Naar hoofdinhoud

Praat mee op het Wajong-forum

Op dit forum kunnen Wajongers hun ervaringen met elkaar delen. Discussieer mee over onderwerpen die je bezighouden en stel je algemene vragen over je Wajong-uitkering.

De meest recente, actieve discussie staat bovenaan.

Moderators op dit forum zijn Eva en Dirk-Jan. Zij begeleiden de discussies namens UWV.

Het UWV Webcareteam beantwoordt algemene vragen over je uitkering.

Forum: Nieuws > Rondetafelgesprek SZW n.a.v. eindevaluatie Participatiewet door het Sociaal en Cultureel Planbureau op 20 febr. via live stream
Nieuws
Rondetafelgesprek SZW n.a.v. eindevaluatie Participatiewet door het Sociaal en Cultureel Planbureau op 20 febr. via live stream
jan
77503

Algemeen Overleg Participatiewet op 1 april 2020 van 13-17 uur.

De vaste commissie SZW vd Tweede Kamer organiseert 20 februari een rondetafelgesprek n.a.v. eindevaluatie Participatiewet door het Sociaal en Cultureel Planbureau.
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/d...

Te volgen op 20 februari van 13.00 tot 16.00 uur via de livestream Troelstrazaal.
https://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/livedebat/troelstrazaal

Terug te kijken via Debat gemist.
https://debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/evaluatie-van-de-participati...

Eindevaluatie van de Participatiewet door SCP
https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2019/Eindeva...

Eindrapport Commissie Regulering van Werk door commissie Borstlap
https://www.reguleringvanwerk.nl/documenten/publicaties/2020/01/23/eindr...

Schaduwrapportage VN-verdrag Handicap door Ieder(in)
https://iederin.nl/positie-van-mensen-met-een-beperking-gaat-achteruit-o...
https://iederin.nl/aanpassing-wajong-in-strijd-met-vn-verdrag-handicap/

Duw het sociale domein niet de zorg in
https://www.socialevraagstukken.nl/column/duw-het-sociale-domein-niet-de...

FNV: Snelweg of karrespoor? Ervaringen met de Participatiewet
https://www.sociaalweb.nl/cms/files/2020-02/brochure-evaluatie-participa...

Na het zien van de livestream bekroop me de gedachte Laat alle uitvoerende organisaties gezamenlijk naar deze stream kijken en dan gezamenlijk voorstellen maken hoe en wat er anders kan en moet op diverse onderdelen. En bedenk welke uitgangspunten en randvoorwaarden worden gehanteerd. Nu lijkt het wel of er met iedere verandering ook weer nieuwe problemen worden geïntroduceerd en dat we steeds verder afglijden.


Staat je onderwerp er niet tussen? Start dan je eigen discussie!