Naar hoofdinhoud

Praat mee op het Wajong-forum

Op dit forum kunnen Wajongers hun ervaringen met elkaar delen. Discussieer mee over onderwerpen die je bezighouden en stel je algemene vragen over je Wajong-uitkering.

De meest recente, actieve discussie staat bovenaan.

Moderators op dit forum zijn Eva en Dirk-Jan. Zij begeleiden de discussies namens UWV.

Het UWV Webcareteam beantwoordt algemene vragen over je uitkering.

Forum: Vereenvoudiging Wajong > Garantiebedrag en inkomensstijging
Vereenvoudiging Wajong
Garantiebedrag en inkomensstijging
Piene
659312

Op diverse plaatsen lees ik dat een eenmaal vastgesteld garantiebedrag na de invoering van de harmonisatieregeling niet meer verandert, tenzij je (meer dan een jaar) zoveel minder gaat verdienen dat je recht op inkomensondersteuning van het UWV hoger is dan het garantiebedrag.

Maar hoe zit dit als je juist meer gaat verdienen? Ik heb een parttime baan met een vaste aanstelling in de semi-overheid, waarbij ik in ieder geval de komende zeven jaren nog elk jaar een periodiek omhoog ga. Ook een eventuele promotie naar een hogere salarisschaal is niet onmogelijk.

Dat mijn salaris de komende jaren gaat stijgen is dus een gegeven, maar ik kan me haast niet voorstellen dat dit geen enkele invloed heeft op de hoogte van het (garantie)bedrag dat ik van het UWV ontvang. In de oude situatie (ik zit in de oude Wajong regeling) zou ik over enkele jaren teveel verdienen om nog inkomen van het UWV te ontvangen, dus het lijkt te mooi om waar te zijn dat ik in de nieuwe regeling gewoon hetzelfde garantiebedrag blijf ontvangen naast een stijgend inkomen uit werk (en daarmee ruim boven fulltime minimumloon uitkom).

Weet iemand hier al met - enige - zekerheid meer over te vertellen? Alvast bedankt!

Pagina's

Hoi Piene,

Wat fijn voor je dat je nu al weet dat je salaris de komende jaren gaat stijgen!

Ik snap dat je nu vragen hebt over hoe het dan voor jou zit met dat garantiebedrag.

Het garantiebedrag is bedoeld voor als je in 2021 met de nieuwe regels een lager bedrag zou krijgen dan je nu krijgt met de oude regels.

Het is echter niet zo dat dit blijvend is: Als je uitkering volgens de nieuwe regels 1 jaar of langer hoger is dan het garantiebedrag, vervalt deze.

Met vriendelijke groet,

Monica
UWV Webcare

Laatst gewijzigd op: 02 oktober 2020 14:16

Hartelijk bedankt voor het snelle antwoord, maar het beantwoord mijn vraag niet helemaal. Zoals je schrijft vervalt het garantiebedrag als de uitkering volgens de nieuwe regels langer dan een jaar hoger is dan het garantiebedrag. In dat geval gaat het er volgens mij echter om dat je minder inkomsten uit salaris krijgt (en dus recht hebt op een hogere uitkering), terwijl ik juist graag wil weten wat er gebeurt als je meer inkomsten uit salaris krijgt.

Een voorbeeld met fictieve bedragen:
Ik krijg nu 1000 euro salaris en 500 wajong per maand. De wajong wordt berekend op basis van de oude wajong met een maatmanwissel.

Onder de nieuwe regels zou ik minder wajong krijgen en dus vanaf januari 2021 recht hebben op een garantiebedrag.

Stel dat het garantiebedrag op basis van de situatie van dat moment wordt vastgesteld op 500 euro, want dat past bij het salaris van 1000 euro.

Vervolgens stijgt het salaris echter naar bijv. 1300 euro. Wat gebeurt er dan met het garantiebedrag?

Als er wajong recht bestaat en je voldoet aan de regels voor het garantiebedrag (de uitkering is niet langer dan een jaar hoger dan het garantiebedrag) dan zal het garantiebedrag hetzelfde blijven. (dus bij stijging salaris blijft garantiebedrag van €500 = € 500)
Het garantiebedrag wordt halfjaarlijks, gelijk met de indexatie van het wettelijk minimumloon, geïndexeerd. Dus die €500 nu kan elk half jaar door indexatie (meestal) iets stijgen maar het blijft hetzelfde garantie bedrag.

Het is natuurlijk wel zo dat je als je werkt, je (in de owajong op dit moment na 5 jaar, bij nieuwe wetgeving voor alle regelingen na 5 jaar) mogelijk een herkeuring krijgt en dat als je in staat bent om zelfstandig 75% van je maatman te verdienen je het wajong recht verliest. (belangrijk is daarbij het woordje zelfstandig, als er gebruik gemaakt moet worden van voorzieningen behoudt men het wajong recht.)
Per 1 januari vervalt de maatmanwissel waardoor volgens mij voor iedereen het maatmanloon>

(deel 2) standaard het minimumloon wordt maar dat weet ik niet zeker. Dus webcare...;-)

Wat wordt het maatman per 1 januari 2021 door afschaffing maatmanwissel?

Dankjewel voor je reactie TT! Daar worden voor mij weer een aantal dingen duidelijker van.

Inderdaad de vraag aan de webcare: hoe zit dat met het maatmanloon per januari 2021? Als het criterium voor het stoppen van de wajong is/wordt dat je meer dan 75% van het minimumloon (als zijnde voor iedereen geldend maatmanloon) verdient, zou ik geen recht meer hebben op wajong per ingang van de nieuwe regels. Dat zou echter ook betekenen dat ik er behoorlijk op achteruit zou gaan in inkomen door de nieuwe wet en als ik het goed begrijp zou het garantiebedrag nou juist de garantie moeten geven dat, dat niet gebeurd.

Als mijn oude maatmanloon blijft gelden, blijft de regel dan inderdaad dat de wajong stopt op het moment dat ik 75% van dat maatmanloon verdien en dat ik tot die tijd (behoudens indexering) hetzelfde garantiebedrag blijf ontvangen? >>>>

(deel 2) In dat geval zou een kleine stijging in salaris (net als nu in de oude wet het geval is) een forse achteruitgang in totaal inkomen kunnen betekenen, omdat de inkomensaanvulling vanuit wajong dan relatief plotseling van een behoorlijk bedrag naar 0 gaat.

Ik realiseer me overigens dat ik in een luxepositie zit met mijn verhoogde maatmanloon en vaste baan en vind het logisch dat ik (op den duur) geen is wajong meer zal ontvangen. Ik zou het echter wel heel fijn vinden om te weten waar ik ongeveer op kan/moet rekenen als het gaat om de hoogte en samenstelling van mijn inkomen in de komende jaren.

Is je garantiebedrag eenmaal vastgesteld dan houdt je inderdaad recht op dit garantiebedrag, zolang het hoger is dan de inkomensondersteuning op basis van de nieuwe geharmoniseerde regelingen. De hoogte van het garantiebedrag verandert dus niet meer, enkel wordt het bedrag nog geindexeerd. Zo staat het in het nieuwe artikel 8:8 van de Wajong.
Waarschijnlijk is hier voor gekozen omdat dit een eenvoudige methode is, want anders moet er nog volgens de oude regels worden gekeken of het bedrag aan ondersteuning omlaag of omhoog moet (?). En in de praktijk verliezen veel Wajongers snel weer hun baan, en het vinden van een nieuwe baan is lastig. Dus misschien is gedacht, het is maar een kleine groep die eventueel voordeel heeft van een vastgesteld garantiebedrag (?).

quote:

Wat wordt het maatman per 1 januari 2021 door afschaffing maatmanwissel?

Zover ik weet, verandert het Schattingsbesluit niet, daarin is de maatman geregeld.
Een eenmaal vastgesteld maatmanloon verandert in principe ook niet meer, behoudens indexeringen. Daar heeft de rechter uitspraak overgedaan. Dus het zou wel vreemd zijn, als dit plots zou veranderen. Met invoering van de geharmoniseerde inkomstenverrekenregel heb je echter niet veel meer aan een verhoogd maatmanloon, althans niet de mensen die onder de nieuwe inkomstenverrekenregel vallen.
Maar de mensen die nu door hun verhoogde maatmanloon nog recht hebben op een stukje aanvullende Wajonguitkering, hebben recht op een garantiebedrag, Dit is juist afgesproken om de nu al werkende Wajongers er niet op achteruit te laten gaan. Het zou dus vreemd zijn als mensen er toch op achteruitgaan, omdat hun maatmanloon plots lager wordt.
Maar goed, ik benieuwd naar wat UWV webcare hier over zegt.

quote:

Op 3 oktober 2020 schreef Jippie het volgende:

Maar de mensen die nu door hun verhoogde maatmanloon nog recht hebben op een stukje aanvullende Wajonguitkering, hebben recht op een garantiebedrag, Dit is juist afgesproken om de nu al werkende Wajongers er niet op achteruit te laten gaan. Het zou dus vreemd zijn als mensen er toch op achteruitgaan, omdat hun maatmanloon plots lager wordt.
Maar goed, ik benieuwd naar wat UWV webcare hier over zegt.

Dit zou in theorie moeten kloppen maar theorie en praktijk kunnen bij uwv/overheid verschillend zijn, vandaar ook mijn vraag.

Maar als dat zou kloppen dan zou dat in theorie ook betekenen dat op het moment dat men niet meer voor het garantiebedrag in aanmerking komt en dus onder de nieuwe regels valt men opeens niet meer het hogere maatman heeft en dus het minimumloon als maatman krijgt met alle gevolgen van dien als men wel weer werk krijgt. Dus het zou prettig zijn als uwv hierover duidelijkheid zou kunnen geven.

@webcare hier staat nog een vraag open, weten jullie al iets meer?

Pagina's


Staat je onderwerp er niet tussen? Start dan je eigen discussie!