Naar hoofdinhoud

Praat mee op het Wajong-forum

Op dit forum kunnen Wajongers hun ervaringen met elkaar delen. Discussieer mee over onderwerpen die je bezighouden en stel je algemene vragen over je Wajong-uitkering.

De meest recente, actieve discussie staat bovenaan.

Moderators op dit forum zijn Eva en Dirk-Jan. Zij begeleiden de discussies namens UWV.

Het UWV Webcareteam beantwoordt algemene vragen over je uitkering.

Forum: Nieuws > de stand van zaken herbeoordeling t/m heden
Nieuws

Pagina's

Ik verwacht geen reactie. Zoals gewoonlijk.

Laatst gewijzigd op: 18 november 2016 11:00

Klijnsma heeft een uitgebreide brief naar de kamer gestuurd over de uitvoering van de p-wet.
Ik beperk me hier tot de hoofdzaken van wat er in de brief staat over de herindeling van de wajong. (de rest mogen jullie zelf lezen;-)

Klijnsma beschikt over gegevens t/m augustus 2016.
De voorlopige indeling volgens uwv is dan als volgt. En zijn 139.000 mensen met arbeidsvermogen, 86.000 hebben daarover een voorlopige brief ontvangen. Er zijn 67.000 mensen met duurzaam geen arbeidsvermogen, 44.000 hebben daarover een voorlopige brief ontvangen. Er zijn 17.000 mensen die niet worden ingedeeld omdat ze voor 2018 met pensioen gaan of nog studeren. 2000 mensen heeft uwv niet kunnen indelen en krijgen sowieso een oproep, 10.000 krijgen een oproep omdat ze in/na 2008 relatief kort hebben gewerkt en uwv heeft 16.000 mensen op basis van dossier niet kunnen indelen en zij krijgen eerst een vragenlijst om dossier te actualiseren en dan zo nodig een oproep.>

Laatst gewijzigd op: 06 december 2016 21:11

(deel 2) uwv heeft eind 2016 in totaal 36.000 beoordelingen verricht. Dat ging om 27.000 beoordelingen van mensen die niet akkoord waren met arbeidsvermogen, de overige 9.000 waren mensen die uwv niet had kunnen indelen.
Bij maar liefst 51% (!!!) van deze beoordelingen werd definitief geen arbeidsvermogen vastgesteld, dus van de 36.000 hadden er 18.360 geen arbeidsvermogen.

Daarnaast constateert uwv dat hoe ouder de wajonger is, des te moeilijker het voor uwv is om goed te voorspellen of er arbeidsvermogen is. Daarom moet uwv steeds meer mensen op beoordeling indelen (dus vragenlijst of oproep).
Maar het aantal mensen dat het niet eens is met een voorlopige beoordeling en daarna ingedeeld moet worden in de categorie geen arbeidsvermogen neemt ook met de leeftijd toe. uwv heeft daarom besloten de voorlopige indeling van het laatste leeftijdscohort (cru gezegd de oudere wajonger;-) op basis van minder indicatoren uit te voeren. Met andere woorden men wordt minder streng beoordeeld>

Laatst gewijzigd op: 06 december 2016 20:55

(deel 3) en dat heeft volgens uwv het gevolg dat meer mensen dan oorspronkelijk verwacht worden ingedeeld in de categorie geen arbeidsvermogen. Goed nieuws dus voor deze groep!

Wat betreft de activering van de owajongers, tot nu toe zijn er 42.000 owajongers overgedragen aan het werkbedrijf. 27.000 van hen hebben een al een dienstbetrekking of ontvangen al re-integratieondersteuning van uwv.
De andere 15.000 zijn opgeroepen voor een startgesprek waarvan er ondertussen 12.000 hebben plaatsgevonden. Uit die gesprekken bleek dat maar 9% klaar is voor de arbeidsmarkt(direct inzetbaar) dat zijn 1080 mensen. 70 % moet geactiveerd en/of arbeidsfit gemaakt worden (wat daar ook mee bedoeld wordt) dat gaat dus om 8.400 mensen en de overige 21% heeft aangegeven te willen afzien van dienstverlening , de overige 2520 mensen.

Het hele document vind je hier https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/12/02/kamerbri...

>

(deel 4) De info over de herindeling wajong kan je vinden op pagina 10,11 en 12.

Het grote aantal onjuiste vooraankondigingen doet vermoeden dat duizenden Wajongers die geen bezwaar hebben gemaakt (fouten zijn daardoor niet gecorrigeerd), geen arbeidsvermogen hebben, terwijl ze wel bij de groep met arbeidsvermogen zijn ingedeeld.

Laatst gewijzigd op: 07 december 2016 16:24

Zou ook interessant zijn om te weten of de herbeoordeling in de ene provincie strenger is geweest dan in een andere.

Laatst gewijzigd op: 09 december 2016 10:09

quote:

Op 9 december 2016 schreef jan het volgende:

Zou ook interessant zijn om te weten of de herbeoordeling in de ene provincie strenger is geweest dan in een andere.

Nee Jan, alle beoordelingen zijn en worden gedaan aan de hand van dezelfde criteria waardoor het niet uitmaakt in welke provincie of regio je woont. Omdat elke persoon met zijn persoonlijke situatie en beperkingen weer anders is, is het erg moeilijk individuele beoordelingen met elkaar te vergelijken. 

 

Laatst gewijzigd op: 09 december 2016 11:08

02-12-2016 Kamerbrief uitvoering Participatiewet.
Staatssecretaris Klijnsma (SZW) informeert de Tweede Kamer over de uitvoering van de Participatiewet.
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/12/02/

quote:

UWV heeft daarop besloten de voorlopige indeling voor het laatste leeftijdscohort, binnen de ruimte van het Schattingsbesluit, op basis van minder indicatoren uit te voeren. Dit betekent dat meer mensen dan oorspronkelijk verwacht zullen worden ingedeeld in de categorie ‘geen arbeidsvermogen’. De verwachting is dat met deze aanpassing minder beoordelingen door UWV nodig zijn. Dit doet recht aan het streven Wajongers niet meer te belasten dan strikt noodzakelijk. Deze wijziging maakt het mede mogelijk dat UWV de herindeling conform afspraak binnen de beschikbare artsencapaciteit kan afronden.”  

Waar kan ik de aangepaste criteria / indicatoren vinden voor de herbeoordeling?
Welke mensen en uitkering(en) betreft het?

De aangepaste criteria heb ik nog niet kunnen vinden dus misschien wil Ellen/webcare zo vriendelijk zijn....?

Het laatste leeftijdscohort is volgens mij de groep die als allerlaatste in de planning van uwv staat om de brieven te ontvangen. Als je gaat spelen met de planning op de site van het uwv zie je dat de allerlaatste groep tussen 1 april 2017 en 1 juli 2017 de voorlopige brief zal ontvangen. Deze groep heeft als geboortejaar 1960 of eerder. Dus deze mensen zijn dit jaar 56 (of worden dit jaar nog 56) en ouder.

Laatst gewijzigd op: 10 december 2016 16:53

Pagina's