Naar hoofdinhoud

Praat mee op het Wajong-forum

Op dit forum kunnen Wajongers hun ervaringen met elkaar delen. Discussieer mee over onderwerpen die je bezighouden en stel je algemene vragen over je Wajong-uitkering.

De meest recente, actieve discussie staat bovenaan.

Moderators op dit forum zijn Eva en Dirk-Jan. Zij begeleiden de discussies namens UWV.

Het UWV Webcareteam beantwoordt algemene vragen over je uitkering.

Forum: Nieuws > Goed nieuws maar niet voor Wajongers
Nieuws
Goed nieuws maar niet voor Wajongers
Ria
413612

Pagina's

In het artikel staat het volgende:

quote:

Ooit was het een teken van beschaving dat je arbeidsgehandicapten een fatsoenlijke uitkering of een beschutte arbeidsplaats bood. Nu worden zij, terwijl anderen profiteren van het economisch herstel, steeds meer aan hun lot overgelaten. Zo is er een nieuwe onderklasse in de maak.

Zo zie je maar weer hoe de neoliberalen van de VVD en ook de PvdA een hekel hebben aan gehandicapten!

Louter goed nieuws had het Centraal Bureau voor de Statistiek vorige week te melden over de staat van de Nederlandse economie. De economische groei is opgeklommen naar 2,4 procent op jaarbasis, het producentenvertrouwen stijgt, de consumenten geven weer meer geld uit, het aantal vacatures groeit terwijl de werkloosheid daalt en in twee en een half jaar tijd zijn er een kwart miljoen nieuwe banen bijgekomen.
Na zeven magere jaren — volgend op de kredietcrisis van 2008 — lijkt het economisch herstel nu eindelijk door te zetten. Of dat betekent dat we nu ook zeven vette jaren tegemoet gaan, staat natuurlijk nog te bezien. 2

Doorgaans duurt een conjunctuurcyclus zo’n acht tot tien jaar. Aangezien de vorige recessie in 2009 begon, is het heel wel denkbaar dat ons binnen een paar jaar een nieuwe recessie te wachten staat.
Maar laten we uitgaan van het optimistische scenario dat de groei voorlopig doorzet. Is er dan inderdaad reden tot juichen? Een dag na al dat goede nieuws, kwam het CBS met een minder prettige boodschap naar buiten. In het kader van de ‘week van de werkstress’ werden cijfers gepubliceerd, waaruit bleek dat meer dan een derde van de werkenden met een hoge werkdruk te kampen heeft en een op de zeven burnoutklachten heeft. 3

Er is nog meer slecht nieuws: De tegemoetkoming arbeidsongeschikten gaat volgend jaar van 212,06 naar 175,63. Daarnaast stijgen de zorgpremies meer dan door de politiek voorspelde 3 euro.

We hebben weliswaar een hoge arbeidsparticipatie in Nederland, maar velen gaat dat werk niet gemakkelijk af. Eerder had het Sociaal en Cultureel Planbureau al gemeld dat tijdens de economische crisis de arbeidsdeelname van mensen met een handicap fors is gedaald.
Werkten aan het begin van de crisis, in 2009, nog ruim 700.000 personen met een arbeidshandicap, in 2015 waren dat er nog slechts 460.000. Het aantal werkenden zonder een handicap is in deze zelfde periode gelijk gebleven.
Dit is des te navranter, omdat de sociale partners in het Sociaal Akkoord van 2013 hebben afgesproken dat er tot 2026 125.000 extra banen worden geschapen voor mensen met een arbeidsbeperking. Zelfs als dit doel gerealiseerd wordt, hetgeen nog te bezien valt, zal over tien jaar dus nog maar de helft van het werkgelegenheidsverlies voor arbeidsgehandicapten in de afgelopen zes jaar zijn goed gemaakt. Ondertussen is de toegang tot de arbeidsongeschiktheidsregelingen een stuk moeilijker geworden. 4

Jaarlijks krijgen slechts 40.000 personen voor het eerst een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In 2000 waren dat er nog drie keer zoveel.
Gelijktijdig is dus niet alleen werk maar ook een arbeidsongeschiktheidsuitkering voor mensen met een arbeidshandicap minder toegankelijk geworden. Een groeiend deel van hen is daardoor aangewezen op een bijstandsuitkering. En waarschijnlijk ontvangt een groeiende groep in het geheel geen uitkering meer en worden leden van deze groep afhankelijk van de ouders of een partner. 5

Laatst gewijzigd op: 22 november 2016 19:51

Een handicap werd lange tijd gezien als iets wat je overkomt en waarvoor je niet gestraft mag worden. In voorbije tijden was het niet ongewoon dat een bedrijf iemand met Down’s syndroom of een andere handicap had rondlopen om simpele klusjes op te knappen. Dat was bedrijfseconomisch misschien niet verantwoord, maar een bedrijf had nu eenmaal ook een maatschappelijke taak, zo was de opvatting.
In de crisis van de jaren tachtig hebben bedrijven mensen met een fysieke of lichamelijke beperking echter massaal geloosd. Gelukkig hadden we toen een genereuze arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO) die hen tot hun pensioen van een royale uitkering voorzag. Omdat die regeling wel heel ruimhartig werd toegepast om van overtollig personeel af te komen, werd de WAO ruim tien jaar geleden vervangen door de WIA, waarin veel strengere toekenningsvoorwaarden zijn opgenomen.

Voor jonggehandicapten was er een tijd lang nog een toevlucht mogelijk naar de Wajong. Maar sinds vorig jaar zit ook die regeling bijna op slot. En datzelfde geldt voor de sociale werkvoorziening, waar niemand meer in komt. Het is immers de bedoeling dat arbeidsgehandicapten, met een loonkostensubsidie, op een reguliere arbeidsplaats aan het werk gaan.
De achterliggende gedachte is dat alle mensen die geen beroep meer op een uitkering kunnen doen (weer) aan het werk gaan of blijven. Maar dat lijkt vooralsnog ijdele hoop. 7

Ooit was het een teken van beschaving dat je arbeidsgehandicapten een fatsoenlijke uitkering of een beschutte arbeidsplaats bood. Nu worden zij, terwijl anderen profiteren van het economisch herstel, steeds meer aan hun lot overgelaten. Zo is er een nieuwe onderklasse in de maak.
Paul de Beer is hoogleraar arbeidsverhoudingen aan de Universiteit van Amsterdam.

Tja het gaat zóóóó goed met die participatie van arbeidsgehandicapten.....

@Ria, lol je had hetzelfde probleem met de link als ik had bij het fd.

Laatst gewijzigd op: 22 november 2016 23:08

Pagina's


Staat je onderwerp er niet tussen? Start dan je eigen discussie!