Naar hoofdinhoud

Praat mee op het Wajong-forum

Op dit forum kunnen Wajongers hun ervaringen met elkaar delen. Discussieer mee over onderwerpen die je bezighouden en stel je algemene vragen over je Wajong-uitkering.

De meest recente, actieve discussie staat bovenaan.

Moderators op dit forum zijn Eva en Dirk-Jan. Zij begeleiden de discussies namens UWV.

Het UWV Webcareteam beantwoordt algemene vragen over je uitkering.

Forum: Beoordeling van je arbeidsvermogen > Is een opleiding re-integratie jobcoach iets voor jou?
Beoordeling van je arbeidsvermogen
Is een opleiding re-integratie jobcoach iets voor jou?
jan
13269

Het is de bedoeling dat meer arbeidsbeperkten met arbeidsvermogen gaan werken. Re-integratie trajecten met een precies passende match van werkzoekende en werkgever zijn van cruciaal belang.

Mensen met een Wajong uitkering hebben een streepje voor als re-integratie jobcoach. Zij weten uit eigen ervaring waar arbeidsbeperkten tegenaan lopen en wat van belang is. Zij kunnen als re-integratie jobcoach echt wat betekenen voor het werk en leven van arbeidsbeperkten.

In een baan als re-integratie jobcoach moet je van vele markten thuis zijn, het is zeer veelzijdig en je moet er talent voor hebben.

Wat komt er zoal bij kijken:
Uitvoeren van re-integratie-, (job)coachings- en begeleidingstrajecten.
Kennismakingsgesprekken voeren en assessments.
Werkzoekende arbeidsbeperkte voorlichting geven en vragen beantwoorden over de rechten en plichten en beoordelen of het aanvragen van een uitkering noodzakelijk is.
Bepalen wensen en behoefte en talenten en passie van de werkzoekende arbeidsbeperkte.
Interesse hebben in de werkzoekende arbeidsbeperkte, je kunnen verplaatsen in de persoon tegenover jou, maar ook durven te spiegelen en kritische vragen te stellen. De werkzoekende arbeidsbeperkte en werkgever snappen wat ze vragen. Goed to-the-point kunnen uitleggen in eenvoudige bewoordingen. Vragen van werkzoekende arbeidsbeperkte beantwoorden.
Samen met de werkzoekende arbeidsbeperkte ontwikkelen en opzetten van een efficiënt traject gericht op participeren, werk en/of scholing. Onderzoeken mogelijkheden voor (arbeidsmatige) dagbesteding, vrijwilligerswerk, een betaalde baan, of andere vormen van werk en/of gerichte leer- en ontwikkeltrajecten.
Beoordelen wat de afstand tot de arbeidsmarkt is, welke uitstroommogelijkheden tot werk of participatie en/of zorg er zijn en eventueel re-integratietrajecten inzetten.
Werkgever voorlichting geven en adviseren en vragen beantwoorden over werkopdeling, (financiële) faciliteiten, subsidies, jobcoaching, CAO en arbeidscontracten, verloning, administratie, persoonlijk ontwikkelingsplan, wet- en regelgeving, rechten en plichten.
Competenties en persoonlijkheid van werkzoekende arbeidsbeperkte kunnen analyseren.
Uitwerken van kandidaatprofielen en het doen van voordracht van kandidaat.
Doen van bemiddelingsactiviteiten naar arbeidsritme, scholing, werkervaringsplekken, proefplaatsingen, vacatures en naar werk.
Actief benaderen van werkzoekende arbeidsbeperkten en bedrijven.
Goed kunnen matchen van passend werk voor werkzoekende arbeidsbeperkte bij een geschikt bedrijf.
Duidelijke afspraken en duidelijk aan kunnen geven wat er wordt geleverd aan diensten en wanneer. Duidelijk zijn over de doe-dingen die de jobcoach doet, die de werkzoekende arbeidsbeperkte doet en die de werkgever doet.
Plannen, maken en bewaken heldere re-integratieplannen, activiteiten en rapportages.
Verstrekken informatie, signaleren en voorstellen doen.
Doen van bezwaar en beroep procedures.
Adviseren bij boetes, afstemmingsverordening en sancties.
Bepalen loonwaarde en arbeidsvermogen voor functie en bedrijf.
Onderhandelen namens werkzoekende over salaris en secundaire voorwaarden.
Opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan.
Adviseren van ontwikkelen van de arbeidsbeperkte en rekening houdend met hun persoonlijke situatie, beperking/chronische ziekte/stoornis en kwantiteit en kwaliteit taakuitvoering en ge- en verbruik materiaal en gereedschappen en naleving van de voorschriften en veiligheid en productiviteit en verhoudingen in groep en arbeidsritme, arbeidsethos en werknemersvaardigheden en aanleren van vakkennis.
Gedurende het traject begeleiden en coachen, tussentijdse evaluaties en aandacht houden voor nieuwe ontwikkelingen, kwaliteiten en mogelijkheden om indien nodig gestelde doelen bij te stellen en beperken van (langdurig) uitval.
Begeleiden, motiveren en stimuleren van individu en groep.
Direct aansturen, coaching- en begeleidingsvaardigheden, communicatieve vaardigheden en didactische kwaliteiten.
Observeren, signaleren en eventueel corrigeren in het geval van psychische en lichamelijke blokkades.
Verschillende belangen kunnen afwegen en hierin samenwerken/onderhandelen met alle belanghebbenden.
Samenwerking tot stand brengen inclusief financiële verrekening.
Nazorg van trajecten, dus ook begeleiding na plaatsing, zoals o.a. goed (kunnen) blijven functioneren en zich in het werk ontwikkelen.
Kennis van werktoeleiding, rehabilitatie, herstel ondersteunende zorg en actuele re-integratiemethodieken.
Kennis van chronische ziekten/beperkingen/stoornissen en de invloed op het arbeidsvermogen.
Kennis van de wet- en regelgeving die van toepassing is.
Kennis van participatie wetgeving.
Kennis van Arbowetgeving.
Kennis van arbeidscontracten.
Kennis van productie/diensten processen, werkdruk, machines en materiaal, vereiste certificeringen.
Kennis van starten eigen bedrijf als arbeidsbeperkte.
Kennis van detacheren en beschut werken
Kennis van aanpassingen, voorzieningen en hulpmiddelen op werkplek.
Kennis van verzuimproblematiek en weer aan werk.
Kennis van cao’s en sectoren.
Kennis van trainingen, cursussen en opleidingen, leerwerktrajecten.
Kennis van arbeidsmarkt in de regio.
Kennis van verandermanagement en mensen in veranderingen meenemen die hiermee moeite hebben.
Netwerk van werkgevers in de regio opbouwen en onderhouden.
Contacten met instanties opbouwen en onderhouden zoals scholen, UWV, Belastingdienst, DUO, gemeenten, SVB, CAK, sociale werkvoorziening, ondernemersnetwerken, COA, vluchtelingenwerk, UAF, COA, GGD, GGZ, woningcorporaties, zorginstellingen, begeleiding, bewindvoerders, mantelzorgers, welzijnswerk, particuliere initiatieven.
Verbindend kunnen netwerken en acquireren.
Werkgever adviseren zodat administratieve lasten beperkt zijn voor hem, salarisadministratie en subsidies waar hij gebruik van kan maken. Ook samenloop van werk en één of meer uitkeringen.
Werkgevers adviseren over trainingen / workshops samenwerken met arbeidsbeperkten.
Voorstellen voor verbeteren van kennis en processen en inzet van geld, techniek en mensen voor werkzoekende, bedrijven en re-integratie.
Organiseren van voorlichtings- en kennisuitwisselingsbijeenkomsten.
Afwegen in te zetten middelen en het te bereiken resultaat.
Eigen re-integratiebureau kunnen runnen als ondernemer.

Eerlijk en echt en open en direct en betrouwbaar.
Verantwoordelijk en toegewijd.
Empatisch
Affiniteit met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Stimuleren en motiveren, mensen enthousiasmeren en aanzetten tot activiteiten. mensen in hun kracht kunne te zetten. Doorzettingsvermogen.
Daadkrachtig.
Pragmatisch.
Zakelijk.
Initiatiefrijk.
Oplossingsgericht en creatief in oplossingen zijn, passende en verbindende oplossingen weten te vinden.
Rustig blijven in allerlei situaties, overwicht hebben.

Opleiding:
Sociaal Juridische Dienstverlening en / of HRM en / of Sociale Studies en / of Social Work en / of Toegepaste Psychologie en /of opleiding coach.

Blokken uitkering en re-integratie en integrale schulddienstverlening en toepassen van wet en regelgeving (sociale zekerheid maar ook schulden en schuldhulpverlening). Ook communicatieve vaardigheden.

De jobcoachopleiding is een minor op HBO-niveau.

Meer informatie over opleidingen is ook te vinden bij:
Noloc is de beroepsvereniging van loopbaanprofessionals en jobcoaches https://www.noloc.nl/
De Nederlandse vereniging voor support NVS https://www.nvssupport.nl/

Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen
https://www.arbeidsdeskundigen.nl/

===
Ter zijde:
Voor budgetcoach heb je de opleiding Budgetcoaching SHV I, SHV II en SHV III met Kiwa certificering. En de post HBO Opleiding Schuldhulpverlener NEN 8048.

De NVVK is de branchevereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren. https://www.nvvk.eu/

Omdat er vaak maatwerk is in reintegratietrajecten is de site “Benut ervaringen” mogelijk interessant.
https://www.benutervaringen.nl/

Er zou bij de opleiding tot re-integratie jobcoach ook eens gekeken kunnen worden naar de opbouw (dus niet inhoud) van het programma van de opleiding tot mantelzorgmakelaar.
https://www.postmdopleidingen.nl/opleidingen/zorgsector/mantelzorgmakelaar
http://www.stoc.nl/opleidingen-trainingen/17/casemanagement-mantelzorg-e...
https://www.auxiliumacademy.nl/

Zie ook topic Wat zijn de verschillen tussen een interne en een externe jobcoach?
https://perspectief.uwv.nl/forum/s/wat-zijn-de-verschillen-tussen-een-in...

Jan, ik blijf zo onder de indruk van jouw tomeloze, positieve inzet, oplossingsgerichtheid, en frustratietolerantie.

Klinkt als een zeer goed idee.

Dank je voor je vriendelijke woorden, Kris. Er zijn gelukkig ook anderen hier die delen en bijdragen, die staan ook in het zonnetje! Nog een mooi weekend, het is lekker fietsweer.

P.s. Kris, is dit ook wat voor jou? Als je het snel aanvraagt kun je het misschien nog krijgen.
http://www.blikvooruit.aofondsrijk.nl/

Laatst gewijzigd op: 26 mei 2018 12:43

Hoi Jan, ik heb het opgezocht. Knap dat jij overal fondsen en potjes weet.

Ik ben nadat ik uiteindelijk ziek werd (van de behandeling door mijn werkgever) in november 2017 ontslagen. Ik ben in bezwaar tegen dit ontslag, maar dit bezwaar is nu nog steeds niet behandeld.
Ze gaan onverwachts toch de klacht behandelen die over de werkgever zijn gedrag ging. Maar ook daar heb ik niets over gehoord qua termijn (klacht is in augustus 2017 ingediend, staat normaal 6 weken voor).

Dus een potje voor rijksmedewerkers voelt nu niet zo goed - als dat al zou kunnen na ontslag.

Ik heb begin dit jaar een cursus creatief schrijven gedaan wat ik toen inspirerend vond. Wel duur.
Maar het gaat zo ontzettend slecht met me en nu al zo’n tijd dat ik niet weet of ik hier uit ga komen. Waar ik zelf al vrede mee heb. Want ik ben het zat.

Fietsen klinkt leuk, ik kan het proberen. Dat was vroeger een hobby van me: fietsen naar bos of strand.

Jij ook een fijn weekend!

Hoi Kris, ik dacht dat het ontslag was aangezegd, maar dat je nog niet feitelijk was ontslagen, vandaar dat ik aan jou dacht. Een cursus om even wat anders om handen te hebben of om je kansen op werk te vergroten.

Ik heb bewondering voor je dat je doorgaat ondanks het ingewikkelde en ik vermoed uitputtende pad waar je in zit en dat je het zat bent.

Hopelijk kun je ergens in jezelf of in andere dingen voldoende energie en afleiding vinden. En ook met je toekomst aan de gang.

Een week geleden ben ik naar een crematie geweest van een familielid van nog maar 55 jaar, die graag nog vele jaren had gehad. Ben blij dat ik mijn leven nog heb.

Hoi Jan,

Jammer genoeg werd ontslag aangezegd en ontslag gegeven in najaar 2017. Je kunt als ambtenaar wel in bezwaar, beroep, en hoger beroep tegen ontslag. Pas na hoger beroep is je ontslag dan definitief, maar het schorst tegelijk niet je ontslag op.

Ik ben nog in bezwaar tegen ontslag, wat al die tijd al niet is behandeld. Lijkt alsof men denkt dat ik met traineren vanzelf wel ergens anders ga werken, maar los van dat ik nu te ziek ben, is er ook geen werk op werk.nl.

Ik wou dat ik nog oplossingen zag. Maar dan was ik ws ook niet ziek.

Ter zijde:
Voor budgetcoach heb je de opleiding Budgetcoaching SHV I, SHV II en SHV III met Kiwa certificering. En de post HBO Opleiding Schuldhulpverlener NEN 8048.

De NVVK is de branchevereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren. https://www.nvvk.eu/

Schreef laatst nog dat het leuk zou zijn als er zo'n bureau vanuit een wajonger was opgezet. Was deze post helemaal vergeten...
Maar nu geen bureau's dus, vanuit een wajonger?

Lijkt mij ook leuk om me in dit soort dingen te verdiepen, maar is voor nu logischer dat ik tzt als dat kan in mijn eigen beroep reintergreer.

Grappige is wel dat een vriend me vroeg om mee te denken over hoe hij zijn bedrijf winstgevend kan maken en ik merk dat ik daar toch ook vragen uit mijn beroep voor kon gebruiken: 'wat is de missie en visie van je bedrijf' was alleen al aanleiding voor een inspirerend gesprek.
Misschien kun je vaardigheden ook gebruiken in andere beroepen, misschien juist je voordeel ermee doen.
Zoals een jurist bv soms vooral goed moet zijn in strategie en 'wiskunde' om te zien hoe je een zaak wint. En dat dit strategisch denken handig kan zijn in ander werk.

Zomaar wat overdenkingen. Heb een nekhernia erbij gekregen. Dus door pijnmedicatie ouwehoer ik wat meer :-)


Staat je onderwerp er niet tussen? Start dan je eigen discussie!