Naar hoofdinhoud

Praat mee op het Wajong-forum

Op dit forum kunnen Wajongers hun ervaringen met elkaar delen. Discussieer mee over onderwerpen die je bezighouden en stel je algemene vragen over je Wajong-uitkering.

De meest recente, actieve discussie staat bovenaan.

Moderators op dit forum zijn Eva en Dirk-Jan. Zij begeleiden de discussies namens UWV.

Het UWV Webcareteam beantwoordt algemene vragen over je uitkering.

Forum: Inkomen en uitkering > Sticky-Is op jezelf gaan wonen, samenwonen, trouwen of het krijgen van een kindje van invloed op de Wajong-uitkering?
Inkomen en uitkering
Sticky-Is op jezelf gaan wonen, samenwonen, trouwen of het krijgen van een kindje van invloed op de Wajong-uitkering?
UWV Webcare
15847112

Er komen regelmatig vragen voorbij over samenwonen als je een Wajong-uitkering hebt. Jullie afzonderlijke vragen beantwoorden we natuurlijk graag. Toch leek een sticky-topic met informatie over dit onderwerp een goed idee, zodat alle informatie bij elkaar staat.

Gevolgen van trouwen,  samenwonen  of het krijgen van een kindje

Jouw Wajong-uitkering is voor jou persoonlijk. Je leefsituatie heeft hier geen invloed op. Het maakt voor de hoogte van je Wajong-uitkering dus niet uit of je gaat samenwonen, trouwen of een kindje krijgt. 

Ontvang je een toeslag op je Wajong-uitkering? 

Zit je totale (gezins)inkomen (uitkering plus eventueel inkomen uit werk) onder het sociaal minimum? Dan kan je Wajong-uitkering worden aangevuld door de toeslag. Op deze toeslag kan samenwonen, trouwen of het krijgen van een kindje wel van invloed zijn. Dat kan op de volgende manieren:

Sociaal minimum
De hoogte van het sociaal minimum is afhankelijk van je leeftijd, maar ook je leefsituatie. Verandert er iets aan je leefsituatie? Dan gaat er een ander sociaal minimum voor jou gelden waardoor de hoogte van de toeslag kan veranderen. Welk bedrag er voor jou geldt, vind je hier.

Is je partner na 1971 geboren?
Het is wettelijk bepaald dat er geen recht is op toeslag als je trouwt of samenwoont met een partner die na 1971 (dus op of na 1 januari 1972) geboren is. Tenzij jullie een thuiswonend kind hebben van jonger dan twaalf jaar oud. Hierdoor kan het dus voorkomen dat je eerst recht had op toeslag, maar dit recht verliest wanneer je gaat trouwen of samenwonen. Of dat je al samenwoont en geen recht hebt op toeslag, maar recht op toeslag krijgt als je een kindje krijgt.

Heeft je partner inkomsten?
Omdat de hoogte van de toeslag afhankelijk is van het sociaal minimum dat geldt voor jouw leefsituatie, wordt voor het berekenen van het recht op toeslag het gezinsinkomen meegenomen. Als je partner inkomsten heeft, dan telt zijn of haar inkomen dus ook mee. Aanvulling vanuit de toeslag is pas mogelijk als jullie inkomen bij elkaar opgeteld onder het sociaal minimum ligt. 

Werken loont
Heb jij of je partner naast je Wajong-uitkering met toeslag betaald werk? Maximaal de eerste twee jaar tellen wij deze inkomsten slechts gedeeltelijk mee voor de toeslag. Maximaal 15% van het minimumloon telt deze periode niet mee. Hierdoor ga je er financieel  op vooruit door te gaan werken. 

Is er een verschil tussen trouwen of samenwonen? 
Voor de toeslag van UWV is samenwonen gelijkgesteld aan trouwen. Als je al samenwoont en op een later moment gaat trouwen, dan verandert er door het trouwen dus niets aan jouw recht op toeslag. 

Aanvragen van de toeslag
De toeslag wordt niet automatisch toegekend, deze moet je zelf aanvragen. Dat kan hier.

Ontvang je al een toeslag maar wijzigt er iets in jouw leefsituatie of aan de inkomsten van jou of je partner? Dan geef je deze wijziging door met het wijzigingsformulier.  Aan de hand van deze wijziging wordt gekeken of het recht op of de hoogte van jouw toeslag moet worden aangepast.

 

Wil je meer weten over de toeslag? Lees dan dit artikel op UWV Perspectief.

Heb je naar aanleiding van deze informatie nog vragen? Stel ze gerust!
 
Bijstandsuitkering
 
Ontvang je naast je Wajong een gedeeltelijke bijstandsuitkering of ga je samenwonen met iemand die een bijstandsuitkering heeft? De bijstandsuitkering kan lager worden of zelfs volledig stoppen als jullie gaan samenwonen. Dit komt omdat de bijstandsuitkering niet persoonlijk is maar een gezinsuitkering. Voor jou en je partner samen dus. De bijstandsuitkering wordt verstrekt door de gemeente. Wil je hier meer over weten?  Informeer dan bij de gemeente. 

Pagina's

Waar heb je recht op?

Op je overzicht van het UWV staat je Wajong. Dit blijft zo.
(Om inzicht te krijgen in je inkomen van het UWV uit Wajong is er een rekentool van het UWV.
Dit rekentool Inkomen voor de Wajong vind je op https://www.uwv.nl/particulieren/rekenhulpen/index.aspx )

Om inzicht te krijgen in jullie toetsingsinkomen voor de belastingdienst is er het rekentool van de belastingdienst.
https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toetsingsinkomen/

Je hebt mogelijk recht op tegemoetkomingen van rijk, provincie of gemeente.
Een eerste stap om te kijken waar je mogelijk recht op hebt is met Bereken uw Recht van het Nibud.
Dit Bereken uw Recht kun je vinden op https://berekenuwrecht.nibud.nl/

Verder kun je op de websites van je gemeente of provincie kijken voor meer informatie. Je kunt ook bij de gemeente zelf langsgaan voor meer informatie over waar je recht op hebt. Het kan bijvoorbeeld dat in je gemeente aanvullingen mogelijk zijn of kwijtscheldingen.

Houd wel in je achterhoofd dat de rekenhulp op de website van UWV bedoeld is om de invloed van inkomen op je eigen Wajong te berekenen. Inkomsten van een partner staan hier buiten. De Wajong is toegekend op basis van jouw persoonlijke, medische situatie. En die verandert niet wanneer je gaat trouwen of samenwonen ;-)

Tips bij samenwonen of trouwen – deel 1

Misschien is het een idee alles wat er moet gebeuren voor het samenwonen of trouwen met jullie familie te bespreken en een planning te maken. Samen weet je meer.

Als het grootste gedeelte van je inkomen uit werk komt, dan is het voordeliger om de Wajong uitkering via je werk te laten lopen in plaats van deze direct van het UWV te ontvangen. Dan hoef je het minste loonheffing te betalen. Dit kun je doorgeven via het formulier Loonbelastingverklaring van de belastingdienst.

Als je gaat samenwonen kan dit van invloed zijn op de toeslagen van de belasting (bijvoorbeeld huurtoeslag of zorgtoeslag). Het is verstandig de wijziging van het geschatte inkomen door te geven aan de Toeslagen belastingdienst. Anders loopt je het risico dat je het teveel terug moet betalen.

Zorg dat je de aftrekposten voor de belasting goed in de gaten hebt (belastingaangifte). Hoe minder belasting, hoe meer je krijgt aan toeslagen van de belastingdienst.

Tips bij samenwonen of trouwen – deel 2

Als je gaat samenwonen moet je het wel doorgeven bij de gemeente en bij het UWV. Bij de gemeente moet je ook je adreswijziging doorgeven.

Als je gaat verhuizen en een andere huisarts of tandarts nodig hebt dan is het aan te raden dat de dossiers van je huisarts en tandarts goed worden overgedragen. Of je op zoek moet naar andere specialisten of revalidatieartsen of behandelaars is misschien iets om bij stil te staan.

Onder­steuning van de gemeente in natura of een PGB of hulpmiddelen of vervoer moet je (vaak) weer opnieuw aanvragen in als je gaat wonen in een andere gemeente. Je kunt het vaak niet meenemen. Het gezamenlijk inkomen kan van invloed zijn op je eigen bijdrage aan de gemeente / CAK.

Misschien is het verstandig om iemand te vragen om de belastingaangifte te doen. Ook kun je via Humanitas hulp bij de administratie krijgen of via de gemeente hulp bij het invullen van formulieren.

Tips bij samenwonen of trouwen – deel 3

Let op, het UWV hanteert een ander sociaal minimum, gebaseerd op het bruto minimumloon, dan het sociaal minimum dat voor de bijstand geldt, dat is een bij de wet vastgelegd netto bedrag.

Hierdoor is het netto bedrag van de Wajong+UWVtoeslag vaak lager dan het sociaal minimum van de bijstand. Om dan toch op het sociaal minimum van de bijstand te komen kun je een aanvulling vanuit de bijstand aanvragen bij de gemeente. Aan deze aanvulling vanuit de bijstand zijn wel voorwaarden en plichten verbonden.

Wonen en de hoge eigen bijdragen, bijvoorbeeld wonen in een zorginstelling

Als je de hoge eigen bijdrage moet betalen en je krijgt een uitkering of pensioen van het UWV of de Sociale Verzekeringsbank (SVB) dan wordt je eigen bijdrage ingehouden op je uitkering of pensioen.
https://www.hetcak.nl/regelingen/zorg-vanuit-de-wlz/berekening-van-de-ei...

Soms kom je in aanmerking voor een hogere Wajong
https://www.uwv.nl/particulieren/overige-onderwerpen/wanneer-hogere-uitk...
https://perspectief.uwv.nl/forum/s/pgb-wlz-indicatie

Bewoners in een verpleeghuis of groepswoning voor gehandicapten volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) tellen niet meer als medebewoner. Je leefsituatie is alleenstaand.

Huurtoeslag onzelfstandige woonruimte van de Belasting.

Laatst gewijzigd op: 22 juni 2020 09:31

Veranderen van woonsituatie en herbeoordeling

Elke verandering in jouw situatie kan een aanleiding zijn voor een herbeoordelingsgesprek, zo ook een verandering in je woonsituatie.

Of je een herbeoordeling of gesprek krijgt, ligt met name aan jouw persoonlijke omstandigheden en de reden van zelfstandig wonen. Verandert alleen jouw woonsituatie, dan krijg je niet direct een herbeoordeling of gesprek bij UWV.

Laatst gewijzigd op: 31 juli 2017 13:08

Verhuizen en mogelijk een andere arbeidsdeskundige

Ga je buiten het postcodegebied wonen van je huidige Werkbedrijf en daarmee werkgebied van je arbeidsdeskundige? Dan wordt je dossier overgedragen naar het Werkbedrijf het dichtst bij jouw nieuwe woonadres in de buurt. Een andere arbeidsdeskundige neemt jouw dossier dan over.

Ligt je nieuwe adres in hetzelfde postcodegebied van je huidige Werkbedrijf, dan is de kans klein dat je een nieuwe arbeidsdeskundige krijgt.

Je kunt zelf controleren of je bij hetzelfde Werkbedrijf blijf. Gebruik hiervoor onze vestigingzoeker en vul je nieuwe postcode in. De vestigingzoeker toont je het dichtstbijzijnde Werkbedrijf.

Ik zie dat je het antwoord van Webcare in dit topic ook hier plaatst, Jan. Wat is de reden hiervoor? Vind je dit overzichtelijker?

Ik vraag me nog steeds af of mijn wajong had kunnen verhoogd zoals hier ook word genoemd.. ik heb best een tijd een eigen bijdrage moeten betalen via het CAK en die was echt beroerd hoog. Ik heb dit nu niet meer gelukkig. Maar als ik op de site kijk zou het idd wel kunnen..

En zo ja; is er dan nog iets als terug werkende kracht?

Het betreft hier beschermd wonen.

Pagina's


Staat je onderwerp er niet tussen? Start dan je eigen discussie!