Naar hoofdinhoud

Praat mee op het Wajong-forum

Op dit forum kunnen Wajongers hun ervaringen met elkaar delen. Discussieer mee over onderwerpen die je bezighouden en stel je algemene vragen over je Wajong-uitkering.

De meest recente, actieve discussie staat bovenaan.

Moderators op dit forum zijn Eva en Dirk-Jan. Zij begeleiden de discussies namens UWV.

Het UWV Webcareteam beantwoordt algemene vragen over je uitkering.

Forum: Nieuws > de stand van zaken herbeoordeling t/m heden
Nieuws

Pagina's

Cedris Rapport: TELLINGEN BANENAFSPRAAK - HET SUCCES ONTRAFELD
https://cedris.nl/app/uploads/Rapport-telling-banenafspraak-het-succes-o...

10.000 banen worden toegerekend aan werkende Wajongers, terwijl deze Wajongers al aan het werk waren;
11.000 Vso-Pro leerlingen meetellen die voorheen (zonder banenafspraak) regulier aan het werk zouden zijn gekomen;
10.000 gedetacheerde Wsw-werknemers als extra banen meetellen voor de banenafspraak, terwijl er van extra werkgelegenheid geen sprake is.

Het aantal mensen met een arbeidsbeperking dat aan het werk is geholpen, is veel minder hoog dan eerder werd gedacht. Er werd gedacht dat er meer dan 50.000 mensen aan het werk geholpen waren, maar dat zijn er maar 12.000. De overheid heeft met werkgevers- en werknemersorganisaties afgesproken dat het over vijf jaar 125.000 mensen moeten zijn.

Kamerbrief met reactie op onderzoek 'tellingen banenafspraak, een succesverhaal ontrafeld'

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/11/16/reactie-...

Pagina's