Naar hoofdinhoud

Praat mee op het Wajong-forum

Op dit forum kunnen Wajongers hun ervaringen met elkaar delen. Discussieer mee over onderwerpen die je bezighouden en stel je algemene vragen over je Wajong-uitkering.

De meest recente, actieve discussie staat bovenaan.

Moderators op dit forum zijn Eva en Dirk-Jan. Zij begeleiden de discussies namens UWV.

Het UWV Webcareteam beantwoordt algemene vragen over je uitkering.

Forum: Nieuws > Najaarsbegroting SZW 28 November 2017
Nieuws

Pagina's

- Inkomen 50% wettelijk minimumloon:
Vóór 1 januari 2018: Uitkering 40% + 50% verdiensten = 90%
Vanaf 1 januari 2018: Uitkering 35% + 50% verdiensten = 85%
==>> Korting op de bruto uitkering van 12,50%

- Inkomen 70% wettelijk minimumloon:
Vóór 1 januari 2018: Uitkering 30% + 70% verdiensten = 100%
Vanaf 1 januari 2018: Uitkering 25% + 70% verdiensten = 95%
==>> Korting op de bruto uitkering van 16,67%

- Inkomen 80% wettelijk minimumloon:
Vóór 1 januari 2018: Uitkering 20% + 80% verdiensten = 100%
Vanaf 1 januari 2018: Uitkering 20% + 80% verdiensten = 100%

Wajong2010
- Voortgezette werkregeling
- Wel arbeidsvermogen of geen arbeidsvermogen, maar mogelijk in de toekomst wel
- Naast de uitkering geen inkomsten of inkomsten van minder dan 20% van het wettelijk minimumloon.

Voorbeelden:
- Geen Inkomen:
Vóór 1 januari 2018: Uitkering 75%   
Vanaf 1 januari 2018: Uitkering 70%
==>> Korting op de bruto uitkering van 6,67%

Inkomen 10% wettelijk minimumloon:
Vóór 1 januari 2018: Uitkering 65% + 10% verdiensten = 75%
Vanaf 1 januari 2018: Uitkering 60% + 10% verdiensten = 70%
==>> Korting op de bruto uitkering van 7,69%

Van @FAI

Wajongers die werken met een loondispensatie kunnen ook door de korting worden geraakt.

Een voorbeeld: iemand met een Wajong2010 uitkering die 40 uur werkt tegen een loonwaarde van 50% van het wettelijk minimum loon (WML) kan toch gekort worden op zijn uitkering, omdat de uitkering wordt berekend op basis van de inkomsten. Bij loondispensatie voor Wajong2010 wordt er door de werkgever naar loonwaarde betaald. In dit geval dus 50% WML bij 40 uur werken, wat een korting tot gevolg heeft omdat je 80% WML moet verdienen om niet gekort te worden.

Werkende Wajong'ers met Wajong2010 die 5% gekort worden, juist daar moet wat aan gedaan worden!

De Tegemoetkoming arbeidsongeschikten (voorheen Wtcg) is flink achteruit gegaan. Hoeveel dit aan besparingen heeft opgeleverd is mij onbekend.

2013: € 342,00
2014: € 252,00
2015: € 211,00
2016: € 212,06
2017: € 176,27

https://perspectief.uwv.nl/forum/s/waarom-is-de-tegemoetkoming-arbeidson...

Laatst gewijzigd op: 03 oktober 2017 17:05

Aanpassing schattingsbesluit per 1-7-2015 met een geschatte besparing van 8 miljoen doordat Wajongers naar een lagere arbeidsongeschikheidsklasse gingen en daardoor werden gekort.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2015-253.html

Pagina's