Naar hoofdinhoud

Praat mee op het Wajong-forum

Op dit forum kunnen Wajongers hun ervaringen met elkaar delen. Discussieer mee over onderwerpen die je bezighouden en stel je algemene vragen over je Wajong-uitkering.

De meest recente, actieve discussie staat bovenaan.

Moderators op dit forum zijn Eva en Dirk-Jan. Zij begeleiden de discussies namens UWV.

Het UWV Webcareteam beantwoordt algemene vragen over je uitkering.

Forum: Nieuws > de stand van zaken herbeoordeling t/m heden
Nieuws

Pagina's

(deel 2)waarom uwv opeens de wsw registraties uit de regionale trendreportages, en dus uit het aantal personen in doelgroepregister, heeft gehaald?
Want deze wsw registraties behoren nog altijd tot de doelgroep doelgroepregister, behoren tot de banenafspraak dus horen in het register te staan, waarom kiest het uwv er dan voor om het te doen laten lijken dat er veel minder mensen in het register staan dan er daadwerkelijk instaan?
Waarom laten ze de wsw opeens buiten de regionale trendrapportage, niet wat betreft het aantal banen, ( uwv zegt in haar antwoord zelf "- De vorige publicatie bevatte geen gegevens over het aantal banen WSW-detachering. Deze zijn in deze publicatie wel meegenomen." dus daar wordt wsw wel degelijk meegeteld) maar wat betreft het aantal mensen in het doelgroepregister.

Laatst gewijzigd op: 14 november 2016 15:58

Blijkbaar hebben we jouw vraag inderdaad niet goed begrepen. Ik ga weer navraag doen.

quote:

Op 14 november 2016 schreef Ellen - moderator namens UWV het volgende:

Blijkbaar hebben we jouw vraag inderdaad niet goed begrepen. Ik ga weer navraag doen.

Dat kan gebeuren en is geen probleem. Zo hou ik jullie wel bezig;-P

Laatst gewijzigd op: 15 november 2016 11:03

You go, tt. Lol.

Laatst gewijzigd op: 15 november 2016 11:09

We hebben weer terugkoppeling ontvangen. Ik denk dat deze informatie jouw vraag beantwoordt tt. Ik zal het antwoord hier letterlijk overnemen aangezien het volgens mij helemaal duidelijk is zo:

quote:

In het originele topic schreef tt:

De groep mensen die een registratie Wsw beschut werk hebben in het doelgroepregister behoort strikt genomen tot de doelgroep banenafspraak, alleen tellen de dienstverbanden van deze mensen niet mee voor de banenafspraak (of voor een evt. werkgeversquotum).In de nulmeting wilde SZW deze groep in de samenvattende tabel, waarin de omvang van het doelgroepregister staat weergegeven, apart terug laten komen. Nulmeting december 2014: 245.166 excl. Wsw beschut werk en 313.668 incl. Wsw beschut werkHet aantal van 313.668 is ook als zodanig gerapporteerd geworden in de rapportage over het 3e kwartaal 2015.

>Deel twee

Laatst gewijzigd op: 16 november 2016 14:00

quote:

Voorafgaand aan de 1-meting is door UWV in opdracht van SZW een correctie doorgevoerd, waardoor voornoemde aantallen inzake de omvang van het doelgroepregister ten tijde van de nulmeting als volgt wijzigde:

Gecorrigeerde nulmeting juni 2016: 247.739 excl. Wsw beschut werk en 315.515 incl. Wsw beschut werk

Voor de 1-meting heeft SZW aangegeven dat zij de groep Wsw beschut werk niet meer in de samenvattende tabel terug wilde zien komen. In de 1-meting staat daarom in de samenvattende tabel het aantal van 247.739 genoemd. 

 

>Deel drie

quote:

Omdat de rapportage over het 4e kwartaal 2015 tegelijk uitkwam met de 1-meting, exact dezelfde peildatum hanteerde en er geen verschil mocht zitten tussen de cijfers die SZW (banenmonitor) en UWV (trendrapportage) naar buiten bracht, moest UWV op aangeven van SZW de groep Wsw beschut werk uit de kwartaalrapportages laten. Vandaar dat in de rapportage over 4e kwartaal 2015 en de daaropvolgende rapportages, er een aantal staat genoemd van 247.739 bij de omvang nulmeting.

Hopelijk is het hiermee helemaal duidelijk voor je. 

Laatst gewijzigd op: 16 november 2016 13:52

Ja het is me nu helemaal duidelijk.

Het maakt ook duidelijk dat szw rommelt met cijfers en afspraken om zo op een maar zo "gunstig"mogelijke 1 meting uit te komen. Gunstig voor szw en werkgevers(geen quotumheffing) niet voor de personen om wie het zou moeten gaan. Maar ja het is nooit echt om de participatie gegaan maar om een bezuiniging...

ps bedankt voor de gecorrigeerde cijfers van de nulmeting.

Heb de link naar dit topic op twitter gezet als antwoord op weer eens een juichende tweet van ministerie van SZW.

quote:

Op 18 november 2016 schreef Ria het volgende:

Heb de link naar dit topic op twitter gezet als antwoord op weer eens een juichende tweet van ministerie van SZW.

we wachten af.....lol

Pagina's