Naar hoofdinhoud

Praat mee op het Wajong-forum

Op dit forum kunnen Wajongers hun ervaringen met elkaar delen. Discussieer mee over onderwerpen die je bezighouden en stel je algemene vragen over je Wajong-uitkering.

De meest recente, actieve discussie staat bovenaan.

Moderators op dit forum zijn Eva en Dirk-Jan. Zij begeleiden de discussies namens UWV.

Het UWV Webcareteam beantwoordt algemene vragen over je uitkering.

Forum: Nieuws > Eerste Kamer: stemmen, inclusief zeven moties op 26 mei vanaf 13.45 uur (via livestream). #wajong #stemNee #geen2derangsburger
Nieuws
Eerste Kamer: stemmen, inclusief zeven moties op 26 mei vanaf 13.45 uur (via livestream). #wajong #stemNee #geen2derangsburger
jan
745857

35.213 Verdere activering participatie jonggehandicapten en harmonisatie Wajongregimes
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35213_verdere_activering

Stemming op dinsdag 26 mei 2020 vanaf 13.45 uur over wetsvoorstel en zeven ingediende moties.

Livestream plenaire vergadering: https://www.eerstekamer.nl/live_plenaire_vergadering
Terugkijken via Debat gemist: https://www.eerstekamer.nl/debat_gemist_2

Voor het verloop van de behandeling van het wetsvoorstel zal de pagina steeds worden bijgewerkt.

Wajong debat op 19 mei 2020 in de Eerste Kamer.

Op 8 mei 2020 brief van staatssecretaris dat conform verzoek van 17 april jl., om de voorhangtermijn te verlengen tot en met het moment waarop de plenaire behandeling van het wetsvoorstel vereenvoudiging Wajong in de Eerste Kamer is afgerond.

De commissie houdt vast aan een plenair debat over wetsvoorstel 35213 en stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op 19 mei 2020 onder voorbehoud, in ieder geval niet op dezelfde datum als wetsvoorstel 35174.

Op 14 april 2020 is er een bespreking voor een datum voor plenaire behandeling.

Op 7 april 2020 is de nota naar aanleiding van het verslag ontvangen.

Op 10 maart 2020 leveren de leden van de ChristenUnie (Ester) inbreng voor het verslag; de overige fracties sluiten zich hierbij aan. Daarnaast leveren de leden van de PvdA-fractie (Sent) aanvullende inbreng.
De commissie overweegt voorts het plenair debat te houden op 7 april 2020 onder voorbehoud van ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag uiterlijk 20 maart 2020.

Op 3 maart 2020 nadere procedure.De Eerste Kamercommissie SZW besluit, mede naar aanleiding van het op 2 maart 2020 zijdens het College voor de Rechten van de Mens ontvangen breed advies "De positie van mensen met een arbeidsbeperking van jongs af aan in het licht van het VN-verdrag Handicap",

Op 19 februari 2020 heeft de Eerst kamercommissie SZW het nadere memorie van antwoord ontvangen.

Op 4 februari 2020 inbreng voor het nader voorlopig verslag geleverd door de leden van het CDA (Oomen-Ruijten), GroenLinks (Van Gurp), D66 (Stienen), PvdA (Sent), SP (Kox) en de ChristenUnie (Ester). De leden van de fractie-Otten sluiten zich aan bij de vragen van GroenLinks.
De correctietermijn voor de leden loopt tot 11 februari 2020 eind van de middag. Daarna – of woensdagochtend – zal het kamerstuk op de website verschijnen. Daarna is de regering aan zet en daarna een besluit over plenair debat.

op 21 januari 2020 besluit de commissie inbreng voor het nader voorlopig verslag inzake wetsvoorstel 35213 te leveren op 4 februari 2020. .

Er is per 15 januari een internetconsultatie gestart t/m 12 februari "Besluit Harmoniseren inkomensbegrip oWajong, Wajong2010, Wajong2015 en Besluit garantiebedrag Wajong"
https://www.internetconsultatie.nl/besluitwajong

Commissie SZW heeft 17 januari memorie van antwoord ontvangen van staatssecretaris over wijziging Wajong en bespreekt 21 januari vanaf 14:45 uur nadere procedure.

Na het voorlopig verslag met vragen is het wachten op de antwoorden van de staatssecretaris. Daarna kan de commissie nog een keer verder doorvragen.

Het voorbereidend onderzoek op 10 december leidt na een aantal dagen tot een document met vragen van de commissie aan de staatssecretaris van SZW. Dat zogenaamde voorlopig verslag is gepubliceerd op 17 december 2019. Op 18 december 2019 brief van FNV, CNV, LCR van 28 november 2019. Op 14 januari 2020 gesprek met LCR, Ieder(in), WijStaanOp over wetsvoorstel harmonisatie van de Wajong en het VN-verdrag voor mensen met een handicap.

Het voorbereidend onderzoek door de Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is op 10 december 2019. De vragen voor het voorlopig verslag zijn geleverd door de fracties van VVD (De Bruijn-Wezeman), CDA (Oomen-Ruijten), GroenLinks (Van Gurp), D66 (Stienen), PvdA (Sent), SP (Kox) en ChristenUnie (Ester).

26 november 2019 om 15.00 uur is er een (besloten) technische briefing over het wetsvoorstel door medewerkers van het ministerie van SZW.

De Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) bespreekt op 12 november 2019 vanaf 12.15 uur de procedure.

Onder deze link vind je ook de aanpassingen van het wetsvoorstel door de aangenomen amendenten en motie van de Tweede Kamer.
https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20191107/gewijzigd_voorstel_van_w....

De korte aantekening is meestal de volgende dag online beschikbaar.

Nadat de Eerste Kamercommissie SZW de openbare behandeling van het wetsvoorstel voldoende heeft voorbereid kan een plenair debat in de Eerste Kamer plaatsvinden.

Eerste Kamercommissie SZW:
https://www.eerstekamer.nl/commissies/szw

====
Graag hier niet de discussie voeren over de wijzigingen, maar dit doen onder topic:
https://perspectief.uwv.nl/forum/s/internetconsultatie-wijzigingen-wajon...

Bedankt voor het delen, Jan! Valt het bespreken van de procedure ook ergens live te volgen?

Live stream is mogelijk, mits de live stream wordt aangezet door mensen van de Eerste Kamer.

Als je rond 12.15 uur naar de site https://www.eerstekamer.nl/ gaat kun je zien of het wel of niet wordt gestreamd.

Nadat de Eerste Kamercommissie SZW de openbare behandeling van het wetsvoorstel voldoende heeft voorbereid kan een plenair debat in de Eerste Kamer plaatsvinden.

Eerste Kamercommissie SZW:
https://www.eerstekamer.nl/commissies/szw

====
Graag hier niet de discussie voeren over de wijzigingen, maar dit doen onder topic:
https://perspectief.uwv.nl/forum/s/sticky-wetsvoorstel-harmonisatie-wajong

Laatst gewijzigd op: 15 november 2019 11:50

@henry

Bedankt voor je update. Je had de verkeerde link gebruikt voor het voeren van de discussie. Ik heb deze voor je aangepast.

In het Voorlopig Verslag staat dat er slechts één echte deskundige is bij het UWV die werkelijk van de hoed en de rand weet. Als er wat met hem of haar gebeurt zijn we in de aap gelogeerd. Ik wens iedereen Fijne Kerstdagen en een Gelukkig en Gezond Nieuwjaar, maar deze persoon in het bijzonder. Ik hoop dat het UWV goed op hem of haar past.


Staat je onderwerp er niet tussen? Start dan je eigen discussie!