Naar hoofdinhoud

Praat mee op het Wajong-forum

Op dit forum kunnen Wajongers hun ervaringen met elkaar delen. Discussieer mee over onderwerpen die je bezighouden en stel je algemene vragen over je Wajong-uitkering.

De meest recente, actieve discussie staat bovenaan.

Moderators op dit forum zijn Eva en Dirk-Jan. Zij begeleiden de discussies namens UWV.

Het UWV Webcareteam beantwoordt algemene vragen over je uitkering.

Forum: Participatiewet > Participatiewet mislukt
Participatiewet

Pagina's

Bedankt voor je heldere uitleg. Dat zou betekenen dat het doen/willen doen van een opleiding het risico met zich meebrengt dat je ao percentage wordt verlaagd. Ik vind dat geen logische gang van zaken. Ik zou het logischer vinden als dat zou gebeuren op het moment dat blijkt dat je met die opleiding daadwerkelijk werk hebt kunnen vinden waarmee je ook beter kunt verdienen. En dan nog pas na een paar jaar. Ik had begrepen dat je meestal in de Oude Wajong pas herkeurd wordt als je 5 jaar minimaal het minimumloon hebt kunnen verdienen. Of heb ik dat verkeerd begrepen? Verder is het toch zo dat het volgen van een opleiding, zeker een deeltijdopleiding van maar een jaar, geen invloed heeft top de hoogte van je uitkering in de Oude Wajong?

Laatst gewijzigd op: 23 juni 2018 19:37

quote:

Op 23 juni 2018 schreef Hedwig het volgende:

Ik had begrepen dat je meestal in de Oude Wajong pas herkeurd wordt als je 5 jaar minimaal het minimumloon hebt kunnen verdienen.

Over het algemeen klopt dat. Maar het uwv heeft wel het recht om iemand te herkeuren als het daartoe aanleiding ziet. En aanleiding kan zijn het doorgeven van een wijziging. Met de nadruk op kan want het is wel afhankelijk van welke wijziging en of die wijziging eventueel van invloed zou kunnen zijn op de hoogte recht etc. van de wajong. Bv een adreswijziging is dat niet maar en wijziging in de gezondheid zou dat wel kunnen zijn.

Laatst gewijzigd op: 24 juni 2018 08:22

quote:

Op 23 juni 2018 schreef Hedwig het volgende:

Dat zou betekenen dat het doen/willen doen van een opleiding het risico met zich meebrengt dat je ao percentage wordt verlaagd. Ik vind dat geen logische gang van zaken.

Logisch en uwv wetgeving zijn geen 2 woorden die in dezelfde zin thuishoren;-)
Zeker niet nu ik artikel 3:13 lid 3 nogmaals heb bekeken. Het eerste deel is wat ik eerder schreef "De arbeidsongeschiktheidsuitkering van de jonggehandicapte die deelneemt aan een voor hem gewenste opleiding of scholing, wordt gedurende deze opleiding of scholing niet herzien in verband met een daaruit voortvloeiende afneming van de arbeidsongeschiktheid." Hierin wordt dus gezegd dat deelnemen aan een opleiding kan voortvloeien uit afnemende ao maar dat de uitkering tijdens studie niet wordt herzien.
Maar dan het volgende stukje ""Indien de jonggehandicapte tijdens de opleiding of scholing inkomen verwerft, is artikel 3:48, eerste lid, van overeenkomstige toepassing." en artikel 3:48 eerste lid zegt>

Laatst gewijzigd op: 24 juni 2018 08:43

(deel 2) "Indien de jonggehandicapte, die recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering, inkomen geniet doordat hij arbeid is gaan verrichten, wordt die arbeid gedurende een aaneengesloten tijdvak van vijf jaar niet aangemerkt als arbeid als bedoeld in artikel 3:1, vijfde lid, en wordt de arbeidsongeschiktheidsuitkering niet ingetrokken of herzien, doch wordt de uitkering" met andere woorden als men tijdens de studie ook inkomen geniet door naast de studie te werken wordt het ao percentage tijdens de eerste 5 jaar niet herbeoordeelt. Dus iemand die naast zijn studie gaat werken, ook als het kunnen volgen van die studie ip voortvloeit uit afnemende ao is nog 5 jaar "veilig". Maar, zoals ik het begrijp, gaat iemand niet werken naast de studie dan mag iemand tijdens de studie niet herkeurd worden maar daarna ip wel?

Nou is het wel zo dat als iemand bv door behandeling een gezondheidsverbetering heeft die zodanig is dat die van invloed zou kunnen zijn op het rech of hoogte van ao >

Laatst gewijzigd op: 24 juni 2018 08:37

(deel 3) dat men dat hoort door te geven.

Maar of het doen van een studie daadwerkelijk zal leiden tot een herbeoordeling en het daadwerkelijk afnemen van ao (percentage)zal ook afhangen van de persoonlijke omstandigheden.

Stel iemand is in de wajong terecht gekomen vanwege ernstige lichamelijke beperkingen en is volledig rolstoel en adl afhankelijk en zal om te kunnen werken altijd voorzieningen nodig hebben, bv een vervoersvoorziening. Bij deze persoon zal het gaan volgen van een opleiding niet van invloed zijn op het ao percentage omdat de lichamelijke toestand en het nodig hebben van een voorziening niet veranderd door een studie ( of er moet een wonder gebeuren;-)

Stel iemand is door een ernstige depressie in de wajong gekomen en gaat na een x-aantal jaar (weer)proberen een opleiding te volgen. In dit geval zou het kunnen volgen van een opleiding wel van invloed kunnen zijn op het ao percentage omdat de mate en ernst van de depressie veranderd zou kunnen zijn >

Laatst gewijzigd op: 24 juni 2018 08:54

Webcare:Gaan mensen dit jaar opnieuw benaderd worden voor reïntegratie traject ?

(deel 4) waardoor men weer in staat is om een opleiding te volgen. Maar dan kom ik ook weer uit bij als er een zodanige gezondheidsverbetering is dat die van invloed zou kunnen zijn op het recht of hoogte van ao dat men dat hoort door te geven....

quote:

Op 23 juni 2018 schreef Hedwig het volgende:

Verder is het toch zo dat het volgen van een opleiding, zeker een deeltijdopleiding van maar een jaar, geen invloed heeft top de hoogte van je uitkering in de Oude Wajong?

Nee in de owajong heeft het volgen van een opleiding geen invloed op de hoogte van de uitkering zie ook hier https://perspectief.uwv.nl/artikelen/studeren-naast-je-uitkering

Dat is een duidelijk verhaal, TT, voor zover het duidelijk kan zijn natuurlijk want de regels zouden wel wat eenduidiger mogen zijn. Ik zou het overigens ook logisch vinden als men onderscheid maakt tussen een korte opleiding in deeltijd of een fulltime opleiding. Een deeltijdopleiding (met een studiebelasting van 15-20 uur in de week) duidt m.i. in beginsel niet op een afgenomen ao, zeker niet als de persoon toch al werd aangemerkt als een Wajonger met arbeidsvermogen/een slechts gedeeltelijk arbeidsongeschikte Wajonger en als het een opleiding betreft waarbij het grotendeels om zelfstudie gaat.

Kan webcare dit topic even doorlezen voor alle vragen ?

Hallo Jori,

Ik heb het hele topic nog even doorgelezen.

Met dank aan TT (en andere forumleden), begrijp ik dat er nog 1 vraag openstaat die bij meerdere forumleden leeft.
"Zijn er al daadwerkelijk mensen in de oude wajong die hebben afgezien van dienstverlening door uwv, opnieuw door uwv benaderd. Zo nee gaat dat nog komen en wanneer?"

Ik laat het voor jullie uitzoeken. Zodra er meer bekend is, laat ik het weten.

PS Wij beantwoorden de vragen op het forum tijdens werkdagen en werktijden. Worden er buiten onze werktijden vragen gesteld waarop een antwoord van de moderator of Webcare nodig is, dan pakken wij dit de volgende werkdag op.

Met vriendelijke groet,
Caren
UWV Webcareteam

Pagina's