Naar hoofdinhoud

Praat mee op het Wajong-forum

Op dit forum kunnen Wajongers hun ervaringen met elkaar delen. Discussieer mee over onderwerpen die je bezighouden en stel je algemene vragen over je Wajong-uitkering.

De meest recente, actieve discussie staat bovenaan.

Moderators op dit forum zijn Eva en Dirk-Jan. Zij begeleiden de discussies namens UWV.

Het UWV Webcareteam beantwoordt algemene vragen over je uitkering.

Forum: Nieuws > beleidsdoorlichting wajong
Nieuws

Pagina's

Het staat nog steeds gepland voor het voorjaar 2018 (https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/05/22/beantwoo...) antwoord op vraag 93

Maar afhankelijk van welk voorjaar ze aanhouden, de klimatologische (https://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/uitleg/lente) of de jaargetijden die je op school leert (voorjaar is van 21 maart-21 juni) zijn ze of alweer te laat of mogen ze wel opschieten;-)

De beleidsdoorlichting Wajong is vandaag uitgekomen, deze is te vinden op https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten... en de kabinetsreactie daarvan staat op https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstuk...

Laatst gewijzigd op: 10 juli 2018 16:42

Even heel snel en alleen de brief van van Ark gescand. De belangrijkste stukken:

"Om de oWajong en Wajong2010 te stroomlijnen, verken ik daarom de mogelijkheden om de verplichting om een passend werkaanbod te accepteren in de Wajong2010 te versoepelen." (dus vermoedelijk geen passende arbeidsplicht in de owajong en een versoepeling in de nwajong)

"Geconcludeerd is dat de regels voor inkomensondersteuning in de oWajong en de voortgezette werkregeling in de Wajong2010 verbeterd kunnen worden. (....) Het kabinet hecht er belang aan dat wanneer mensen met een arbeidshandicap aan de slag gaan, (meer) werken loont. Daarom ben ik voornemens om de regels voor inkomensondersteuning binnen de Wajong te harmoniseren en te komen tot één systeem van inkomensondersteuning. (...)
Ik streef naar inwerkingtreding op 1 januari 2020 onder voorbehoud van uitvoerbaarheid."
(Dus hopelijk een betere regeling voor de owajongers )

>

Laatst gewijzigd op: 10 juli 2018 17:49

(deel 2) "Onder veel mensen in de oWajong en Wajong2010 bestaat de angst dat zij, wanneer zij gaan werken, hun recht op een uitkering verliezen of het niet meer kunnen laten herleven. (...)Het grootste knelpunt lijkt de regel te zijn, dat je als je een jaar zelfstandig meer dan het WML verdient, het recht op Wajong2010 verliest. Ik ben daarom voornemens om deze regel te schrappen en de regels voor het eindigen van het recht op oWajong en Wajong2010 te harmoniseren. (...)de huidige regels voor het herleven van het recht op oWajong en Wajong2010 mogelijk een belemmering voor Wajongers zijn om te participeren. Ik begrijp de wens om meer zekerheid te hebben en wil daarom onderzoeken op welke manier de huidige regels voor het herleven van het recht uitgebreid kunnen worden."
(goed nieuws voor de wajong 2010 als de 1 jaar 100% regel wordt geschapt, hoe de rest uit gaat pakken is afwachten)

>

Laatst gewijzigd op: 10 juli 2018 17:31

(deel 3) "Onderwijs biedt mogelijkheden voor ontplooiing en een gelegenheid om nieuwe kennis en vaardigheden op te doen. Daarom wil ik belemmeringen om ontwikkelingsmogelijkheden te benutten wegnemen.(...)Met het oog hierop ben ik voornemens om de studieregeling in de Wajong2010 vanaf 2020 af te schaffen. Wajongers blijven dan in de werkregeling Wajong2010. Hiermee wordt het volgen van een studie voor personen in de oWajong en de Wajong2010 geharmoniseerd en krijgen personen in de Wajong2010 niet meer te maken met een verlaging van de uitkering als zij gaan studeren.
(dat zou zeer goed nieuws zijn voor de wajong 2010)

"In het kader van het belang van onderwijs voor de participatie van Wajongers, wil ik nader ingaan op de motie Siderius. (voor wat die inhoud even in de brief kijken) Met deze wijziging wordt de wijze van samenloop van studie en werk in de Wajong2015 in overeenstemming gebracht met die in de oWajong en (zoals voorgenomen) de Wajong2010. >

Laatst gewijzigd op: 10 juli 2018 17:39

(deel 4) (...) Wat dat concreet betekent staat aan het eind van de brief nl "uitsluitingsgrond studerende in de Wajong2015 te schrappen." (dus dat zou goed nieuws zijn voor de wajong 2015)

Dit zijn de aanpassingen die van Ark noemt in haar brief. In de beleidsdoorlichting staan veel meer mogelijkheden (zelf nog niet goed doorgelezen alleen maar heel vluchtig gescand) maar aangezien van Ark op dit moment het beleid "bepaalt", zijn haar verkenningen en voornemens op dit moment leidend.

Of dit ook allemaal zo doorgevoerd gaat worden is afwachten...

Het zou mooi wezen dat het in de oWajong ook gemakkelijker wordt om wat bij te verdienen, zonder dat je op je oWajong gekort wordt wanneer je een deeltijd gaat werken vanuit de oWajong. Door de loonaanvullingsregels in de Wajong 2010 ook voor de oWajong te laten gelden. Nu kun je er flink op achteruitgaan wanneer je in de oWajong in deeltijd gaat werken, waardoor werken niet eens loont. En juist kleine baantjes zijn voor oWajongers zonder arbeidsvermogen erg interessant om wat bij te kunnen verdienen.

Op https://www.fnv.nl/over-fnv/nieuws/nieuwsarchief/2018/juli/Kabinet-pakt-... "Kabinet pakt Wajongers laatste beetje hoop af".

quote:

In het originele topic schreef tt:

Wajongers met minder loonwaarde die werken onder het minimumloon kunnen in de toekomst op geen enkele manier het wettelijk minimumloon (WML) gaan verdienen.

Staatsecretaris Tamara van Ark wil er onder meer voor zorgen dat

•Wajongers er financieel op vooruit gaan als ze werken of meer gaan werken;
•Wajongers als zij hun werk verliezen langer terug kunnen vallen op de Wajonguitkering;
•Wajongers goede ondersteuning krijgen bij het vinden van werk;
•Wajongers hun volledige uitkering houden als ze gaan studeren;
•ernstig meervoudig beperkte leerlingen die onderwijs volgen aanspraak kunnen maken op een Wajong2015 uitkering.

Het eerste punt is een ingewikkelde met de toeslagen van de belasting, toeslag UWV, eigen bijdrage CAK, beslagvrij bedrag, draagvlak berekenen afbetalen studie, etc.

Hoe gaat de staatsecretaris ervoor zorgen dat je niet elke maand netto verschillende bedragen krijgt?

http://www.nieuwsszw.nl/stimulans-wajongers-die-willen-werken-of-studeren/

Is het uitgangspunt 'meer mensen uit de uitkering en meer mensen aan betaald werk' nog steeds geldend?

In die doorlichting staat zelfs onder (theoretische) opties om de mensen zonder arbeidsvermogen over te hevelen naar de gemeente, als ik het goed begrijp. Dus met vermogenstoets, verlaging van uitkering(?), et cetera.

Dat soort ideeën, al zijn het puur overpeinzingen, schrikt mij toch altijd wel een beetje af als Wajonger zonder arbeidsvermogen.

Pagina's