Naar hoofdinhoud

Praat mee op het Wajong-forum

Op dit forum kunnen Wajongers hun ervaringen met elkaar delen. Discussieer mee over onderwerpen die je bezighouden en stel je algemene vragen over je Wajong-uitkering.

De meest recente, actieve discussie staat bovenaan.

Moderators op dit forum zijn Eva en Dirk-Jan. Zij begeleiden de discussies namens UWV.

Het UWV Webcareteam beantwoordt algemene vragen over je uitkering.

Forum: Nieuws > Kabinet activeert quotum voor overheid en onderwijs voor banenafspraak
Nieuws
Kabinet activeert quotum voor overheid en onderwijs voor banenafspraak
jan
105712

Het aantal extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking (gemeten in verloonde uren) wordt vanaf 2018 per individuele werkgever gemeten volgens de telling van de quotumregeling. In 2019 krijgt de werkgever het resultaat van deze eerste meting. Daarbij wordt nog geen heffing opgelegd als het vereiste aantal niet is gehaald. Een jaar later gebeurt dat wel. Er wordt gekeken naar het tot dan toe gerealiseerde aantal extra banen. Dat is een optelling van de extra banen die in dat jaar en de voorgaande jaren zijn gerealiseerd. De heffing bedraagt dan € 5.000,- per niet ingevulde arbeidsplaats van 25,5 uur.

Wanneer de sector in 2020 het aantal extra banen ruimschoots heeft behaald dan kan de quotumregeling weer worden gedeactiveerd. Dat zal te zijner besloten worden.

Samenvattend ziet het verwachte tijdspad er zo uit:

  • Oktober 2017: quotumheffing wordt per individuele werkgever vastgesteld en gepubliceerd.
  • Juli 2018: afronding onderzoek knelpunten in het funderend onderwijs.
  • Juli 2018: eerste quotummeting
  • 2019: bekendmaking cijfers eerste quotummeting (zonder heffing)
  • 2019: tweede quotummeting
  • 2020: bekendmaking cijfers tweede quotummeting (met heffing)

https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/kabinet-activeert-quotum-v...

Wat fijn om deze informatie paraat te hebben :-) 

Werkend in een overheidsorganisatie zonder enig beleid voor arbeidsgehandicapten verwacht ik weinig van deze banenafspraak. Ik wil deze zaken proberen aan te kaarten tijdens de behandeling van mijn klacht. 

Er moet toch wel ergens een beleid voor arbeidsgehandicapten te vinden zijn bij bijvoorbeeld Prorail, UWV, AFM, Belastingdienst, DNB, CBS, CAK, SVB, COA, DUO, Kadaster, NMa, RDW, Politie, ACM, VNG etc, etc ?

HahaHa.... Vast en zeker (denk ik). Ik werk ergens waar het laatste arbojaarplan van 2017 geeneens een kopje meer had voor psychosociale arbeidsbelasting.

Er bestaat wel een aparte beleidsnota over psychosociale arbeidsbelasting maar die is uit 2013 en is nooit geïmplementeerd. In dat plan staat in een voetnootje een verwijzing naar beleid voor arbeidsgehandicapten, een linkje ;-) Er is niets uitgewerkt in een apart plan voor arbeidsgehandicapten op de werkplek. 

Er valt nu waar ik werk nog weinig van nieuwe banen te verwachten. Lijkt me dat je dan eerst iets moet opschrijven en naleven. 

 

 

Laatst gewijzigd op: 14 september 2017 17:34

Minister Plasterk meldt dat van de ervaringen van de afgelopen twee jaren kan worden geleerd waarom de resultaten bij de overheid tegenvallen. Het kabinet heeft enkele conclusies getrokken, die leiden tot wijzigingen in Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten en tot nader onderzoek:

  • Onder meer wordt het veiligheidsdomein van de overheid uitgezonderd van de quotumregeling, wegens de bijzondere positie van een aantal specifieke functiegroepen in deze sector.
  • Verder komt breed onderzoek naar onder meer de invulling van de wens van overheidswerkgevers om inkoop van diensten mee te tellen voor de realisering van de banenafspraak. Mensen die deze – veelal facilitaire - werkzaamheden uitvoeren tellen nu mee bij de sector markt.

>>

De minister splitste op verzoek van de Kamer de realisatiecijfers uit naar ministeries en taakorganisaties. Dit gaat om dienstverbanden; het aantal – lastiger te registreren – inleenverbanden zoals detacheringen is alleen bekend op het beschikbaar op het niveau van de sector overheid en sector markt als totaliteit.

Een aparte uitvraag onder de ministeries toont dat zij eind 2016 gezamenlijk ongeveer ruim 230 inleenverbanden hebben gerealiseerd. In het eerste kwartaal 2017 is dit opgelopen tot ruim 260.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/09/25/realisatie-...

De overheid heeft zijn zaken niet op orde en heeft te weinig banen gecreëerd, terwijl de korting gewoon doorgaat. Ook voor de mensen die wel arbeidsvermogen hebben gekregen en nu geen baan hebben.

De groep facilitair (bijvoorbeeld schoonmakers)  tellen nu bij het bedrijfsleven. Als ze bij de overheid worden geteld zijn dit helemaal geen nieuwe banen.

 

Medewerkers die zijn “overgeheveld” van de sociale werkvoorziening (sociale werkvoorziening is van de gemeente) naar de gemeente tellen als nieuwe banen terwijl dit helemaal geen nieuwe banen zijn.

http://www.omropfryslan.nl/nieuws/710345-groenmedewerkers-van-caparis-dienst-van-gemeente

 

Medewerkers die die in de sociale werkvoorziening (sociale werkvoorziening is van de gemeente) werken en worden gedetacheerd tellen als nieuwe banen terwijl dit helemaal geen nieuwe banen zijn.

 

https://iederin.nl/nieuws/17857/klijnsma-rekent-zich-rijk-/

 

Laatst gewijzigd op: 08 oktober 2017 08:42

Niet alle overheidsorganisaties hebben een beleid voor arbeidsbeperkten en dit hebben ingevoerd en  dat het operationeel is. Dus zowel rijk, provincies en gemeenten, maar ook de ongeveer 200 uitvoeringsorganisaties.

Met dank aan @tt

Internetconsultatie wetsvoorstel wijziging Wfsv in verband met deactiveren quotumheffing.
U bent van harte uitgenodigd via www.internetconsultatie.nl uw reactie op het concept-wetsvoorstel te geven. De einddatum van de consultatie is 6 november 2017.

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2017/10/09/internetconsultat...

Per 1-1-2020 waarschijnlijk Wet normalisering rechtspositie ambtenaren van kracht. Hopelijk worden arbeidsbeperkten als medewerkers ook meegenomen.

https://www.sprengersadvocaten.nl/wp-content/uploads/2017/02/Gevolgen-van-de-Wet-normalisering-rechtspositie-ambtenaren-OR-Informatie-2017-1.pdf


Staat je onderwerp er niet tussen? Start dan je eigen discussie!