Naar hoofdinhoud

Praat mee op het Wajong-forum

Op dit forum kunnen Wajongers hun ervaringen met elkaar delen. Discussieer mee over onderwerpen die je bezighouden en stel je algemene vragen over je Wajong-uitkering.

De meest recente, actieve discussie staat bovenaan.

Moderators op dit forum zijn Eva en Dirk-Jan. Zij begeleiden de discussies namens UWV.

Het UWV Webcareteam beantwoordt algemene vragen over je uitkering.

Forum: Vereenvoudiging Wajong > Garantiebedrag mbv geselecteerde maanden vaststellen?
Vereenvoudiging Wajong

Pagina's

Hoi Saraya,

Bedankt voor jouw antwoord. Ook geen informatie kunnen geven, is een antwoord. Het verbaast me dat er over de gevolgen van Corona voor de bepaling vd garantietermijn nog geen handreiking naar wajongers is gedaan. Dit omdat veel werkenden die door Corona zijn getroffen, wel tegemoet worden gekomen met hulp.

Ik vind het enerzijds onbegrijpelijk hoe er met deze 'vereenvoudiging wajong' wordt omgegaan, de 'laksheid' omtrent iets dat zoveel stress veroorzaakt. Maar anderzijds waren beleidsmakers ed misschien ook door Corona gehinderd? Alleen wie heeft dan dat artikel bedacht te schrijven vanaf zijn balkonnetje, en klopt de inhoud? Ik ben benieuwd hoe eea wordt vervolgd.

Hi Kris,

We vinden het erg vervelend steeds te moeten melden dat we nog geen informatie kunnen geven, maar uit jouw reactie hebben we geleerd dat we beter iets kunnen zeggen dan helemaal niks! Excuus daarvoor.

Als moderators worden wij niet bij het hele proces betrokken, we weten niet hoe dit precies verloopt en waarom het zoveel tijd kost. Mariska en ik zitten al een hele tijd in de startblokken…

Uiteraard hebben we via een aantal kanalen de vragen over het garantiebedrag dat wordt genoemd in het artikel in het UWV magazine uitgezet. We hopen hier zo snel mogelijk een antwoord op te krijgen.

Bedankt! Ik hoop met jullie dat er snel meer duidelijk wordt..

Er is door de Landelijke Cliëntenraad, FNV, CNV, VCP, Ieder(In), WijStaanOp en de Coalitie van Inclusie een gezamenlijke brief aan de staatssecretaris SZW geschreven n.a.v. de implementatie van de gewijzigde wet Wajong. Met daarin een drietal aandachtspunten:
1. Afschaffen scholingsregeling;
2. Herbeoordeling groep die geen Wajong 2015 heeft gekregen op grond van vraag
of de beperking duurzaam was. (Groep volledig, maar niet duurzaam
arbeidsongeschikt);
3. Tussen wal en schip van de garantieregeling.

Via onderstaande link is de brief te downloaden:
http://www.landelijkeclientenraad.nl/Nieuws/Organisaties-vragen-aandacht...

Hallo allemaal,

Er is verwarring ontstaan over de informatie op de site van de Rijksoverheid en de informatie in het artikel van het UWV magazine over de hoogte en de termijn van het garantiebedrag. We hebben inmiddels een reactie gehad met een duidelijke uitleg.

Om mee te beginnen: het artikel op UWV perspectief gaat over de berekening van de hoogte van het garantiebedrag en de tekst op de site van de Rijksoverheid over de termijn van het garantiebedrag. Dit zijn dus twee verschillende dingen. De informatie over beide onderwerpen is juist.

We zullen het wat uitgebreider uitleggen:

Het garantiebedrag wordt berekend over de periode dec. 2019 t/m nov. 2020 (zoals aangegeven in het artikel).

In de Eerste Kamer is er inderdaad een motie ingediend die gaat over het crisisbestendig maken van het garantiebedrag door de duur te verlengen. Dit betekent concreet:

1/2

Laatst gewijzigd op: 17 juli 2020 09:55

Iemand met een Wajong heeft recht op het garantiebedrag als hij inkomen heeft in de maanden december 2020 en januari 2021. Als iemand vervolgens zijn baan (inkomen) verliest dan is de termijn dat het garantiebedrag uitbetaald wordt nog 12 maanden. (dat garantiebedrag komt overigens dan alleen tot uitbetaling als dat garantiebedrag hoger is dan dat de uitkering onder de nieuwe rekenregels is).

Als hij binnen deze 12 maanden geen nieuw werk vindt dan vervalt het garantiebedrag en krijgt hij een uitkering op basis van de nieuwe inkomensregels. Vindt iemand wel nieuw werk binnen 12 maanden, dan blijft het garantiebedrag van kracht.

De motie roept op om de termijn (dus deze 12 maanden) uit te breiden naar 24 maanden indien de Coronacrisis hier aanleiding toe geeft omdat het langer kan duren voordat men weer werk vindt.

Deze motie heeft dus geen gevolgen voor de periode waarover het garantiebedrag berekend wordt.

2/2

Het (gewijzigde) besluit garantiebedrag Wajong en het advies hierop van de Raad van State, is op de website van de Raad van State te lezen. De toelichting op het besluit geeft voor de mensen die hier vragen over hebben gesteld, waarschijnlijk (meer) duidelijkheid. Het besluit is te lezen via:
https://www.raadvanstate.nl/publish/pages/119421/w_12_20_0170.pdf

Laatst gewijzigd op: 20 juli 2020 13:40

Pagina's