Naar hoofdinhoud

Praat mee op het Wajong-forum

Op dit forum kunnen Wajongers hun ervaringen met elkaar delen. Discussieer mee over onderwerpen die je bezighouden en stel je algemene vragen over je Wajong-uitkering.

De meest recente, actieve discussie staat bovenaan.

Moderators op dit forum zijn Eva en Dirk-Jan. Zij begeleiden de discussies namens UWV.

Het UWV Webcareteam beantwoordt algemene vragen over je uitkering.

Forum: Beoordeling van je arbeidsvermogen > Gedeeltelijke Wajong van voor 2010 en verslechterde gezondheid/wijziging arbeidsvermogen
Beoordeling van je arbeidsvermogen
Gedeeltelijke Wajong van voor 2010 en verslechterde gezondheid/wijziging arbeidsvermogen
Hedwig
84510

Ik heb een oude Wajong-uitkering, vanaf 2007. Ik ben toen slechts gedeeltelijk arbeidsongeschikt verklaard (plusminus 50%). Nu is mijn gezondheid de laatste jaren verslechterd, mijn oude klachten zijn toegenomen en er zijn een aantal chronische aandoeningen bijgekomen. Daarnaast is mijn psychische conditie verslechterd en zit ik nu al 2 jaar in een burnout.

Ik heb vorig jaar van het UWV een brief gekregen dat ik over arbeidsvermogen beschik maar daarna niets meer gehoord.Ik heb overigens sinds 2007 (de eerste Wajong-keuring) geen betaald werk meer gedaan. Ik heb overigens ook geen herbeoordeling gehad waarop ik heb kunnen reageren, slechts een brief waarin gesteld wordt dat ik slechts gedeeltelijk arbeidsongeschikt ben en dat de verandering in de Wajong dus voor mij geen gevolgen heeft.

Gezien de verslechtering van mijn situatie, er is 0 arbeidsvermogen zelfs vrijwilligerswerk lukt niet en het ziet er niet naar uit dat er binnen afzienbare tijd verandering komt, ben ik genoodzaakt om mij nu volledig te laten afkeuren.

Hoe kan ik dat het best aanpakken, moet ik het formulier ´Wijzigingen in uw arbeidsvermogen´ opsturen? Moeten hier stukken/diagnoses bij of kan ik die beter tijdens het gesprek/onderzoek overleggen? Klopt mijn vermoeden dat het om de oude Wajong gaat en er dus geen sprake hoeft te zijn van duurzaam arbeidsongeschikt maar slechts langdurig? Hoe zal de procedure gaan verlopen? Ik lees dat je in principe slechts wijzigingen van NA de definitieve herbeoordeling mag doorgeven. Ik heb echter geen herbeoordeling gehad, slechts een keuring in 2007 waarna het UWV concludeerde dat ik slechts gedeeltelijk arbeidsongeschikt was en een brief in 2016 waarin staat dat er voor mij niets verandert. Het gaat voor mij dan in feite toch om de de verslechtering vanaf 2007 daar mijn situatie na 2007 nooit opnieuw beoordeeld is (ook al had ik wijzingen misschien eerder moeten doorgeven)? Bij voorbaat dank voor het antwoord van het UWV (en jullie meedenken)!

1/3

Hallo Hedwig,

Wat naar dat je gezondheid zo verslechterd is sinds de beoordeling in 2007. Ik begrijp dat je inmiddels de definitieve beoordeling van je arbeidsvermogen hebt ontvangen en je graag wilt weten wat je nu moet doen en kunt verwachten.

Om te beoordelen of je arbeidsvermogen hebt, hebben wij zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de gegevens die we al van je hebben. Met deze informatie hebben wij bekeken welke mogelijkheden je hebt. Hier heb je een voorlopige beoordeling van je arbeidsvermogen op gekregen en daarna een definitieve beoordeling.

>> Deel 2

Laatst gewijzigd op: 08 november 2017 14:21

2/3

Wil je een wijziging in je gezondheid doorgeven die invloed heeft op je arbeidsvermogen?  Dan kun je hiervoor het formulier Doorgeven wijzigingen in uw arbeidsvermogen gebruiken.

Heb je meer informatie over de verslechtering van je gezondheid van je huisarts of specialist? Stuur dan een kopie daarvan mee met dit formulier.
Let op: het gaat alleen om de schriftelijke informatie die je al van je behandelaar hebt ontvangen. Je hoeft geen informatie speciaal op te vragen. Als de verzekeringsarts meer informatie nodig heeft, zal hij die zelf bij de behandelaar opvragen. Dit doet hij altijd in overleg met jou.

>> Deel 3

Laatst gewijzigd op: 08 november 2017 14:20

3/3

Na ontvangst van je wijziging, krijg je een ontvangstbevestiging. UWV bekijkt dan of het nodig is om je arbeidsvermogen opnieuw te beoordelen. Is dit het geval, dan wordt er contact met je opgenomen.

Sterkte gewenst!

Met vriendelijke groet,

Caren
UWV Webcareteam

Laatst gewijzigd op: 08 november 2017 14:22

Beste Caren,


Ik heb nooit een voorlopige of definitieve beoordeling van mijn arbeidsvermogen ontvangen waarop ik kon reageren. Slechts een brief in 2016 waarin staat dat er voor mij niets verandert omdat ik gedeeltelijk arbeidsongeschikt ben en dat mijn Wajong-uitkering dus niet verandert. Hoe kan dit en hoe moet ik daarop inspelen?

Wat moet ik doen als men niet bereid is om mijn arbeidvermogen opnieuw te beoordelen?

UWV help!

Ik zie nu dat ik een algemeen wijzingsformulier (maar niet geschikt om wijzigingen arbeidsvermogen door te geven?!) zou kunnen opsturen of een formulier wijzigingen in mijn arbeidsvermogen. Je kunt met dat formulier echter alleen wijzingen in je arbeidsvermogen doorgeven die na de definitieve beoordeling hebben plaatsgevonden.


Maar ik heb zoals eerder omschreven nooit een voorlopige of definitieve beoordeling gehad waar ik middels een reactieformulier op kon reageren, slechts een brief in 2016.

Moet ik nu toch dat formulier wijzingen arbeidsvermogen invullen en daarbij noemen dat ik vanwege mijn situatie nooit een definitieve beoordeling heb gehad en nu dus om een definitieve beoordeling/herkeuring verzoek op grond van de veranderde situatie ten opzichte van 2007 toen ik voor het laatst gekeurd ben?

Kunt u mij alstublieft een duidelijk antwoord geven op mijn vragen? Dank en mvg.

 

 

 

In de oude wajong is alleen de groep in de 80-100% ao klasse beoordeeld op het wel/niet hebben van arbeidsvermogen.  Valt iemand in een lagere ao klasse (wat jij dus doet) dan is er niet beoordeeld op arbeidsvermogen maar gaat uwv standaard uit van arbeidsvermogen. Want iemand die gedeeltelijk ao is kan dus gedeeltelijk werken volgens uwv en heeft arbeidsvermogen. Daarom heb je dus geen voorlopige/definitieve brief gekregen maar een "standaard" u heeft arbeidsvermogen maar verder veranderd er niets brief. Je zou dit als een definitieve brief kunnen beschouwen.

Je geeft ook aan dat je gezondheid zo verslechterd is dat je je genoodzaakt voelt om je volledig af te laten keuren. Aangezien je nu gedeeltelijk afgekeurd bent gaat het dus om een volledige herkeuring, niet alleen om arbeidsvermogen. Je kan dan het beste het algemene wijzigingsformulier opsturen en daarin aangeven wat gewijzigd is en waar je om verzoekt. Je zal dan waarschijnlijk opgeroepen worden voor een >

(deel 2) volledige herkeuring waar er gekeken wordt naar hoeveel % ao je nu bent maar ook  naar of er wel/geen arbeidsvermogen is volgens de criteria van arbeidsvermogen als je onder de 80-100% ao klasse zou gaan vallen. In de lagere ao klasse wordt arbeidsvermogen aangenomen, in de 80-100% wordt er gekeken naar de criteria voor arbeidsvermogen om te bepalen of er wel/geen arbeidsvermogen is.

Heel veel sterkte en succes!

Beste Hedwig,

Ik begrijp uit jouw verhaal dat de klachten die je had, zijn verslechterd en dat je graag wilt weten hoe je dit aan ons kenbaar kan maken.

tt heeft eigenlijk de lading al gedekt.

Stuur ons een brief. Hierin geef je aan dat jouw gezondheid is verslechterd en dat je een herkeuring wilt. Zoals mijn collega ook heeft aangegeven, voeg je bij de brief stukken toe van de huisarts of specialist, waaruit blijkt dat jouw gezondheid is verslechterd. Zodra wij alles hebben ontvangen gaan we alles beoordelen en mocht daaruit blijken dat we graag een gesprek met je willen, dan ontvang je een uitnodiging van ons.

De brief kan je naar het volgende adres sturen:
UWV
Afdeling Wajong
Postbus 244
1000 AE Amsterdam

Als jij stukken meestuurt waar medische informatie instaat, zet dan op de envelop "Medisch geheim".

Ik wil je heel veel sterkte en succes wensen!

Met vriendelijke groet,
Daniela
UWV Webcareteam


Staat je onderwerp er niet tussen? Start dan je eigen discussie!