Naar hoofdinhoud

Praat mee op het Wajong-forum

Op dit forum kunnen Wajongers hun ervaringen met elkaar delen. Discussieer mee over onderwerpen die je bezighouden en stel je algemene vragen over je Wajong-uitkering.

De meest recente, actieve discussie staat bovenaan.

Moderators op dit forum zijn Eva en Dirk-Jan. Zij begeleiden de discussies namens UWV.

Het UWV Webcareteam beantwoordt algemene vragen over je uitkering.

Forum: Beoordeling van je arbeidsvermogen > Geen arbeidsvermogen wel loonwaarde?
Beoordeling van je arbeidsvermogen

Pagina's

Afgelopen vrijdag overleg gehad met begeleiding wonen en bewindvoerder. Bewindvoerder heeft contact gehad met UWV. Er lijkt voor alsnog nog niets bekend bij UWV over de loonwaardebepaling. Ik heb wel een brief van 2 juli j.l. waarin wordt bevestigd dat hij sinds 1993 een oude Wajong uitkering heeft en 80 tot 100 % arbeidsongeschikt is . Kan iemand mij dit uitleggen?

Bewindvoerder heeft contact gehad met arbeidsdeskundige telefonisch en via mail. In de mail schrijft zij dat er een loonwaardebepaling is en dat men zich niet kan beroepen op een de brieff uit 2017. Het lijkt mij dat ik nu eerst de rapportage en beslissing op moet gaan vragen. Deze is nergens bekend, ik weet niet wie die heeft ondertekend. Zeer kwalijke zaak omdat mijn broer gevolg en oorzaak niet kan overzien, hij kan zelfs niet lezen. Dus vraag me af of dit rechtsgeldig is? Andere optie is om weer een loon waardebepaling te laten doen maar daar gaat weer behoorlijk tijd in zitten en zolang kan hij niet over.

De Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW) is onder anderen in de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (WAJONG) overgegaan. Valt je broer in de groep die onder de AAW regeling van voor 1 augustus 1993 valt?

Met de oude Wajong hebt je te maken met wel of geen arbeidsvermogen én met een arbeidsongeschiktheidsklasse. Je broer heeft geen arbeidsvermogen en valt in de hoogste arbeidsongeschiktheidsklasse 80% tot 100%.

De arbeidsongeschiktheidsklasse wordt aan het begin van een Wajong uitkering vastgesteld (keuring). Dat is de brief van 1993. Soms wordt na een aantal jaar de arbeidsongeschiktheidsklasse veranderd door het UWV.

Het arbeidsvermogen is in 2017 vastgesteld. Dat is de brief van 2017.

Deze brieven moet je goed bewaren.

Ik persoonlijk zou nooit een loonwaardebepaling aanvragen als het beter voor je broer is dat hij stopt met werken en dagbesteding gaat doen. je loopt dan de kans dat de arbeidsongeschiktheidsklasse of de beoordeling arbeidsvermogen in zijn nadeel wordt aangepast door het UWV. Alleen met geen arbeidsvermogen komt je broer in aanmerking voor dagbesteding.

zelf contact gehad met UWV. Wajong uitkering is sinda oktober 1993 en klasse 80 tot 100% arbeidsongeschikt, bevestigd 2 juli j.l. door UWV. Arbeidsvermogen in 1998 en 2017 op duurzaam geen arbeidsvermogen gesteld door arts. Werk bij de supermarkt is altijd op basis van arbeidsmatige dagbesteding geweest.

Morgen wordt ik teruggebeld door de arbeidsdeskundige zelf. Supermarkt heeft loondispensatie aangevraagd en is toegewezen door de arbeidsddeskundige. Er is 25 april een brief gestuurd naar het adres van mijn broer. Broer kan niet lezen en zal de brief hebben weggegooid, brief hoort naar de bewindvoerder. Zowel de bewindvoerder als ik als wettenlijke vertegenwoordiger zijn niet op de hoogte gebracht van deze hele aanvraag en besluit.

Ik ga alle rapportage e.d. opvragen bij de arbeidsdeskundige. Met deze gang van zaken kan ik niet accoord gaan(mijn broer heeft niet voor niets een bewindvoerder en mentor) laat staan met de aanvraag en beoordeling.

Je kunt gewoon even bellen met het UWV of de arbeidsongeschiktheidsklasse nog steeds 80%-100% is en de beoordeling geen arbeidsvermogen is. Dan weet je hoe je broer bij het UWV geregistreerd staat. Mocht het anders zijn dan het UWV vragen een kopie te sturen.

Als uit het telefoongesprek met het UWV blijkt dat je broer in arbeidsongeschiktheidsklasse 80%-100% valt én geen arbeidsvermogen heeft zou ik daarna via MijnUWV met de Digid van je broer een bericht maken voor de arbeidsdeskundige.

Je kunt dan de vraag stellen in welke gevallen je broer een oude Wajong uitkering van 75% van het wettelijk minimum loon (WML) krijgt zonder dat deze wordt onderbroken voor één of meer maanden of wordt gekort. Dit op basis van de persoonlijke gegevens van je broer bij het UWV.

1. Werkgever ontslaat broer
2. ontslag met wederzijds goedvinden van werkgever en broer
3. Broer neemt ontslag.

Het antwoord van de arbeidsdeskundige heb je dan op papier.

Arbeidsmatige dagbesteding wordt toegewezen door de gemeente en niet het UWV. Als het nu arbeidsmatige dagbesteding is bij de supermarkt dan speelt ontslag volgens mij geen rol en zou de Wajong uitkering bij stoppen bij de supermarkt 75% van WML moeten worden.

Mogelijk heeft de filiaalhouder van de supermarkt een loonwaardebepaling aangevraagd omdat dat hij dacht dat het voor hem financiële voordelen zou bieden of minder financiële risico. Of is gewoon door de supermarkt van bovenaf gezegd dat mensen met een Wajong uitkering voordelen heeft en daarbij niet duidelijk is gemaakt dat dit alleen geldt voor mensen met een Wajong uitkering en wel arbeidsvermogen.

Kijk voor alle zekerheid ook even na of de werkgever niet is gemachtigd voor je broer via bijvoorbeeld de jobcoach of de bewindsvoerder of iemand anders.

Het roept bij mij de vraag op of het UWV een loonwaardebepaling in dit geval had mogen toestaan.

Het rammelt aan alle kanten.

Pagina's