Naar hoofdinhoud

Praat mee op het Wajong-forum

Op dit forum kunnen Wajongers hun ervaringen met elkaar delen. Discussieer mee over onderwerpen die je bezighouden en stel je algemene vragen over je Wajong-uitkering.

De meest recente, actieve discussie staat bovenaan.

Moderators op dit forum zijn Eva en Dirk-Jan. Zij begeleiden de discussies namens UWV.

Het UWV Webcareteam beantwoordt algemene vragen over je uitkering.

Forum: Nieuws > de stand van zaken herbeoordeling t/m heden
Nieuws

Pagina's

Hoi Jan, 

Ik snap dat je graag de cijfers wilt inzien over de banenafspraak, zeker in deze tijd. Echter, zit er altijd een vertraging in het analyseren van de cijfers en het naar buiten brengen van de rapportages. 

Per kwartaal worden de resultaten van de banenafspraak en de stand van zaken op het gebied van beschut werk gepubliceerd. 

Eind april zijn de resultaten gepubliceerd over het vierde kwartaal van 2019.  De cijfers worden gebaseerd op gegevens van zowel UWV zelf als van externe partijen, die soms met vertraging aangeleverd worden. De rapportages verschijnen elk kwartaal, ongeveer vier maanden ná het einde van dat kwartaal. Deze marge is nodig om de betrouwbaarheid van de informatie zo goed mogelijk te kunnen garanderen.

Dit betekent dat eind deze maand de cijfers over Q1 van 2020 bekend zouden moeten zijn. 

Laatst gewijzigd op: 02 juli 2020 09:37

quote:

Op 2 juli 2020 schreef Mariska - moderator namens UWV het volgende:

... De rapportages verschijnen elk kwartaal, ongeveer vier maanden ná het einde van dat kwartaal...

Nou, daar zijn we dan mooi klaar mee in deze coronatijd (lees: onbestuurbaar).

Weet iemand hoe het er voor staat met de Wet vereenvoudiging banenafspraak en quotumregeling arbeidsbeperkten?
https://www.internetconsultatie.nl/wetvereenvoudigingbanenafspraak

Kennisdocument Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (voorjaar 2020).
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2015/03/06/kennisdoc...

Laatst gewijzigd op: 06 juli 2020 13:41

Het zou interessant zijn als het onderzoek "Wie is de werkgever' met de laatste cijfers wee werd gedaan.
https://cedris.nl/app/uploads/181116-Wie-is-de-werkgever.pdf
https://www.trouw.nl/nieuws/slechts-vijf-procent-werkgevers-biedt-57-pro...

quote:

Op 6 juli 2020 schreef jan het volgende:

Weet iemand hoe het er voor staat met de Wet vereenvoudiging banenafspraak en quotumregeling arbeidsbeperkten?
https://www.internetconsultatie.nl/wetvereenvoudigingbanenafspraak

Nog niet ver https://wetgevingskalender.overheid.nl/Regeling/WGK010160

UWV Juninota 2020

Bij de Wajong nemen de lasten in 2021 licht toe als gevolg van de Wet vereenvoudiging Wajong. Voor de berekeningen in deze nota hebben we verondersteld dat alle maatregelen uit deze wet op 1 januari 2021 zullen ingaan. Inmiddels is duidelijk geworden dat de studiemaatregelen, die een onderdeel van deze wet vormen, per 1 september 2020 van kracht zullen worden. De overige maatregelen treden per 1 januari 2021 in werking.

Bij de arbeidsongeschiktheidswetten zijn de mutaties voor 2020 beperkt tot een marginale afname van aantallen en een lichte financiële toename door indexatie en de Wet vereenvoudiging bij de Wajong.

De Wajong wordt gefinancierd uit het Arbeidsongeschiktheidsfonds jonggehandicapten (Afj). De uitgaven van het Afj worden gedekt door een rijksbijdrage.

https://www.uwv.nl/overuwv/Images/uwv-juninota-2020.pdf

Pagina's