Naar hoofdinhoud

Praat mee op het Wajong-forum

Op dit forum kunnen Wajongers hun ervaringen met elkaar delen. Discussieer mee over onderwerpen die je bezighouden en stel je algemene vragen over je Wajong-uitkering.

De meest recente, actieve discussie staat bovenaan.

Moderators op dit forum zijn Eva en Dirk-Jan. Zij begeleiden de discussies namens UWV.

Het UWV Webcareteam beantwoordt algemene vragen over je uitkering.

Forum: Nieuws > beleidsdoorlichting wajong
Nieuws

Pagina's

De documenten van Beleidsdoorlichting begrotingsartikel 4 Wajong en de Kamerbrief en het nieuwsitem SZW zijn te vinden op:

Beleidsdoorlichting SZW begrotingsartikel 4; Wajong
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/07/10/beleidsdoor...

Kamerbrief Kabinetsreactie beleidsdoorlichting Wajong
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/07/10/kamerbri...

Stimulans Wajongers die willen werken of studeren
http://www.nieuwsszw.nl/stimulans-wajongers-die-willen-werken-of-studeren/

Laatst gewijzigd op: 12 juli 2018 10:12

In plaats van weer nieuwe plannen te bedenken moet eerst het volgende worden gedaan en afgemaakt:

- Zorg voor een stabiel inkomen.
Door het steeds wisselende van loon en hoogte van uitkeringen en daardoor van terugontvangen en terug moeten betalen en vele wijzigingen moeten doorgeven bij wisselingen in inkomsten voor toeslagen aan de belastingdienst, gemeente, CAK, beslagvrije voet, draagkrachtberekening ontstaat er grote onzekerheid in inkomen. Men kan het niet meer overzien of men de vaste lasten en eten en drinken kan betalen en de eventuele extra ziektekosten kan betalen. Door de onzekerheid worden de mensen nog slechter en ziek. Dit moet eerst opgelost worden voordat weer andere wet- en regelgeving komt.

1

Laatst gewijzigd op: 12 juli 2018 10:24

- Overheid zorgt voor reeds afgesproken banen bij 200 (semi)overheidsorganisaties.
De ongeveer 200 (semi)overheidsorganisaties hebben te weinig banen voor arbeidsbeperkten gecreëerd. De doelen zijn gesteld en de afspraken zijn gemaakt. Wajongers moeten zich aan afspraken houden en de mensen bij de overheid ook. En er had al lang een beleid voor arbeidsbeperkten in dienst bij de 200 (semi)overheidsorganisaties moeten zijn.

Waar je aan begint moet je afmaken!

2

quote:

Op 10 juli 2018 schreef D. Mast het volgende:

De beleidsdoorlichting Wajong is vandaag uitgekomen, deze is te vinden op https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten... en de kabinetsreactie daarvan staat op https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstuk...

lees ik nu op pagina 10 en 64 dat ik met een wajong 2010 mijn wajong ga verliezen en naar de bijstand ga?! of ben ik nu heel scheef aan het lezen. dit zou verschrikkelijk zijn ik krijg geen cent meer dan ik heb een partner die verdiend. ik ga dan 1400 op achteruit omdat ik in de voortgezette werkregeling val.

Laatst gewijzigd op: 12 juli 2018 11:21

@SAJ83 Een beleidsdoorlichting moet niet gelezen worden als een feit maar als dit zijn alle mogelijke opties die de politiek heeft. Zoals je ook op pagina 10 hebt kunnen lezen wordt er ook als optie genoemd "Maximale uitkering van 75% WML (afschaffen korting 5%-punt bij arbeidsvermogen)" waarbij dus als optie genoemd wordt om alle wajonguitkeringen weer op 75% van het minimumloon te zetten (bij de owajng natuurlijk alleen voor die in de 80-100% groep)

Het is belangrijk om bij een beleidsdoorlichting altijd naar de begeleidende brief te kijken (in dit geval de brief van van Ark.) Daarin staat welke richting ze nu op wil gaan.
Is dat een garantie dat er in de toekomst niet zoiets zou kunnen gaan gebeuren als bv het overhevelen naar de bijstand. Helaas niet de politiek is absoluut onbetrouwbaar maar voor nu is dat niet aan de orde.

Dit lang lopende topic laat ik nog even open, zodat we hier over beleidsvorming kunnen blijven praten. :-)

Laatst gewijzigd op: 12 juli 2018 12:00

quote:

Op 10 juli 2018 schreef D. Mast het volgende:

Op https://www.fnv.nl/over-fnv/nieuws/nieuwsarchief/2018/juli/Kabinet-pakt-... "Kabinet pakt Wajongers laatste beetje hoop af".

quote:

Wajongers met minder loonwaarde die werken onder het minimumloon kunnen in de toekomst op geen enkele manier het wettelijk minimumloon (WML) gaan verdienen.

Eh bovenstaande quote is niet van mij maar volgens mij uit het stuk waar D.Mast naar linkt.

Handig als er een quote gequote (is dat een bestaand woord?) wordt, wordt de naam van de gequote opeens niet meer vermeld;-)

Pagina's