Naar hoofdinhoud

Praat mee op het Wajong-forum

Op dit forum kunnen Wajongers hun ervaringen met elkaar delen. Discussieer mee over onderwerpen die je bezighouden en stel je algemene vragen over je Wajong-uitkering.

De meest recente, actieve discussie staat bovenaan.

Moderators op dit forum zijn Eva en Dirk-Jan. Zij begeleiden de discussies namens UWV.

Het UWV Webcareteam beantwoordt algemene vragen over je uitkering.

Forum: Nieuws > Sticky - Heb je vragen of tips? #corona #Covid_19 #SamenSterk
Nieuws

Pagina's

DUO heeft voor dit jaar (2020) geen bijverdien-grens i.v.m het coronavirus. Voor volgend jaar is het aan het eind van 2020 bekend op hoeveel dit zou komen en of er überhaupt een bijverdien-grens is.

 Als je in quarantaine moet, dan meldt de werkgever je ziek en betaalt deze je loon door.

Als je tot de risicogroep behoort en je maakt je zorgen om je gezondheid omdat je bijvoorbeeld veel met mensen in contact komt tijdens je werk of tijdens de reis ernaar toe, dan kun je met je werkgever afspraken maken over de aanpassing van je werkzaamheden. Mogelijk is het bijvoorbeeld een optie om je werkzaamheden vanuit huis te doen. Belangrijk is om je angsten altijd te bespreken met je leidinggevende en samen tot een oplossing te komen.

https://www.arboned.nl/werknemer/veelgestelde-vragen-coronavirus#risicogroepwerk 

Alles wat je moet weten over werk en corona.
https://www.fnv.nl/corona
https://www.cnv.nl/dossiers/corona/

Voor 1,5 meter afstand houden zijn er apparaatjes. Als je te dichtbij komt licht het op en/of gaat piepen.
https://safedi.com/nl/
http://www.distancer.nl/

Gezichtsschild en de Isabel-kam is in samenwerking met het Nijmeegse Radboudumc ontwikkeld in de strijd tegen het coronavirus.
https://piantwebshop.nl/

Ondertiteling op scherm bij gesprekken via bijvoorbeeld Zoom, MS Teams, Skype.
https://speak-see.com/nl

Laatst gewijzigd op: 07 juli 2020 12:05

Als je geen rolstoelbus hebt om met het hele gezin naar een drive thru ivm corona diploma uitreiking te gaan en er maar 1 gezin per auto mag.

Opties: informeren. bij taxibedrijven of zorgorganisaties/ verpleeghuizen, zonnebloemauto huren of rode kruis hulplijn bellen.

Belangenbehartiger Ieder(in) hield in mei een enquête onder ruim 2100 chronisch zieken, mensen met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking en de resultaten geven een beeld van meer uitsluiting, eenzaamheid en verlies van kwaliteit van leven.

De helft van hen is er de afgelopen maanden lichamelijk op achteruit gegaan, 45% heeft last van eenzaamheid, ruim 40% heeft last van stress of psychische klachten. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:
• missen van contact met naaste familie en geliefden;
• de zorgen over en angst voor besmetting;
• het noodgedwongen uitstellen van medische behandelingen en afspraken.

Vooral chronisch zieken met een hoog risico in geval van een COVID-19 besmetting, hebben zorgen over het feit dat de samenleving nu weer op gang komt. Veel van hen lopen hierdoor extra risico en sluiten zich op in huis.

De deelnemers aan het onderzoek is ook gevraagd of het anderhalve meter afstand houden voor hen haalbaar is, 40% zegt van niet.

1

Laatst gewijzigd op: 27 juni 2020 07:38

In het onderzoek is ook gevraagd wat mensen nodig hebben om het leven weer op een enigszins redelijke manier te kunnen hervatten.

64% wil informatie van de overheid en van medisch specialisten over versoepeling van coronamaatregelingen, specifiek afgestemd op mensen met een beperking of chronische ziekte.

Verder zegt bijna de helft dat toezicht en handhaving een voorwaarde is om veilig de openbare ruimte te kunnen gebruiken.

Om weer activiteiten buitenshuis te kunnen hervatten zoals werk, dagbesteding of vrijwilligerswerk, zijn er goede afspraken nodig over hygiëne op de betreffende locatie, vindt eveneens bijna de helft.

Heel opvallend is verder dat 22% van de chronisch zieken de beschikking wil krijgen over medische mondkapjes om zichzelf te beschermen.

https://iederin.nl/de-coronacrisis-is-voor-mensen-met-een-beperking-nog-...

2

Laatst gewijzigd op: 01 juli 2020 09:00

Cijfers over COVID-19 verdenkingen en infecties bij mensen met een verstandelijke beperking, vanuit de instelling waar zij wonen of verblijven (Wlz-zorg). Het gaat alleen om mensen met een bewezen COVID-19 infectie die overleden zijn in de instellingen die aan de registratie deelnemen, waar CBS landelijke gegevens over alle doodsoorzaken rapporteert.
www.sterkeropeigenbenen.nl/corona
https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/nieuws/online-registratie-...
https://www.zorgvisie.nl/verstandelijk-gehandicapten-op-jongere-leeftijd...

Het sterftecijfers van mensen met een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering van het UWV is een indicatie of er oversterfte is in de groep beperkten/ stoornissen/ chronisch zieken. Verder registreert het UWV of iemand een indicatie beschut werk of een indicatie medische urenbeperking heeft. Ook of iemand een WSW-indicatie voor de sociale werkvoorziening heeft en of iemand arbeidsvermogen heeft.
Van deze overledenen zijn de NAW gegevens, geboorte- en overlijdensdatum en geslacht geregistreerd bij het UWV. Er is een geautomatiseerde interface van overlijdens van het Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) van de gemeenten naar het UWV.
Helaas publiceert het UWV of het CBS niet deze cijfers.

Pagina's