de vorige kwartalen, vooral worden verklaard door de herindeling Wajong. UWV kijkt in de periode 2015-2017 voor alle mensen in de oude Wajong en Wajong 2010 of zij beschikken over arbeidsvermogen. Voor mensen die duurzaam geen arbeidsvermogen hebben, wordt de registratie in het doelgroepregister beëindigd. "

Deze afname komt dus vooral doordat mensen duurzaam geen arbeidsvermogen hebben. En deze (grote) afname zal dus ook stoppen op het moment dat alle beoordelingen op wel/geen av zijn afgerond.
Daarnaast lijken ze niet te weten dat er er in het afgelopen jaar een groei van 15.952 personen in het doelgroepregister is geweest van mensen die onder de p-wet vallen. Als je uit gaat van de cijfers van nu, 204.074 mensen in het register, een aanwas van>

Laatst gewijzigd op: 28 juli 2017 11:37

(deel 3) laten we zeggen ongeveer 15.000 mensen per jaar (afgaande op het afgelopen jaar) maar om voorzichtig te zijn neem ik 8.000 per jaar en dan door tel tot 1 januari 2026 (dus nog 9 jaar) dan staan er in 2026 204.074+(9*8.000) 276.074 mensen in het register. (als ik niet voorzichtig ben en die 15.000 pak is het zelfs 339.074). En ja er zullen in de komende jaren ook mensen uitgaan, om dat ze in staat zijn om het op eigen benen te doen, door overlijden of pensioen of doordat ze duurzaam ao worden maar zelf als er op 1 januari 2026 250.000 mensen in het register zouden staan en er maar 125.000 banen zijn (als die er daadwerkelijk komen) zit nog steeds de helft zonder werk...


Staat je onderwerp er niet tussen? Start dan je eigen discussie!