Naar hoofdinhoud

Praat mee op het Wajong-forum

Op dit forum kunnen Wajongers hun ervaringen met elkaar delen. Discussieer mee over onderwerpen die je bezighouden en stel je algemene vragen over je Wajong-uitkering.

De meest recente, actieve discussie staat bovenaan.

Moderators op dit forum zijn Eva en Dirk-Jan. Zij begeleiden de discussies namens UWV.

Het UWV Webcareteam beantwoordt algemene vragen over je uitkering.

Forum: Nieuws > Wetsvoorstel vereenvoudiging regelgeving Wajong
Nieuws
Wetsvoorstel vereenvoudiging regelgeving Wajong
Jippie
527912

Het wetsvoorstel vereenvoudiging regelgeving Wajong is nu ingediend bij de Tweede Kamer.
Zie het advies van de Raad van State:
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2019Z10783&did=2019D22202

En de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel:
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2019Z10783&did=2019D22195

Ik ben blij om te lezen dat ze de inkomensverrekening pas gaan aanpassen in 2021 en niet in 2020. De overgangsregeling geeft een mogelijkheid om toch te blijven profiteren van de voortgezette werkregeling. Ik kan alleen nergens lezen hoe lang je zonder werk mag zitten voordat de overgangsregeling niet meer voor je van toepassing is.

Laatst gewijzigd op: 01 juni 2019 11:42

In de toelichting bij het wetsvoorstel is het volgende te lezen:
"Dit betekent bijvoorbeeld dat de jonggehandicapte aanspraak maakt op het garantiebedrag voor zolang de dienstbetrekking voortduurt of binnen twee maanden na einde dienstbetrekking een nieuwe dienstbetrekking wordt gestart, tot het moment dat de inkomensondersteuning op basis van voorliggende wetgeving het garantiebedrag gedurende twee maanden overstijgt."

Bij ontslag moet je er voor zorgen dat je binnen 2 maanden een andere baan hebt, want anders vervalt het garantiebedrag.
M.i. is 2 maanden is wel erg kort om een nieuwe baan te vinden.

Ik snap ook niet hoe ze het garantiebedrag werkt bij wisselend inkomen. Of bij meer inkomen uit arbeid gaan verdienen. Wat is er uit begrijp blijft een eenmaal vastgesteld garantiebedrag gelijk (wordt nog wel 2x per jaar geindexeerd).

"Het garantiebedrag wordt berekend op basis van het gemiddelde inkomen over een periode voorafgaand aan de inwerkingtreding van de geharmoniseerde regeling voor inkomensondersteuning. Deze periode zal worden vastgesteld bij algemene maatregel van bestuur waarbij de periode voor verschillende gevallen verschillend kan worden vastgesteld. Op basis van de uitvoeringstoets van UWV wordt gedacht aan een gemiddeld inkomen over de maanden september, oktober en november van het jaar voorafgaand aan de inwerkingtreding. De maand december wordt buiten beschouwing gelaten omdat deze maand niet representatief is voor het gemiddelde inkomen gedurende een jaar. UWV bepaalt de hoogte van het individuele garantiebedrag door op basis van een gemiddeld inkomen de uitkering te berekenen waar een Wajonger in de oude situatie aanspraak op zou kunnen maken. Voor Wajongers die in oktober, november of december starten met een baan wordt op een afwijkende wijze het gemiddelde inkomen bepaald. "
>

(deel 2) "Voor Wajongers die starten met werken in december stelt UWV het garantiebedrag op een later moment vast. Op het moment dat de inkomensgegevens van de maand januari definitief zijn stelt UVW op basis van dit inkomen het garantiebedrag vast. Eventueel te weinig betaalde uitkering wordt op dat moment nabetaald. "
(.....)
"Voor Wajongers met inkomen uit zelfstandige arbeid of een onderneming gelden specifieke regels voor het vaststellen van het maandinkomen."

Maar wat die specifieke regels zijn ben ik nog niet tegengekomen maar ben ook pas op pagina 10;-)

"Indien een volledig en duurzaam arbeidsongeschikte betaalde arbeid gaat verrichten, worden inkomsten tot 20 procent van het wettelijk minimumloon verrekend met de hoogte van de uitkering (0,75 x (G – I)). (...) Bij een inkomen van ten minste 20 procent van het WML wordt de uitkering berekend aan de hand van de geharmoniseerde regels voor inkomensondersteuning. Bij een inkomen van 20 procent WML komt het totale inkomen uit op 76 procent WML. Ook voor een volledig en duurzaam arbeidsongeschikte jonggehandicapte die meer dan 20 procent WML verdient, is werken dus lonend. Naar verloop van tijd zal het UWV deze persoon oproepen voor een herbeoordeling. Reden hiervoor is dat iemand die langere tijd (meer dan) 20 procent WML kan verdienen mogelijk niet meer duurzaam en volledig arbeidsongeschikt is."

"kan in het re-integratieplan voor de jonggehandicapte, die recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering in de zin van hoofdstuk 3 van de Wajong, de verplichting worden opgenomen om een aanbod van concrete passende arbeid, te accepteren. "

Dit gaat alleen gelden als de wajonger (o- wajong maar ook 2010) zelf ondersteuning van uwv wil/krijgt bij re-integratie, je mag er vanaf zien en dan is er dus geen passende arbeidsplicht, straks ook niet meer bij de wajong 2010.

"Voor jonggehandicapten die arbeidsperspectief hebben, staat werk en de hulp en begeleiding bij het vinden en behouden van werk voorop. UWV biedt Wajongers met arbeidsmogelijkheden actieve ondersteuning naar werk. Deze ondersteuning is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Het accepteren van een passend werkaanbod blijft daarom, net zoals in de oWajong, onderdeel van de verplichtingen om mee te werken aan de re-integratie."

In het wetsvoorstel wordt specifiek gesproken over mensen die nu werken onder de voortgezette werkregeling of onder de Bremanregeling er door de nieuwe regels er op inkomen op achteruitgaan. Om hen niet direct in inkomen op achteruit te laten gaan, worden ze - onder voorwaarden - gecompenseerd met een garantiebedrag. Maar hoe zit het met de mensen die werken met een hoger maatmanloon? In het wetsvoorstel wordt er met geen woord over gerept.

"De geharmoniseerde regeling voor inkomensondersteuning kan in individuele gevallen leiden tot een hoger, maar ook tot een lager inkomen uit loon en inkomensondersteuning voor werkenden in de oWajong (inclusief Bremanregeling) en in de (voortgezette) werkregeling én Bremanregeling in de Wajong2010. De reden hiervoor is dat de genoemde regelingen vervangen worden door één systeem voor inkomensondersteuning in de oWajong en Wajong2010."

Laatst gewijzigd op: 05 juni 2019 17:12

Wat voor invloed hebben de nieuwe geharmoniseerde regels voor mensen die naast deels Wajong ook deels WIA (ontstaan uit werk) ontvangen. Komt er ook een garantiebedrag voor hen?

quote:

Op 3 juni 2019 schreef tt het volgende:

"Indien een volledig en duurzaam arbeidsongeschikte betaalde arbeid gaat verrichten, worden inkomsten tot 20 procent van het wettelijk minimumloon verrekend met de hoogte van de uitkering (0,75 x (G – I)). (...) Bij een inkomen van ten minste 20 procent van het WML wordt de uitkering berekend aan de hand van de geharmoniseerde regels voor inkomensondersteuning. Bij een inkomen van 20 procent WML komt het totale inkomen uit op 76 procent WML. Ook voor een volledig en duurzaam arbeidsongeschikte jonggehandicapte die meer dan 20 procent WML verdient, is werken dus lonend. Naar verloop van tijd zal het UWV deze persoon oproepen voor een herbeoordeling. Reden hiervoor is dat iemand die langere tijd (meer dan) 20 procent WML kan verdienen mogelijk niet meer duurzaam en volledig arbeidsongeschikt is."

Dan is een klein baantje voor een Wajong'er zonder arbeidsvermogen juist niet lonend, erg jammer zou dat zijn.

quote:

Op 7 juni 2019 schreef D. Mast het volgende:

quote:

"Indien een volledig en duurzaam arbeidsongeschikte betaalde arbeid gaat verrichten, worden inkomsten tot 20 procent van het..."

Dan is een klein baantje voor een Wajong'er zonder arbeidsvermogen juist niet lonend, erg jammer zou dat zijn.

Mee eens. Juist spijtig dat iemand die DAO is, t`och probeert te werken, maar niet de 20% redt, alles moet inleveren. Naar mijn mening zouden die mensen het juist mogen houden.


Staat je onderwerp er niet tussen? Start dan je eigen discussie!