Naar hoofdinhoud

Praat mee op het Wajong-forum

Op dit forum kunnen Wajongers hun ervaringen met elkaar delen. Discussieer mee over onderwerpen die je bezighouden en stel je algemene vragen over je Wajong-uitkering.

De meest recente, actieve discussie staat bovenaan.

Moderators op dit forum zijn Eva en Dirk-Jan. Zij begeleiden de discussies namens UWV.

Het UWV Webcareteam beantwoordt algemene vragen over je uitkering.

Forum: Nieuws > Kabinet wil Centrale Raad van Beroep opheffen
Nieuws
Kabinet wil Centrale Raad van Beroep opheffen
wolf
12643

http://www.volkskrant.nl/politiek/rechters-kabinetsplan-funest-voor-rech...

Het kabinetsplan om de Centrale Raad van Beroep op te heffen zal een 'funeste' uitwerking hebben op de kwaliteit van de sociale zekerheids- en ambtenarenrechtspraak. In een manifest in de Volkskrant, opgesteld namens alle 49 rechters, uiten raadsheren vandaag hun 'intense zorgen' over het besluit.

Als het doorgaat wordt kennis vernietigd, duren zaken langer en dreigt rechtsongelijkheid, aldus de rechters.

Het gebeurt zelden dat de beroepsgroep zich publiekelijk uitspreekt over voorgestelde wetgeving. 'In een rechtsstaat is het ongebruikelijk en uitzonderlijk, maar wij zien geen andere weg.' De rechters vinden dat 'een fundamentele discussie over dit wetsvoorstel, dat de kern van de rechtsstaat raakt, niet is gevoerd'. Ze hopen de politiek te bewegen alsnog iets te doen met 'de advisering uit het veld', van onder andere het UWV en de rechterlijke macht.

Een fundamentele discussie over dit wetsvoorstel, dat de kern van de rechtsstaat raakt, is niet gevoerd

Om versnippering van de bestuursrechtspraak tegen te gaan wil het kabinet onder meer de Centrale Raad van Beroep opheffen. Deze gespecialiseerde hogerberoepsrechter behandelt onder meer zaken over uitkeringskwesties, arbeidsongeschiktheidsvraagstukken en de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Onder­steuning door gemeenten. Het kabinet wil die processen onderbrengen bij vier gerechtshoven.

Voldoende substantieel
De rechters vrezen dat hierdoor hun specialisme verwatert. In een Kamerbrief uit september delen de ministers Van der Steur (Veiligheid en Justitie) en Plasterk (Binnenlandse Zaken) die angst niet. Volgens hen is het aantal zaken dat jaarlijks bij de Centrale Raad van Beroep belandt, ruim achtduizend, 'voldoende substantieel om bij elk van de vier gerechtshoven te waarborgen dat de daarvoor vereiste specialisaties in huis zijn'.

De rechters wijzen erop dat zij te maken hebben met veel wetten, die in hoog tempo worden gewijzigd. 'Nu zitten we bij elkaar en stemmen we alles met elkaar af zodat je geen uiteenlopende uitspraken krijgt. Als je het over vier gerechtshoven verdeelt loop je - bewust of onbewust - het risico dat iedereen zijn eigen lijn gaat volgen', zegt raadsheer Marianne Wagner, een van de opstellers van het manifest. Burgers kunnen dan wel in cassatie bij de Hoge Raad, 'maar daar komen de feiten van de zaak niet meer aan de orde. Daardoor kan bijvoorbeeld een ongelijke behandeling bij de verstrekking van bijstand of een pgb niet worden gerepareerd.'

Ze doen maar, uiteindelijk gaan we toch allemaal dood.

Laatst gewijzigd op: 27 februari 2016 21:11

Staat je onderwerp er niet tussen? Start dan je eigen discussie!