Naar hoofdinhoud

Praat mee op het Wajong-forum

Op dit forum kunnen Wajongers hun ervaringen met elkaar delen. Discussieer mee over onderwerpen die je bezighouden en stel je algemene vragen over je Wajong-uitkering.

De meest recente, actieve discussie staat bovenaan.

Moderators op dit forum zijn Eva en Dirk-Jan. Zij begeleiden de discussies namens UWV.

Het UWV Webcareteam beantwoordt algemene vragen over je uitkering.

Forum: WIA > Arbeidsongeschiktheidspensioen.
WIA
Arbeidsongeschiktheidspensioen.
Stermik
436211

Partner heeft gister een brief onvangen van het ABP dat er wellicht recht zou zijn op een ArbeidsongeschiktheidsPensioen.
Partner heeft een WGA uitkering is circa 57% afgekeurd en werkt daarnaast nog een aantal uur. Omdat er meer verdien wordt dan 100% van de restverdiencapaciteit ontvangt partner een LAU uitkering. Er wordt echter minder verdiend dat 65% van het maatmanloon.
De brief roept meteen een hoop vragen en onrust op! Je zou denken dat je normaal blij bent met wat extra inkomsten, alleen denken we meteen wat vindt het UWV hiervan en welke gevolgen heeft dit voor de WGA LAU uitkering. De volgende vragen hebben we:
Wanneer partner daadwerkelijk de finaciele tegemoetkoming van het Arbeidsongeschiktheidspensioen gaat ontvangen...
1. Moeten we dit dan als wijziging doorgeven?
2. Wat zijn de gevolgen voor de uitkering?
3. Wordt dit als inkomen gezien of enkel als aanvulling? Je werkt er immers niet voor maar het is een recht/extra vangnet uit bepaalde werksectoren.
4. Stel dat je door het ontvangen van het Arbeidsongeschiktheidspensioen meer dan 65% van je maatmanloon ontvangt? Wat dan?
Wat ik lees als je meer dan 65% van je maatmanloon verdient de WIA stopt na 1 jaar. Echter krijg je dit pensioen alleen als je arbeidsongeschikt bent. Het pensioen stopt als je WIA stopt (of als je 65 bent) . Dat betekent dat partner dan ineens flink in inkomen daalt.
Kortom een hoop vragen en onzekerheid. Is het ontvangen van dit pensioen wel een voordeel of werkt dit uiteindelijk tegen je?

Waarschijnlijk hoort dit onder het thema 'WIA'.

@ Sternik Welkom op het forum, Stermik! Begrijpelijk dat je een aantal vragen hebt naar aanleiding van de brief van het ABP. Ik heb je vragen uitgezet. Zodra ik antwoorden heb, laat ik het je weten.  

@jan Je hebt gelijk! Ik heb het topic verplaatst naar WIA.

Laatst gewijzigd op: 20 juni 2019 10:26

Excusses voor de verkeerde plaatsing!
Fijn dat je het na gaat vragen. Ik verwacht hier ook van anderen wel vragen over.

Tijdens mijn eigen zoektocht komt er nog een vraag naar boven.

Wanneer je 12 maanden aaneengesloten meer verdient dan 65% van het maatmanloon stopt je WIA na 1 jaar.
Wordt er voor deze berekening naar het maatmanloon per uur, per maand of per jaar gekeken? Iemand kan namelijk per uur al snel meer dan 65% van het maandmanloon per uur verdienen. Terwijl diegene per maand of per jaar nog lang niet aan de 65% van de maatmanloon komt.
Fictief voorbeeld
Stel iemand verdient 17 euro per uur ( dit is meer dan 65% van maatmanuurloon) maar in totaal maar 1700 per maand (dit minder dan 65% van het maatmanloon per maand). Waar wordt er dan naar gekeken?

Ik ga er van uit dat dit per maand of per jaar wordt bekeken. Maar klopt dit ook? Mijn partner verdient qua uurloon waarschijnlijk wel meer dan 65% maar qua maandloon nog lang niet.

Deel 1 van 2:

Hallo Stermik,

Dat is een interessante vraag, goed dat je die voor je partner aan ons voorlegt! Je wilt weten hoe er in de praktijk wordt beoordeeld dat je recht op WIA eindigt.

Dat is het geval als je een jaar meer dan 65% van je maatmanloon verdient (en dus minder dan 35% arbeidsongeschikt bent).Je recht op WIA wordt in principe per maand bepaald aan het begin van de maand. Maar: als je werkt naast de WIA is je WIA-uitkering in feite een voorschot (we weten immers pas als de maand om is wat je hebt verdiend). Dat voorschot wordt bij een redelijk stabiel inkomen niet iedere maand opnieuw bepaald.

(wordt vervolgd)

Deel 2 van 2

In de praktijk zal het zo zijn dat je voorschot bijvoorbeeld per drie maanden wordt vastgesteld. Als nu blijkt dat je 12 maanden op rij (in de praktijk kunnen dit dus 4 periodes van 3 maanden zijn) meer dan 65% van je maatmanloon hebt verdiend, zal de WIA worden beëindigd.

Er is ook nog een uitzondering: als je een loongerelateerde WGA uitkering hebt (LGU) dan eindigt de WIA pas als je recht op de loongerelateerde WGA is verstreken. Je kan dan dus wel langer dan een jaar recht op WIA houden, niet korter.

Met vriendelijke groet,
Harold
UWV Webcareteam

@ Sternik

Je andere vragen over het ArbeidsongeschiktheidsPensioen ben ik niet vergeten. Zodra ik hier meer over weet, hoor je dit. Dit wordt echter na het weekend. Fijn weekend!

Deel 1 van 2:

@Sternik

Ik heb de antwoorden op je vragen! Bedankt voor je geduld:).

1. Moeten we dit dan als wijziging doorgeven? Nee, je hoeft een arbeidsongeschiktheidspensioen niet aan ons door te geven.
2. Wat zijn de gevolgen voor de uitkering? Arbeidsongeschiktheidspensioen is niet van invloed op recht of hoogte van de WIA-uitkering.
3. Wordt dit als inkomen gezien of enkel als aanvulling? Nee dus, wordt niet als inkomen beschouwd voor de korting op de WIA of voor de inkomenseis.

Laatst gewijzigd op: 27 juni 2019 09:34

Deel 2 van 2:

4. Stel dat je door het ontvangen van het Arbeidsongeschiktheidspensioen meer dan 65% van je maatmanloon ontvangt? Aangezien de aanvulling niet als inkomen wordt beschouwd voor de WIA, wordt dit dus ook niet meegenomen voor de vaststelling of meer dan 65% van het maatmanloon wordt verdient.

Uiteindelijk komt het er op neer dat het arbeidsongeschikheidspensioen dus geen invloed heeft op de WIA-uitkering! Ik hoop dat je zo voldoende informatie hebt en wil je nogmaals bedanken voor je geduld. 

Laatst gewijzigd op: 27 juni 2019 09:34

Hartelijk dank voor je antwoord. Dan kunnen we het arbeidsingeschiktheidspensioen met een gerust hart aanvragen zonder nadelige gevolgen op korte of lange termijn.


Staat je onderwerp er niet tussen? Start dan je eigen discussie!