Naar hoofdinhoud

Praat mee op het Wajong-forum

Op dit forum kunnen Wajongers hun ervaringen met elkaar delen. Discussieer mee over onderwerpen die je bezighouden en stel je algemene vragen over je Wajong-uitkering.

De meest recente, actieve discussie staat bovenaan.

Moderators op dit forum zijn Eva en Dirk-Jan. Zij begeleiden de discussies namens UWV.

Het UWV Webcareteam beantwoordt algemene vragen over je uitkering.

Forum: Werken en solliciteren > Proefplaatsing bij werkgever
Werken en solliciteren
Proefplaatsing bij werkgever
Assepoetser
547212

Hallo,

Sorry. Ik vráág hier om wat antwoorden. Omdat vragen makkelijker is dan geven, voel ik me ietwat schuldig, maar omdat ik weinig ervaringen heb met proefplaatsingen wil ik kijken op dit forum om wat inzicht te krijgen. Ik ben iemand met een Wajong-uitkering (80-100% ao, op papier, arbeidsvermogen).

Ik heb een lange tijd geleden een proefplaatsing gedaan (meer dan 10 jaar geleden). Nu ik een flink aantal jaren verder ben en zo nu en dan wat heb geprobeerd op de arbeidsmarkt vanuit de Wajong (met wisselende resultaten), heb ik het nodige inzicht gekregen (misschien wat laat). Na ál die ervaringen ben ik er toch wel achtergekomen dat de werkgever je eigenlijk gebruikt en bijna alleen maar voordelen heeft. En de Wajonger nauwelijks een eerlijke kans geeft om voet aan de grond te krijgen in 'loonland'. En, omdat, er nu, waarschijnlijk een 2e proefplaatsing op de rol staat, ben ik sceptisch (misschien onterecht). En ik wil nu assertiever zijn en eventueel een start laten annuleren, als ik denk dat de voorwaarden wederom niet fair zijn. Mijn insteek van de arbeidsperiode (en ook de periode nadat de proefplaatsingsperiode is afgelopen): je dienstbaar en meegaand opstellen, je willen verdiepen. máár ook: een betaald dienstverband als focus hebben, snel voelen, bij de start, dat dit er ook in gaat zitten.

Daarom een paar vragen:

1: Wie herkent de situatie en wie is het hiermee eens?
2a? Wat is een intentieverklaring van de werkgever die een proefplaatsing aangaat tussen de organisatie en de Wajonger?
2b? Heeft de werkgever plichten om een Wajonger op proefplaatsingsbasis in dienst te nemen, áls de werknemer goed functioneert?

Wie kan er op deze vragen antwoord geven (zelf denk ik dat op vraag 2b het antwoord "NEE" is).
En/of je geeft je eigen ervaring aan, met daarin momenten van oplettendheid en/of valkuilen waar ik misschien wat aan heb.

Mijn dank is alvast groot als je reageert!!

Pagina's

Als je via de arbeidsdeskundige werk zoekt kun je in een re-integratie traject terecht komen met een jobcoach. Je mag ook zelf werk zoeken. Dan kun je ook een proefplaatsing aanvragen bij het UWV. Er moet bij werken wel rekening mee worden gehouden wat je kan.

Passend werk is werk dat je kunt doen met jouw beperking/chronische ziekte/stoornis. De arts van het UWV geeft aan wat je wel en niet kunt. Samen met de arbeidsdeskundige kijk je welk werk je met jouw beperking/chronische ziekte/stoornis kunt doen. Dit is werk dat aansluit bij jouw mogelijkheden en jouw gezondheidssituatie. Passend werk kan een baan of een leerwerkplek zijn bij een werkgever. Ook wordt gekeken welke ondersteuning of voorzieningen je nodig hebt bij het werk en/of het vinden van werk.

Meestal duurt een proefplaatsing 2 maanden. Ook moet de werkgever een intentieverklaring tekenen. Daarin staat dat hij van plan is om na de proefplaatsing een contract van minimaal 6 maanden aan te bieden. Zonder de intentieverklaring wordt de proefplaatsing niet goedgekeurd.
Bij vermoeden dat een werkgever misbruik maakt van de proefplaatsing wordt een nieuwe aanvraag niet zomaar goedgekeurd.

Om 2 maanden wederzijds te proeven met behoud van uitkering, maar zonder loon, is redelijk, hoewel het wel wat eerlijker zou zijn als je er ook wat extra aan overhoudt. Sommige werkgevers maken misbruik van de 'gratis arbeid' tijdens de proefplaatsing.

Als de werkgever denkt dat hij een langere proeftijd nodig heeft moet hij bij het aanvragen een uitgebreide motivatie doen. Het UWV beoordeelt dan of er echt meer tijd nodig is.
Als je na de proefperiode samen verder wilt dan krijg je vaak een half jaar contract, dat wellicht nog eens wordt verlengd en misschien nog een keer.

Na afloop van de proefplaatsing is de werkgever niet verplicht je een contract aan te bieden, of je nu wel of niet goed je werk hebt gedaan. Na de proefplaatsing is een proeftijd niet meer nodig.

Na afloop van de proefplaatsing vraagt de arbeidsdeskundige hoe het is gegaan en of er een contract is aangeboden.

Als je proefplaatsing valt onder re-integratie worden je reiskosten betaald door het re-integratiebedrijf. Zij krijgen daar een vergoeding voor van UWV. Het re-integratiebureau vraagt de vergoeding via UWV aan. Als je kinderen hebt die je moet verzorgen moet je arbeidsdeskundige samen met jou naar een oplossing zoeken voor de kinderen als je werkt.

Meer informatie over proefplaatsing is te vinden op:

https://www.uwv.nl/particulieren/voorzieningen/voorzieningen-werk/detail...

https://www.uwv.nl/werkgevers/werknemer-met-uitkering/toelichting-voorde...

@ Jan

Bedankt voor het delen van jouw kennis over de proefplaatsing en re-integratie! Thumbs Up on Microsoft Windows 10 October 2018 Update

@ Assepoetser 

Er is ook een blog geschreven over de ervaringen van Joyce tijdens en na haar proefplaatsing. Deze blog lees je op de volgende pagina

Laatst gewijzigd op: 15 april 2019 10:37

quote:

Op 15 april 2019 schreef Lisanne - moderator namens UWV het volgende:

@ JanBedankt voor het delen van jouw kennis over de proefplaatsing en re-integratie! @ Assepoetser Er is ook een blog geschreven over de ervaringen van Joyce tijdens en na haar proefplaatsing. Deze blog lees je op de volgende pagina

Hallo Lisanne,

Bedankt voor de reactie.
Ik heb het gelezen.

Maar deze ervaring heb jk zelf ook al eens gehad.
Misschien was het toen ook al een proefplaatsing, dat weet ik niet precies meer.
Dan wordt dit mijn 3e.

Echter, wat me bij is gebleven -en wat ook steeds terugkomt- is dat de werkgever niet wilt investeren, daardoor niet op tijd een contract geeft, of een loonwaarde aanbiedt die totaal niet overeenkomt met de werkelijke prestaties, ofwel een vorm van fraudering imo.

En dát..dat wil ik niet meer. Het kan ook zijn dat ik de verkeerde wg's heb getroffen.

Hallo Assepoetser,

Logisch dat je graag wilt dat er in je geïnvesteerd wordt op basis van je werkelijke prestaties!

Samen met jouw arbeidsdeskundige zou je de mogelijkheden voor een proefplaatsing en de juiste werkgever hiervoor kunnen bespreken. Heb je dit artikel al gelezen? Het is een van de positieve verhalen over proefplaatsingen. Misschien kun je hier inspiratie uithalen om toch voor de proefplaatsing te kiezen.

Ik wens je heel veel succes toe met je toekomstige plannen!

Met vriendelijke groet,

Marjolein
UWV Webcareteam

Laatst gewijzigd op: 15 april 2019 14:15

De uitkeringsgerechtigde heeft niet eerder bij de betreffende werkgever gewerkt of stage gelopen op dezelfde functie, tenzij sprake is van veranderde omstandigheden die naar het oordeel van UWV de proefplaatsing rechtvaardigen.

De werkgever heeft naar het oordeel van UWV de serieuze intentie de uitkeringsgerechtigde bij goed functioneren na afloop van de proefplaatsing een regulier arbeidscontract zonder proeftijd- of uitzendbeding aan te bieden van minimaal zes maanden met een minimale omvang van hetzelfde aantal uren als gedurende de proefplaatsing van toepassing was.

De werkgever heeft ten behoeve van de uitkeringsgerechtigde een aansprakelijkheidsverzekering- en ongevallenverzekering afgesloten.

De werkzaamheden op de proefplaats zijn in overeenstemming met de krachten en bekwaamheden van de uitkeringsgerechtigde.

1

De werkzaamheden op de proefplaats worden onbeloond uitgevoerd.

Er bestaat voor de uitkeringsgerechtigde geen verplichting tot betaling van excessieve kosten die verbonden zijn aan de proefplaatsing en het daaropvolgende dienstverband.

De uitkeringsgerechtigde heeft niet eerder bij de betreffende werkgever gewerkt of stage gelopen op dezelfde functie, tenzij sprake is van veranderde omstandigheden die naar het oordeel van UWV de proefplaatsing rechtvaardigen.

Proefplaatsing via een uitzendbureau of detacheerder is alleen toegestaan mits de detacheerder of het uitzendbureau kan aantonen dat de inlener ervan op de hoogte is dat de werknemer met behoud van uitkering werkt.

Een uitkeringsgerechtigde mag meerdere keren op basis van een proefplaatsing werken via hetzelfde uitzend- of detacherings-bureau mits de inlener niet dezelfde is.

2

Bedankt Jan voor je de links.

Ik zal in ieder geval nooit meer gaan werken op 'proefplaatsing'.
Of betalen of geen inzet.

Pagina's


Staat je onderwerp er niet tussen? Start dan je eigen discussie!