Naar hoofdinhoud

Praat mee op het Wajong-forum

Op dit forum kunnen Wajongers hun ervaringen met elkaar delen. Discussieer mee over onderwerpen die je bezighouden en stel je algemene vragen over je Wajong-uitkering.

De meest recente, actieve discussie staat bovenaan.

Moderators op dit forum zijn Eva en Dirk-Jan. Zij begeleiden de discussies namens UWV.

Het UWV Webcareteam beantwoordt algemene vragen over je uitkering.

Forum: Vereenvoudiging Wajong > Ben je verplicht per 1 januari passend werk te accepteren als je een re-intergratietraject doet?
Vereenvoudiging Wajong

Pagina's

@ANDRE
Als je de link plaatst in balk doet hij het nu.

quote:

Op 31 december 2020 schreef UWV Webcare het volgende:

Goedemorgen Jan,Hieronder de antwoorden op jou vragen.1) Je mag ook een eigen re-integratiebedrijf kiezen2) Als je passend werk aangeboden krijgt ben je verplicht deze te accepteren.3) Mocht je het passende werk niet accepteren dan heb je geen recht op de Wajong uitkering.Voor de overige vragen, maar dan gerelateerd aan Wajong 2010, gelden dezelfde regels.Met vriendelijke groet,Brenda UWV Webcare

Uwv heeft deze antwoorden gegeven op de vragen van Jan die specifiek gaan over passend werkplicht tijdens een re-integratietraject. Het eerste antwoord dat je zelf een re-integratiebedrijf mag kiezen is geen antwoord op de vraag of je verplicht bent om een re-integratietraject aan te gaan. Die verplichting is er nl niet en zou uwv ook helemaal niet kunnen opleggen simpelweg omdat uwv niet het re-integratiebudget heeft om alle mensen met av die niet werken een re-integratie traject op te leggen. Het 2e antwoord kan kloppen maar het 3e???Zie deel 8
>

(deel 2)Maar in een eerder antwoord van webcare (Janet) in dit topic en door uwv op de vernieuwde pagina’s op de site https://www.uwv.nl/particulieren/arbeidsbeperkt/wajong/wijzigingen-plich... en https://www.uwv.nl/particulieren/arbeidsbeperkt/wajong/werk-vinden-en-ho... wekt uwv de suggestie dat er een passend werkplicht is voor iedereen met arbeidsvermogen. Maar klopt dat wel of laten ze bewust bepaalde informatie achterwege.

Sinds 1 januari is het volgende wetsartikel op genomen in de owajong
Artikel 3:66a. Plicht in verband met re-integratie
In de re-integratievisie of het re-integratieplan, bedoeld in artikel 30a, zesde lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, kan voor de jonggehandicapte de verplichting worden opgenomen om een aanbod van concrete passende arbeid te accepteren.
>

(deel 3) Waarbij er vooral gelet moet worden op het woordje kan, er kan de verplichting worden opgenomen maar dat hoeft dus niet. Maar wanneer dan wel en wanneer dan niet?

Het antwoord (gegeven door de staatssecretaris zelf op kamervragen) staat eigenlijk heel erg duidelijk in de link die eerder door Jippie is gegeven https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/12/17/vragen-v...

Er staat als (gedeeltelijk antwoord) op vraag 5:

"De re-integratieverplichtingen voor de oWajong en Wajong2010 zijn vanaf 1 januari 2021 gelijk. Er kan dan bij het inzetten van re-integratiedienstverlening de afspraak worden gemaakt om passend werk aangeboden door een re-integratiebedrijf te accepteren. Wanneer een Wajonger zich hier niet aan houdt kan een tijdelijke financiële maatregel volgen."

>

Laatst gewijzigd op: 02 januari 2021 15:04

(deel 4)Als antwoord op vraag 6 staat:

“Het klopt dat de algemene verplichting om passend werk te aanvaarden per 1 januari 2021 in de Wajong2010 komt te vervallen. Het klopt ook dat de plicht om passend werk te aanvaarden onderdeel kan worden van een re-integratietraject.

Tot 1 januari 2021 geldt voor de wajong 2010 een algemene verplichting om passend werk te accepteren. Het niet accepteren van passend werk leidt tot het einde van de wajong uitkering omdat de verplichting een voorwaarde is bij inkomensondersteuning. Deze verplichting vervalt.

Vanaf 1 januari 2021 kan bij het inzetten van een ingekocht re-integratietraject de afspraak gemaakt worden om passend werk aangeboden door het reintegratiebedrijf te accepteren. Het accepteren van passend werk is dan een voorwaarde bij de re-integratieondersteuningen en niet bij inkomensondersteuning. Wanneer niet nakomen van de afspraak verwijtbaar is kan dit tot een tijdelijke financiële maatregel leiden.>

(deel 5) Het accepteren van passend werk kan nu ook in de oWajong al onderdeel zijn van de re-integratieafspraken. De rechten en plichten van de oWajong en Wajong2010 zijn hierdoor vanaf 1 januari 2021 gelijk”

Met andere woorden hier wordt heel duidelijk door de staatssecretaris zelf gezegd dat een passend werkplicht onderdeel kan zijn van re-integratieondersteuning/traject maar geen voorwaarde (meer) is voor inkomensondersteuning, dus recht op wajong. (zoals het voorheen wel was bij de wajong 2010 maar dat is dus per 1 januari vervallen en bij de owajong was die voorwaarde er nooit)

Dus alleen als er re-integratieondersteuning plaatsvind (bv een re-integratietraject) kan een passend werkplicht afgesproken worden. Maar als je afziet van ondersteuning door uwv, wat nog altijd kan en mag >

Laatst gewijzigd op: 02 januari 2021 15:07

(deel 6) “Wat als ik geen begeleiding van UWV wil bij mijn re-integratie?
Wij bieden u mogelijkheden om u te ondersteunen bij uw re-integratie. Wilt u deze ondersteuning niet? Dan kunt u dit aangeven tijdens het gesprek met uw arbeidsdeskundige of adviseur werk. Wij nemen dit dan op in uw werk- of participatieplan. U bent volgens de wet wel verplicht om mee te werken aan uw re-integratie. Als u geen hulp wilt van UWV, kunt u zelfstandig werken aan uw re-integratie. Wij nemen minimaal 1 keer per jaar contact met u op om te bespreken hoe het met u gaat. En of u zich heeft gehouden aan de afspraken over uw re-integratie. U kunt ook altijd zelf contact opnemen met uw arbeidsdeskundige of adviseur als u alsnog hulp wilt bij uw re-integratie.” https://www.uwv.nl/particulieren/arbeidsbeperkt/wajong/werk-vinden-en-ho...

(deel 7)ben je niet verplicht om afspraken te maken over passend werk want je krijgt geen re-integratieondersteuning dus kan uwv je die plicht niet opleggen. Als je het zelf wil mag je natuurlijk wel afspraken daarover maken.

Dus volgens mij heeft uwv vergeten om op hun site neer te zetten dat men niet verplicht is om passend werk afspraken te maken wanneer men afziet van reintegratie ondersteuning door uwv of door een ander bedrijf wat door uwv betaald wordt....

Laatst gewijzigd op: 02 januari 2021 15:12

quote:

Op 31 december 2020 schreef UWV Webcare het volgende:

.3) Mocht je het passende werk niet accepteren dan heb je geen recht op de Wajong uitkering.Voor de overige vragen, maar dan gerelateerd aan Wajong 2010, gelden dezelfde regels.Met vriendelijke groet,Brenda UWV Webcare

een antwoord van uwv dat wel erg kort door de bocht is en volgens mij ook helemaal niet klopt. Als er afspraken zijn gemaakt over passend werk en men zou beslissen om zonder gegronde redenen dat passend werk niet te accepteren dan kan het uwv een maatregel opleggen. Wat die maatregel is en hoe zwaar die is ligt aan onder welke categorie de overtreding valt volgens het maatregelen besluit (geen zin om nu uit te zoeken) maar de staatssecretaris noemt in zijn antwoorden "Wanneer een Wajonger zich hier niet aan houdt kan een tijdelijke financiële maatregel volgen." en dat is heel iets anders dan geen recht hebben op de wajong uitkering.

Er is voor UWV duidelijk werk aan de winkel om alles eens goed duidelijk op hun site te zetten want dat lijkt me voor alle partijen goed.

Blij dat we TT & Jan hier op de site nog hebben.

Pagina's