Naar hoofdinhoud

Praat mee op het Wajong-forum

Op dit forum kunnen Wajongers hun ervaringen met elkaar delen. Discussieer mee over onderwerpen die je bezighouden en stel je algemene vragen over je Wajong-uitkering.

De meest recente, actieve discussie staat bovenaan.

Moderators op dit forum zijn Eva en Dirk-Jan. Zij begeleiden de discussies namens UWV.

Het UWV Webcareteam beantwoordt algemene vragen over je uitkering.

Forum: Vereenvoudiging Wajong > Garantiebedrag en inkomensstijging
Vereenvoudiging Wajong

Pagina's

Een eenmaal vastgesteld garantiebedrag verandert niet meer qua hoogte (behoudens indexering). Als je salaris toeneemt, blijft je recht houden op je garantiebedrag. Het garantiebedrag kan wel in zijn geheel vervallen, als je inkomen lager wordt en je als gevolg hiervan volgens de nieuwe regels meer recht op Wajonguitkering zou hebben, dan de hoogte van je garantiebedrag. Als dit langer dan 12 maanden duurt, vervalt het recht om terug te vallen op het garantiebedrag.

Ik ben benieuwd uit welke bron je dit haalt dat je dat met zekerheid kan zeggen. Het kan nl in bepaalde gevallen een vreemde uitkomst hebben.

Stel: je valt onder voortgezette werkregeling + breman en krijgt nu loon + uitkering met de totale hoogte van het functieloon wat er bij hoort. Dan is de kans zeer groot dat er een garantiebedrag uitkomt.
Als je dan meer zou gaan werken en het garantiebedrag blijft staan, dan zou je zelfs meer kunnen verdienen dan het functieloon omdat je loon toeneemt, want het garantiebedrag is dan al een aanvulling tot het functieloon.
Hetzelfde zou ook gelden bij iemand die onder de voortgezette werkregeling valt met het minimumloon als functieloon. Dan kan het garantiebedrag + loon toch ook nooit meer dan het minimumloon worden?

Dus wellicht dat het garantiebedrag en loon nog kan groeien tot het functieloon, maar daarboven niet meer. Dan is dus het garantiebedrag niet te alle tijden vaststaand bij meer uren werken.

Klopt dit? Of zeg ik nu onzin?

Laatst gewijzigd op: 02 november 2020 16:30

De info komt van het ministerie SZW. En het klopt ook met wat er in de regels rondom garantiebedrag staat.
Maar ik hoor het graag van UWV webcare als het antwoord niet correct is :-)

Laatst gewijzigd op: 02 november 2020 16:37

Is er nu niemand van UWV en/of webcare die gewoon eens met een duidelijk antwoord kan reageren op deze discussie over de vraag garantiebedrag en meer gaan verdienen? Ik snap dat er veel nog niet duidelijk is, maar er kan dan toch navraag gedaan worden om het antwoord te achterhalen?
Dus nomaals de vraag aan webcare:

Wat gebeurt er met het garantiebedrag als je meer gaat verdienen?

Mag je je extra verdiensten houden bovenop je garantiebedrag? Of mag je een percentage houden en vind er verrekening met het garantiebedrag plaats? Of worden alle inkomsten verrekend met het garantiebedrag?

Exacte cijfers vraag ik niet om, maar gewoon een duidelijk antwoord waar men iets mee kan.

Dus kom op webcare: aan de slag met deze vraag!

Op het Forum kunnen we algemene vragen beantwoorden, en in sommige gevallen verwijzen we naar de Beslisboom en de Rekenhulp op uwv.nl/veranderingenwajong zodat de klant kan zien wat de veranderingen voor hem betekenen. Of we maken de klant attent op de uitleg-video op UWV Perspectief waarin we bijvoorbeeld stap voor stap uitleggen hoe je de Beslisboom kan invullen. Je conclusie is dus niet helemaal correct. En we gaan daarbij, zoals je aangeeft, niet in op persoonlijke situaties uit oogpunt van bescherming van de privacy van de vragensteller. Het kan ook gebeuren dat we geen antwoord kunnen geven omdat de informatie nu nog niet beschikbaar is (zoals veel vragen over het garantiebedrag). Zodra hierover informatie beschikbaar komt, plaatsen we dat op UWV Perspectief. Houd Perspectief dan ook goed in de gaten.

quote:

Op 9 november 2020 schreef Dirk Jan - moderator namens UWV het volgende:

Het kan ook gebeuren dat we geen antwoord kunnen geven omdat de informatie nu nog niet beschikbaar is (zoals veel vragen over het garantiebedrag).

Eh....dus het uwv weet nu nog niet wat er met een garantiebedrag gaat gebeuren als iemand met een garantiebedrag een hoger inkomen zou krijgen? (want daar ging de vraag tenslotte over)
Veel vragen die op dit moment gesteld worden zijn algemene vragen waar het antwoord niet op te vinden is in de beslisboom of video uitleg maar gaat over de nieuwe wetgeving. Wetgeving die nu al sinds 26mei 2020 vastligt en waar uwv antwoord op zou moeten kunnen geven zoals bv hoger maatman/afschaffen maatman per jan 2021, over garantiebedrag en hoger inkomen etc. maar wat uwv simpelweg niet doet (of wil)
En als uwv op deze vragen echt nog geen antwoord zou kunnen geven omdat ze, zoals ze zelf zeggen nog niet over informatie beschikken, dan maak ik me toch ernstig zorgen over de kwaliteit van het uwv en de mogelijkheid om de wet te lezen.

Dan hier het antwoord voor iedereen die dezelfde vragen heeft. Het antwoord is verkregen via IederIn en afkomstig van het ministerie van het SZW:

- Als u meer gaat verdienen, zal het garantiebedrag hetzelfde blijven.
- Momenteel is nog onduidelijk hoelang de garantieregeling zal lopen.
- Een eenmalige extra uitkering wordt niet verrekend met het garantiebedrag

Wat gebeurt er met het garantiebedrag als dat al is vastgesteld en tot uitbetaling komt?

Het garantiebedrag wijzigt niet op het moment dat het inkomen toe- of afneemt.
Een wijziging in het inkomen kan wel effect hebben op de hoogte van de uitkering op basis van de nieuwe regels.
Als het inkomen toeneemt, dan neemt de uitkering op basis van de nieuwe regels af en blijft het garantiebedrag tot uitbetaling komen. De Wajonger kan dus de volledige salarisverhoging behouden.

Het eerder gegeven antwoord voor verrekening van de inkomsten met het garantiebedrag was dus niet juist.

Er is dus wel degelijk meer bekend UWV!

quote:

Op 9 november 2020 schreef Dirk Jan - moderator namens UWV het volgende:

Het kan ook gebeuren dat we geen antwoord kunnen geven omdat de informatie nu nog niet beschikbaar is (zoals veel vragen over het garantiebedrag). Zodra hierover informatie beschikbaar komt, plaatsen we dat op UWV Perspectief. Houd Perspectief dan ook goed in de gaten.

Mmm misschien moet uwv alle vragen waar ze zelf nog geen antwoord op kunnen geven ook voorleggen aan Iederin en SZW. Als het dan om antwoorden van vragen op dit forum gaat het antwoord niet op perspectief maar op het forum plaatsen. Want waar is het forum anders voor opgericht.....

Hallo,

We hebben inmiddels antwoord gekregen op de volgende 2 vragen:

Vervolgens stijgt het salaris echter naar bijv. 1300 euro. Wat gebeurt er dan met het garantiebedrag?

Indien het salaris stijgt, zal de uitkering op basis van de nieuwe rekenregels dalen. Als de uitkering hierdoor lager wordt dan het garantiebedrag, dan wordt het garantiebedrag uitbetaald.

Het kan zelfs zo zijn dat het salaris zo hoog is dat volgens de rekenregels de uitkering niet meer tot uitbetaling komt, maar ook dan zal het garantiebedrag worden uitbetaald.

Laatst gewijzigd op: 19 november 2020 12:04

Vraag van TT : Wat wordt het maatman per 1 januari 2021 door afschaffing maatmanwissel?

De maatmanwissel was al jaren geleden afgeschaft. De hoogte van het maatmanloon werd toen echter wel vastgesteld op grond van het laatst vastgestelde maatmanloon. Vanaf 1-1-21 zal de korting van inkomsten niet meer plaats vinden op een vergelijking met het maatmanloon. Het maatmanloon heeft hiervoor dan geen functie meer.

Laatst gewijzigd op: 19 november 2020 12:04

Pagina's