Naar hoofdinhoud

Praat mee op het Wajong-forum

Op dit forum kunnen Wajongers hun ervaringen met elkaar delen. Discussieer mee over onderwerpen die je bezighouden en stel je algemene vragen over je Wajong-uitkering.

De meest recente, actieve discussie staat bovenaan.

Moderators op dit forum zijn Eva en Dirk-Jan. Zij begeleiden de discussies namens UWV.

Het UWV Webcareteam beantwoordt algemene vragen over je uitkering.

Forum: Beoordeling van je arbeidsvermogen > aaw groep van vóór 1 augustus 1993
Beoordeling van je arbeidsvermogen
aaw groep van vóór 1 augustus 1993
tt
1611212

Op 1 oktober (2016) is uwv volgens de officiële planning begonnen met de beoordeling op arbeidsvermogen van de groep die onder de aaw regeling van voor 1 augustus 1993 valt.
De mensen uit deze groep zijn nu minimaal 41 jaar en minimaal 23 jaar (!!) volledig ao .

In 2004 is deze groep uitgezonderd van de (eenmalige ja ehum) herbeoordelingen op wat men nog wel kon (https://www.scribd.com/doc/232777741/Folder-Herkeuring-2004-UWV )omdat men toen het standpunt aanhield dat iedereen die 10 jaar volledig ao was duurzaam oa was. (deze groep was in 1994 al beoordeeld was op wat men nog wel kon https://belemmering.nl/wp-content/uploads/2014/10/GAK_Herkeuring1.png deze link met dank aan Jeroen!)
Een standpunt wat nu ook gehanteerd wordt binnen de wajong 2015. Als een arbeidsgehandicapte die tijdelijk geen mogelijkheden heeft tot arbeidsparticipatie gedurende een tijdvak van 10 jaar geen mogelijkheden tot arbeidsparticipatie heeft gehad wordt deze alsnog duurzaam oa en krijgt toegang tot de wajong 2015 (artikel 1.1a lid 3)

In 2004 heeft deze groep een brief ontvangen waarin gesteld werd dat: “Dat u niet meer elke vijf jaar opnieuw wordt beoordeeld, wil niet zeggen dat u nooit meer een herbeoordeling zult krijgen. Veranderingen in uw gezondheid of in uw inkomen, moet u altijd aan ons doorgeven en dan kunt u worden uitgenodigd voor een herbeoordeling. U zult dan echter altijd volgens de oude regels worden beoordeeld; de nieuwe, strengere regels gelden dus niet voor u.” (de volledige brief vind je hier https://belemmering.nl/wp-content/uploads/2014/10/Brief-UWV-Uitzondering... ook met dank aan Jeroen!)
Dus daar wordt gesteld dat er alleen een herbeoordeling kan plaatsvinden bij wijziging gezondheid of inkomen en men wordt altijd volgens de oude regels beoordeeld (het midden criterium).

Maar toch wordt deze groep nu onderworpen aan een “eenmalige”beoordeling op arbeidsvermogen. In 1994 is deze groep al onderworpen aan “het kijken naar wat men nog kan” regime. In de memorie van toelichting heeft men ruimte open gelaten om bepaalde groepen uit te zonderen van deze “eenmalige” beoordeling op wat men nog wel kan bv groepen die al heel lang ao zijn omdat de belasting voor hun te groot is. Maar tot nu toe is de praktijk dat iedereen gewoon beoordeeld moet worden.
De overheid zegt dat het geen beoordeling is maar een herindeling en dat het daarom wettelijk gezien mag maar het is nog maar de vraag of rechters hier in mee gaan. Voor deze beoordeling (term die uwv letterlijk gebruikt) wordt gebruik gemaakt van nieuwe regels en richtlijnen terwijl in de brief toch duidelijk gezegd is dat men altijd volgens de oude regels wordt beoordeeld.

Ben dan ook heel benieuwd wat het uwv met deze groep gaat doen. En als er mensen uit deze groep arbeidsvermogen zouden krijgen en na een definitieve beoordeling arbeidsvermogen naar de rechter zouden stappen hoe de rechter over deze beoordeling en de rechtmatigheid daarvan oordeelt.

Ik weet van een paar mensen uit deze groep dat ze al (ver voor de planning) een voorlopige en definitieve brief hebben ontvangen. Bij hun was het geen arbeidsvermogen.

Pagina's

En hoe zit het met de, waarschijnlijk kleine groep, oud-AAWers die deels aan het werk zijn? Ook voor hen zouden de oude regels blijven gelden (brief 2004). Dus ondanks dat ze deels werken, zou een beoordeling op het nieuwe begrip 'arbeidsvermogen' ook niet mogen.

@tt Sommige links doen het niet.

Weet je hoe groot die groep is? Ik ben volgend jaar aan de beurt en dan 34 jaar volledig ao.

@ Tiene ik bedoel hiermee de hele aaw-groep van voor 1 augustus 1993 die in 2004 is vrijgesteld en waartegen is gezegd dat de oude regels blijven gelden en die nu beoordeeld worden. Of men nu wel of niet (een paar uurtjes) werkt.

@ Robots lukt het via deze link wel https://belemmering.nl/wajong-herkeuring-perikelen/ ? In de tekst vind je de linkjes. Zo nee even googelen op belemmering.nl en dan artikel wajong herkeuring perikelen opzoeken. Staan trouwens meer hele goede stukken op deze site!

@ Mia ik kan niet precies zeggen hoe groot deze groep nu is. Ik heb hier cijfers uitgehaald http://www.uwv.nl/overuwv/Images/Statistische%20tijdreeksen%202011nw.pdf
Ik heb kunnen vinden dat er in 1992 95.000 mensen in de aaw zaten en in 1994 100.000. Dus ik vermoed (schatting hoor) dat de groep op 1 augustus 1993 ongeveer 97.000 mensen groot was. ( op pagina 10 document)>

(deel 2)Men noemt het trouwens daar al wajong toen het officieel nog aaw was.
Verderop (pagina 59) kan je vinden dat het totaal aantal wao+aaw uitkeringen in 1993 921.000 bestond. Als je uitgaat van 97.000 aaw-ers is dat ongeveer 10,5% van het totaal. Op dezelfde pagina zie je ook de leeftijd opbouw op dat moment van de totale groep. In 1993 zijn 619.400 mensen ouder dan 45. Deze groep is nu dus zeker met pensioen. (eigenlijk is in de groep35-45 ook een klein gedeelte met pensioen maar neem ik voor het gemak even niet mee)
Als je dat procentueel berekend (619.400/921.000*100) is 67,25% van de totale groep nu met pensioen. Als je dat recht evenredig zou doortrekken naar de aaw groep zou van de aaw groep van 97.000 nu 65.232,5 met pensioen zijn en zouden er dus 31767,5 mensen over zijn.
Maar er kunnen ook mensen overleden zijn, uitgestroomd zijn door werk/verbetering, ingestroomd zijn door herleving oude rechten ect.
Het is dus puur een grove schatting gebaseerd op deze cijfers

Laatst gewijzigd op: 01 oktober 2016 19:16

Wat een snel rekenwerk weer tt, ik doe het je niet na! Dank voor je snelle reactie.

Respect voor het uitzoeken en rekenwerk ...

"En als er mensen uit deze groep arbeidsvermogen zouden krijgen en na een definitieve beoordeling arbeidsvermogen naar de rechter zouden stappen hoe de rechter over deze beoordeling en de rechtmatigheid daarvan oordeelt."

Ben ik erg benieuwd naar idd !

Ik ken één persoon uit die groep die er vanuit gaat dat ze AV krijgt toegedicht.
En zij ' pikt ' de 5% korting in dat geval.

Het is uitermate bedroevend dat mensen na zoveel jaren AAW/Wajong naar de rechter gejaagd worden.

En idd Mia....
Waar zouden we zijn zonder tt...

quote:

Op 1 oktober 2016 schreef Mia het volgende:

Weet je hoe groot die groep is? Ik ben volgend jaar aan de beurt en dan 34 jaar volledig ao.

Ben ook pas volgend jaar aan de beurt, wordt dan 52 jaar en heb dan 35 jaar een AAW/Wajong uitkering.

Laatst gewijzigd op: 02 oktober 2016 04:06

Ik ben ook heel benieuwd hoe de rechter over het vaststellen van arbeidsvermogen bij oud-AAWers gaat oordelen!

Bij overgang van AAW naar Wajong zijn wel bepaalde rechten uit de AAW behouden gebleven, zie wet INGA http://wetten.overheid.nl/BWBR0008658/2015-01-01#Hoofdstuk4
Het arbeidsongeschiktheidscriterium uit de AAW geldt nog voor die groep AAW-ers
Zie ook uitspraak CRvB uit 2015 http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2015:1111
Volgens de wet INGA is artikel 3:8 van de Wajong, wat oa. gaat over de hoogte van het uitkeringspercentage, naar wat ik begrijp, wel van toepassing op de oud-AAWers.
Het uitkeringspercentage van de categorie AO 80-100% wordt nu door de gewijzigde regelgeving verlaagd van 75% naar 70%.
Er verandert verder niets aan het arbeidsongeschiktheidspercentage; die blijft 80-100% (wil dat veranderd worden dan moet er weer een keuring vaststellen AO op basis van het criterium AAW worden gedaan).
[lees verder, deel 2]

Pagina's


Staat je onderwerp er niet tussen? Start dan je eigen discussie!