Naar hoofdinhoud

Praat mee op het Wajong-forum

Op dit forum kunnen Wajongers hun ervaringen met elkaar delen. Discussieer mee over onderwerpen die je bezighouden en stel je algemene vragen over je Wajong-uitkering.

De meest recente, actieve discussie staat bovenaan.

Moderators op dit forum zijn Eva en Dirk-Jan. Zij begeleiden de discussies namens UWV.

Het UWV Webcareteam beantwoordt algemene vragen over je uitkering.

Forum: Nieuws > beleidsdoorlichting wajong
Nieuws

Pagina's

Verzoek het rapport Beleidsdoorlichting SZW begrotingsartikel 4; Wajong aanvullen te vullen en aan te laten sluiten met het SCP rapport.

SCP rapport: Van sociale werkvoorziening naar Participatiewet. Hoe is het de mensen op de Wsw-wachtlijst vergaan?
https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2018/Van_soc...

SZW rapport: Beleidsdoorlichting SZW begrotingsartikel 4; Wajong
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/07/10/beleidsdoor...

Landelijke Cliëntenraad: Wajong vraagt kritische blik voor toekomstig beleid.
http://www.landelijkeclientenraad.nl/Nieuws/Wajong-vraagt-kritische-blik...

Ontbreken nog punten in de brief van de Landelijke Cliëntenraad?

Met dank aan @Jippie die deze link vond.

Laatst gewijzigd op: 26 oktober 2018 09:32

Pagina's