Naar hoofdinhoud

Praat mee op het Wajong-forum

Op dit forum kunnen Wajongers hun ervaringen met elkaar delen. Discussieer mee over onderwerpen die je bezighouden en stel je algemene vragen over je Wajong-uitkering.

De meest recente, actieve discussie staat bovenaan.

Moderators op dit forum zijn Eva en Dirk-Jan. Zij begeleiden de discussies namens UWV.

Het UWV Webcareteam beantwoordt algemene vragen over je uitkering.

Forum: Participatiewet > Participatiewet mislukt
Participatiewet

Pagina's

@Ron V; ik schrik heel erg van je bericht :-(. Is er iets wat ik op dit moment voor je zou kunnen betekenen? 

Kris geeft je een heel mooi advies om de crisisdienst te bellen of om ermee te chatten. Dan kan je in elk geval je verhaal kwijt, wellicht dat dat iets oplucht!

In de beantwoording kamervragen SZW wordt door Koolmees en van Ark als antwoord op vraag 70 en 112 gesteld dat "Ongeveer een derde van de oWajongers met arbeidsvermogen heeft afgezien van dienstverlening en wordt met ingang van 2018 opnieuw door UWV benaderd met het aanbod tot ondersteuning". https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/06/21/vragen-e...

Misschien is dat wat er door uwv en ervaringsdeskundige die Ron V. aanhaalt is bedoeld.
Maar het opnieuw aanbieden van ondersteuning betekent nog steeds niet dat er in de owajong een re-integratie of arbeidsplicht is. Die plicht kan er enkel en alleen komen als de wet ( via een AMvB) wordt gewijzigd. En tot nu toe is er geen wijziging of plannen tot wijziging.

Vraag aan webcare: zijn er al daadwerkelijk mensen in de owajong die hebben afgezien van dienstverlening door uwv, opnieuw door uwv benaderd. Zo nee gaat dat nog komen en wanneer?

Webcare: Kan er dit jaar dan toch een plicht komen voor re-integratie ?
Ik oktober 2017 kon ik er van af zien.

Dan heb ik ook nog een vraag: zou je het UWV wel kunnen verzoeken om een deeltijdopleiding van een jaar te mogen volgen in de Oude Wajong maar tegelijkertijd kunnen afzien van een plicht tot re-integratie, dwz. dat je de opleiding dan niet in de praktijk hoeft te brengen?

quote:

Op 22 juni 2018 schreef Hedwig het volgende:

Dan heb ik ook nog een vraag: zou je het UWV wel kunnen verzoeken om een deeltijdopleiding van een jaar te mogen volgen in de Oude Wajong maar tegelijkertijd kunnen afzien van een plicht tot re-integratie, dwz. dat je de opleiding dan niet in de praktijk hoeft te brengen?

Dat is afhankelijk van de situatie. Ervan uitgaande dat er arbeidsvermogen is maar er ook, zoals uwv het noemt, is afgezien van ondersteuning door uwv en er dus geen afspraken over werk zijn gemaakt...

Als je zelf ( of via studiefinanciering, llvk of andere mogelijkheden) de studie bekostigd kan uwv je geen verplichting opleggen die er niet zijn. Ze kunnen je in dit geval niet verplichten om te gaan werken want er is ( in ieder geval op dit moment) geen passende arbeidsplicht in de owajong.

Als je bij het uwv aanklopt om de studie te bekostigen dan wordt het een ander verhaal. Als het uwv al bereid zou zijn om de studie te bekostigen dan zal het uwv dat zeer waarschijnlijk alleen maar willen>

(deel2) doen door afspraken te maken over re-integratie, (lees werk). uwv vergoedt alleen maar een opleiding als die echt noodzakelijk is om aan het werk te komen, met dus nadruk op werk;-) Ze zullen dus afspraken willen maken over aan het werk gaan na de opleiding en zullen die vastleggen in de re-integratie visie.
Als je al wat langer op het forum komt dan weet je dat er in de owajong geen passende arbeidsplicht is behalve als daar afspraken over worden gemaakt die in de re-integratievisie worden vastgelegd, dus dan zal je(zeer waarschijnlijk) wel de opleiding in de praktijk moeten gaan brengen.

Hartelijk dank voor je reactie , TT. Zou het UWV daadwerkelijk een sanctie kunnen opleggen als je een deeltijdopleiding niet zou melden of is dat alleen op papier zo (net zoals met het doen van vrijwilligerswerk..)?

Laatst gewijzigd op: 23 juni 2018 13:30

Dat is een moeilijke. In theorie zou het kunnen volgens artikel 3:74 lid 1 ( verplicht aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, op zijn verzoek of onverwijld uit eigen beweging mededeling te doen van alle feiten of omstandigheden, waarvan het hun redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat zij van invloed kunnen zijn op het recht op uitkering, de hoogte van de uitkering, het geldend maken van het recht op uitkering of op het bedrag van de uitkering, dat wordt betaald.)http://wetten.overheid.nl/BWBR0008657/2018-01-01#Hoofdstuk3_Afdeling6_Ar...

Volgens dat artikel heeft het uwv ook opeens het melden van vrijwilligerswerk verplicht gesteld terwijl daarvoor altijd expliciet werd gezegd dat vrijwillerswerk niet gemeld hoefde te worden, want het doen van vrijwilligerswerk is niet van invloed is op de hoogte, recht etc. (het kan nu wel iets zeggen over wel/geen av)
Ook het volgen van een studie is in de owajong niet van invloed op recht/hoogte etc tijdens de studie.>

(deel 2) Maar volgens artikel 3:13 lid 3 wordt het ao percentage tijdens de opleiding niet herzien ( lees je mag niet worden herkeurd) maar het kunnen deelnemen aan een opleiding kan voortvloeien uit afnemende arbeidsongeschiktheid ( lees als je kan studeren zou dat kunnen betekenen dat je minder ao bent/wordt) dus dan kan het wel van invloed zijn. Tijdens de studie mogen ze niet herkeuren maar naderhand in theorie wel. Dit wetsartikel slaat eigenlijk vooral op mensen die op 18 jarige leeftijd of tijdens studie ziek zijn geworden, daardoor wajong hebben gekregen, bv behandeling hebben ondergaan en zodanig zijn opgeknapt dat ze met een studie zijn begonnen of weer zijn verder gegaan en dan (eventueel) nog verder opknappen zodat hun ao percentage verandert t.o.v. de eerdere beoordelingen.

Ook geeft uwv hier aan https://www.uwv.nl/particulieren/arbeidsbeperkt/oude-wajong/tijdens-wajo... dat je een opleiding volgen moet doorgeven. >

(deel 3) Of het volgen voor jou persoonlijk gevolgen heeft voor het ao percentage is iets wat ik niet weet, dat weet je zelf hopelijk wel;-) Je kan ervoor kiezen om het niet te melden maar als uwv erachter komt, (en eventueel ook afhankelijk of het van invloed is op recht, hoogte etc )kan uwv wettelijk gezien een sanctie opleggen.

Pagina's