Naar hoofdinhoud

Praat mee op het Wajong-forum

Op dit forum kunnen Wajongers hun ervaringen met elkaar delen. Discussieer mee over onderwerpen die je bezighouden en stel je algemene vragen over je Wajong-uitkering.

De meest recente, actieve discussie staat bovenaan.

Moderators op dit forum zijn Eva en Dirk-Jan. Zij begeleiden de discussies namens UWV.

Het UWV Webcareteam beantwoordt algemene vragen over je uitkering.

Forum: Nieuws > SP wil verdringingstoets bij tegenprestatie Participatiewet.
Nieuws
SP wil verdringingstoets bij tegenprestatie Participatiewet.
D. Mast
16596

Op http://demonitor.ncrv.nl/sociale-dienst/sadet-karabulut-sp-legt-wetsvoor... lees ik het volgende bericht:

quote:

De SP gaat een wetsvoorstel indienen om de Participatiewet concreter in te vullen, hiermee willen ze verdringing voorkomen. Eerder berichtten we in ons onderzoek naar de Sociale Dienst al dat ze dit gaan doen, maar hoe gaat dit wetsvoorstel eruit zien? We spraken met Sadet Karabulut.

‘De tegenprestaties die gemeenten nu gebruiken leiden soms tot verdringing op de arbeidsmarkt, dat is niet de bedoeling’ vertelt Karabulut ons. ‘Er staat in de Participatiewet dat de tegenprestatie additioneel werk moet zijn. Het mag dus niet leiden tot verslechtering van arbeidsvoorwaarden of zelfs winsten, als dat wel zo is dan moet daar mee gestopt worden. Door middel van een verdringingstoets moeten gemeenten hun tegenprestaties toetsen of het niet voor verdringing zorgt.’

Filmpje van Karabuluut staat op https://youtu.be/V-dicGiSzCE

Als de SP met dit wetsvoorstel haar zijn krijgt, vrees ik dat werkprojecten in het kader van Arbeidsmatige Dagbesteding en re-integratie ook hun deuren kunnen sluiten. Want daar worden ook werkzaamheden gedaan die tot verdringing zouden kunnen leiden. Denk maar aan klussendiensten, reparatie van fietsen, horeca, meubels fabriceren, facilitair, assemblage- en in- en ompakwerk, enz. Bij dat soort werkprojecten werken deelnemers met behoud van uitkering die nergens anders terecht kunnen, zelfs niet bij de WSW/Beschut Werk! Wanneer die van de SP zouden moeten stoppen, komen zij allemaal thuis te zitten. Laten we hopen dat de rest van de Tweede Kamer tegen dit wetsvoorstel zal stemmen.

Verdringing op de arbeidsmarkt word mee bedoeld dat mensen die met behoud van uitkering ergens werken (Let op ! )waar eerder al iemand werkte met behoudt van uitkering of gezonde mensen die ergens werken die dan ontslagen worden en ingeruild worden voor mensen met een uitkering. Dit is al vele male op de televisie behandeld en het wordt keihard ontkend door de gehele regering en andere politieke partijen. Er word hier niet mee bedoeld mensen die beschut werk doen zoals de wsw. De mensen in ons land worden gewoon voor de gek gehouden. Dus de SP heeft gelijk.

Laatst gewijzigd op: 12 oktober 2016 21:14

Klussen, fietsen repareren, assembleren, ompakken. Het is allemaal productieveen arbeid. Werknemers behoren hiervoor een fatsoenlijke beloning te krijgen. Wettelijk minimumloon of cao. Als meneen, bijvoorbeeld, door medische beperking, niet de productiviteit kunnen halen om het minimumloon te halen, kunnen ze toch aan de slag met de voorzieningen die in de Participatiewet.

Wie dit soort productieve arbeid als dagbesteding organiseert of faciliteiten, maakt zich schuldig aan een schijn instructie die direct aan verdringing van reguliere banen.

Niet uitbuiten, recht doen, fatsoenlijk betalen. Dagbesteding is iets heel anders. Laat we dit niet vermengen.

Laatst gewijzigd op: 14 oktober 2016 11:41

quote:

Op 14 oktober 2016 schreef Hans Hupkes het volgende:

Wie dit soort productieve arbeid als dagbesteding organiseert of faciliteiten, maakt zich schuldig aan een schijn instructie die direct aan verdringing van reguliere banen.

Dagbesteding is iets heel anders. Laat we dit niet vermengen.

Of versta je onder dagbesteding dagactiviteiten als schilderen, knutselen, sport en spel op een dagactiviteitencentrum? Arbeidsmatige Dagbesteding omvat productieve arbeid waarbij er intensieve begeleiding aanwezig is op prikkelarme werkplekken waarbij er geen werkdruk is. Arbeidsmatige Dagbesteding wordt vaak ook als re-integratie gebruikt.

Laatst gewijzigd op: 14 oktober 2016 12:41

Op https://www.divosa.nl/nieuws/divosa-vraagt-senaat-kritische-beschouwing-... het volgende:

quote:

Divosa vraagt Senaat kritische beschouwing verdringingstoets

maandag 27 maart 2017

De Eerste Kamer start 28 maart met de behandeling van de Wet verdringingstoets. Divosa vraagt in een brief om het wetsvoorstel uitgebreid te behandelen. Volgens voorzitter Erik Dannenberg beperkt de toets de kansen op werk voor mensen in de bijstand. Hierdoor ontstaan nieuwe en grotere problemen op andere terreinen. Wat hem betreft zijn extra regels niet nodig en zijn ‘de bijwerkingen van deze toets erger dan de kwaal’.

Brief aan de Eerste Kamer staat op https://www.divosa.nl/sites/default/files/nieuwsbericht_bestanden/201703...

Laatst gewijzigd op: 29 maart 2017 16:58

Staat je onderwerp er niet tussen? Start dan je eigen discussie!