Naar hoofdinhoud

Praat mee op het Wajong-forum

Op dit forum kunnen Wajongers hun ervaringen met elkaar delen. Discussieer mee over onderwerpen die je bezighouden en stel je algemene vragen over je Wajong-uitkering.

De meest recente, actieve discussie staat bovenaan.

Moderators op dit forum zijn Eva en Dirk-Jan. Zij begeleiden de discussies namens UWV.

Het UWV Webcareteam beantwoordt algemene vragen over je uitkering.

Forum: Nieuws > Amper beschutte banen voor mensen met berperking
Nieuws
Amper beschutte banen voor mensen met berperking
wolf
11538

http://nos.nl/artikel/2111035-amper-beschutte-banen-voor-mensen-met-bepe...

quote:

De invoering van 'beschut' werk voor mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking komt veel te langzaam van de grond. Op dit moment zijn pas 45 mensen geplaatst, melden bronnen aan de NOS. Het kabinet heeft als doel dat eind dit jaar 3200 mensen zo'n werkplek hebben.

De Sociaal-Economische Raad (SER) vindt dat staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken moet ingrijpen. De SER pleit ervoor dat Sociale Werkbedrijven een nieuwe rol krijgen. Het beleid is nu dat Sociale Werkbedrijven geen nieuwe mensen meer binnen krijgen, waardoor ze uiteindelijk dichtgaan.

Niet gehaald

Op 1 januari 2015 trad de Participatiewet in werking. Daarin is geregeld dat er meer banen voor mensen met een beperking moeten komen bij bedrijven en de overheid. Voor de meest kwetsbaren zouden er structureel 30.000 beschutte werkplekken moeten komen. Voor dergelijke werkplekken zijn veel aanpassingen nodig, die door gemeenten moeten worden gerealiseerd.

De beschutte werkplekken worden stapsgewijs ingevoerd. Het plan was om eind vorig jaar 1600 van dergelijke werkplekken te hebben en eind 2016 zo'n 3200 plekken. Daarvan hebben nu dus pas 45 mensen daadwerkelijk een plek gekregen. De officiële cijfers worden over een week verwacht.

Buiten de boot

Die lage aantallen baren de Sociaal-Economische Raad zorgen. Werkgevers en werknemers komen gezamenlijk tot de conclusie dat 'beschermd werk' nauwelijks van de grond komt. Bovendien gaat de afbouw van Sociale Werkbedrijven snel, terwijl er nog geen alternatief voor handen is.

Mariëtte Hamer, voorzitter van de SER: "Hiermee valt een zeer kwetsbare groep buiten de boot. We moeten nu alles op alles zetten om de achterstand in te halen."

Sociale werkbedrijven

De Participatiewet regelt dat er vanaf 1 januari 2015 geen nieuwe instroom in de Sociale Werkbedrijven is. Daarom krijgen de sociale werkplaatsen minder geld en komt het voortbestaan van deze bedrijven op het spel te staan.

Volgens de SER zijn de SW-bedrijven cruciaal voor de infrastructuur en kennis voor dit soort arbeidsplaatsen. De SW-bedrijven zouden niet moeten worden gesloten, maar een nieuwe rol moeten krijgen bij de uitvoering van de banenafspraak en de Participatiewet.

"Deze bijstelling is echt noodzakelijk want kwetsbare mensen verdienen onze bescherming", zegt Ton Heerts, voorzitter van de FNV. "Dat hebben we afgesproken in het sociaal akkoord en daar sta ik voor."

Verplicht

Staatssecretaris Klijnsma roept wethouders op "om als de drommel dat beschut werken in te richten, zodat ook de allerkwetsbaarsten perspectief krijgen".

Zij heeft de inspectie gevraagd om nog voor de zomer uit te zoeken hoe het gaat met de invoering van beschut werk. Als daaruit blijkt dat "het niet goed op stoom komt, ga ik het bij wet regelen", zegt zij in reactie op het SER-advies. "Ik heb het goedschiks geprobeerd met een financiële handreiking en als het dan nog niet gebeurt, moet het maar kwaadschiks." Zij wil gemeenten dan verplichten om beschut werk te regelen.

Niet iedereen is voor zo'n verplichting, zoals de vereniging van leidinggevenden in het sociaal domein Divosa. Volgens die vereniging zorgen gemeenten die geen beschut werk aanbieden vaak voor betaalbare alternatieven die ongeveer even goed zijn.

Divosa wijst er verder op dat als mensen recht hebben op beschut werk, gemeenten verplicht zijn dat aan te bieden tot de persoon met pensioen gaat. Tegelijkertijd vindt Divosa dat het Rijk te veel bezuinigt op de financiering voor beschut werk. Gemeenten komen hierdoor geld tekort en moeten dat bedrag bezuinigen op andere taken. Bijvoorbeeld op reïntegratie van mensen in de bijstand of op de zorg aan ouderen, zieken en gehandicapten.

Erg jammer dat Beschut Werk maar niet van de grond komt. Waar komt die tegenstand vandaan?

Laatst gewijzigd op: 14 juni 2016 20:17

Zoals ik al vaker heb gezegd blijft dit een punt omdat gemeenten geen enkele verplichting hebben deze plekken te creëren. Achter de schermen willen ze wel zo'n plicht invoeren. Maar tot op heden is er geen enkele plicht.

Het is net als met de tegenprestatie, gemeenten zijn enkel verplicht beleid te maken. Dat beleid kan zijn dat er geen tegenprestatie of beschut werk is. Zo simpel is het.

Dit is weer de welbekende kan bepaling, gemeenten kunnen beschut werk organiseren, maar ze kunnen het ook niet doen.

quote:

In het originele topic schreef wolf:

Gemeenten zijn verplicht om beleid voor beschut werk vorm te geven en vast te leggen in een verordening. Hiervoor hadden zij tot 1 juli 2015 de tijd. Gemeenten zijn niet verplicht beschut werk aan te bieden.

http://www.inspectieszw.nl/onderwerpen/bestaanszekerheid/participatie/Be...

http://www.inspectieszw.nl/Images/Beschut-werk_tcm335-370772.pdf

Laatst gewijzigd op: 15 juni 2016 13:37

In theorie kan je bezwaar aantekenen als je gemeente niets heeft, maar dan moet je wel recht hebben op beschut werk. En hoe weet je of je recht hebt? Dat bepaald wederom de gemeente ;-)

quote:

De gemeente besluit op basis van een voorselectie wie zij voordragen voor een beoordeling aan UWV. Alleen de gemeente kan iemand voordragen voor de beoordeling beschut werk door UWV. Een burger kan niet zelfstandig naar UWV voor een beoordeling.

Het al dan niet inzetten van de voorziening beschut werk is een beslissing van de gemeente die voor bezwaar en beroep vatbaar is. Het Rijk vindt het belangrijk dat gemeenten de voorziening beschut werk inzetten...

Je kan jezelf dus niet voordragen voor de beoordeling beschut werk. Slim bedacht.

Laatst gewijzigd op: 15 juni 2016 14:10

quote:

Het is wel zo dat als de beoordeling beschut werk is afgegeven door UWV, de gemeente ook verplicht is een dienstverband beschut werk aan te bieden. De beoordeling is dus niet vrijblijvend.

Dit is ook precies de reden waarom gemeenten niet zo happig zullen zijn. Voor hen zijn er flinke kosten aan verbonden; tot pensioen leeftijd deze mensen een voorziening aanbieden. Ze zullen proberen zo min mogelijk mensen van deze regelingen gebruik te laten maken.

En dat kan je niet eens kwalijk nemen. Bovendien hebben ze van de wetgever de vrijheid gekregen. Klijnsma kan wel dreigen met het verplichten hiervan, maar dat zal niet zo snel gebeuren. Anders had ze dat in eerste instantie wel gedaan. Er zijn te veel dwarsliggers.

Laatst gewijzigd op: 15 juni 2016 14:18

ik vind het vooral afschuwelijk voor de mensen die afhankelijk zijn van beschut werk, die zitten nu noodgedwongen achter de geraniums. Het opheffen van de sociale werkplaats, is de slechtste beslissing ooit vind ik. Het idee van iedereen meedoen op de gewone arbeidsmarkt, is heel idealistisch. Ik heb niet eens WSW indicatie, maar ben ook eindeloos werkloos, de mensen met een WSW indicatie hadden een perspectief binnen de sociale werkplaats, en nu? niets!. Net als ik, en ik heb niet eens een WSW indicatie(!).

Iedereen meedoen op de arbeidsmarkt is niet realistisch, men kan mij dan nu een doemdenker vinden, nu ik dit zeg, maar ik denk dat ik toch echt gelijk heb.
Als ik al niet aan de bak kom, hoe komen zij dan aan de bak?. Beschut werk aanbieden is het minste wat de gemeente kan doen, een reguliere baan is vooral een gevalletje wishful thinking.

Laatst gewijzigd op: 15 juni 2016 14:50

I.p.v. Beschut Werk kunnen gemeentes ook andere participatievoorzieningen opzetten als bijv. arbeidsmatige dagbesteding of andere werkplekken waar je met behoud van Wajong/Bijstand participeert. Alhoewel betaald werk in de vorm van Beschut Werk wel beter is, d.m.v. betaald werk heb je namelijk minder last van het risico op armoede, vooral wanneer de overheid kort op de hoogte van uitkeringen en toeslagen.


Staat je onderwerp er niet tussen? Start dan je eigen discussie!