Naar hoofdinhoud

Praat mee op het Wajong-forum

Op dit forum kunnen Wajongers hun ervaringen met elkaar delen. Discussieer mee over onderwerpen die je bezighouden en stel je algemene vragen over je Wajong-uitkering.

De meest recente, actieve discussie staat bovenaan.

Moderators op dit forum zijn Eva en Dirk-Jan. Zij begeleiden de discussies namens UWV.

Het UWV Webcareteam beantwoordt algemene vragen over je uitkering.

Forum: Nieuws > Op 1 januari 2020 gaat de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) in.
Nieuws
Op 1 januari 2020 gaat de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) in.
jan
33390

Op 1 januari 2020 gaat de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) in. Daardoor kunnen de rechten en plichten van iedere werkgever en werknemer in Nederland veranderen.

Mensen die werken op oproep- of payrollbasis krijgen ook te maken met veranderingen. Werknemers met een oproepcontract moeten vanaf 1 januari minstens vier dagen van te voren worden opgeroepen voor werk. Als de werkgever een oproep binnen vier dagen voor de oproep afzegt, heeft de oproepwerknemer recht op loon over de uren waarop hij of zij was opgeroepen. Na 12 maanden moet de werkgever een nieuw contract aanbieden met een vast aantal uren. Werknemers met een payrollcontract moeten vanaf 1 januari 2020 minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden en dezelfde rechtspositie krijgen als de werknemers die in dienst zijn van het bedrijf.

De nieuwe arbeidsmarktwet bevat daarnaast nieuwe regels voor mensen in tijdelijke contracten en voor werkgevers die werken met tijdelijke contracten. Werkgever en werknemer kunnen vanaf 2020 namelijk drie tijdelijke contracten in maximaal drie jaar aangaan. Tot en met 31 december gaat dat nog om drie tijdelijke contracten in maximaal twee jaar. Het contract dat daarop volgt is automatisch een vast contract. Ook na 2020 kunnen cao-partijen afspraken maken om af te wijken van deze regeling.

Verder gaan de regels rondom ontslag veranderen. Ontslag wordt straks ook mogelijk wanneer verschillende redenen voor ontslag samen een voldoende en redelijke grond voor ontslag opleveren. Dat heet de ‘cumulatiegrond’.

https://www.nieuwsszw.nl/informatiecampagne-over-nieuwe-regels-arbeidsco...

De WAB maakt payroll minder aantrekkelijk, omdat werknemers vallen onder de cao van de sector waarin ze feitelijk het werk doen. De minister wilde de uitzonderingsbepaling in de WAB alleen invullen voor de gedetacheerde Wsw-werknemers, omdat voor hen al een cao bestaat.

De Tweede Kamer sprak 10 oktober in overgrote meerderheid uit dat ook de doelgroep banenafspraak en beschut werk een uitzondering krijgt van het payrollregime zodra er een cao is afgesloten. Daarmee ligt er een oproep aan sociale partners om daarin concrete stappen te zetten. De Kameruitspraak betekent dus dat de concept Algemene Maatregel van Bestuur wordt uitgebreid.

Staat je onderwerp er niet tussen? Start dan je eigen discussie!