Naar hoofdinhoud

Praat mee op het Wajong-forum

Op dit forum kunnen Wajongers hun ervaringen met elkaar delen. Discussieer mee over onderwerpen die je bezighouden en stel je algemene vragen over je Wajong-uitkering.

De meest recente, actieve discussie staat bovenaan.

Moderators op dit forum zijn Eva en Dirk-Jan. Zij begeleiden de discussies namens UWV.

Het UWV Webcareteam beantwoordt algemene vragen over je uitkering.

Forum: Nieuws > Wetsvoorstel harmonisatie Wajong
Nieuws

Pagina's

Verwacht wordt dat er een recessie komt door de coronavirus.

Hoeveel mensen uit de kwetsbare groep, die mensen met een Wajong zijn, worden geraakt door het coronavirus?
Hoeveel meer ziekteverzuim wordt er verwacht voor mensen met een Wajong door het coronavirus?
Hoeveel meer sterfte wordt er verwacht voor mensen met een Wajong door het coronavirus?
Hoeveel verlies aan tijdelijke banen voor mensen met een Wajong?
Hoeveel verlies aan vaste banen voor mensen met een Wajong?
Hoeveel langer gaat het vinden van een nieuwe baan worden en is dan de duur van één jaar van het garantiebedrag nog reëel?
Hoeveel minder banen zijn er beschikbaar voor mensen met een Wajong? Wordt de banenafspraak aangepast?
Wat zijn de extra maatregelen en verplichtingen op het werk voor de kwetsbare mensen, zodat ze veilig kunnen werken?
Bij de vorige recessie is flink bezuinigd op de Wajong, de rek is er uit. Worden bezuinigen in de recessie weer neergelegd bij de mensen met een Wajong?

quote:

Op 13 mei 2020 schreef jan het volgende:

Verwacht wordt dat er een recessie komt door de coronavirus.

Hoeveel langer gaat het vinden van een nieuwe baan worden en is dan de duur van één jaar van het garantiebedrag nog reëel?

Een vraag die bij tt omhoog gekomen was en hierbij aansluit:

Er wordt een recessie verwacht en daardoor veel werkloosheid. Blijft de overheid vasthouden aan de termijnen die nu in het wetsvoorstel staan voor het berekenen van het garantiebedrag of gaat men andere termijnen aanhouden als blijkt dat veel werkende wajongers in de komende tijd hun baan kwijtraken (door deze extreme situatie) en er daardoor niet meer voor een garantiebedrag in aanmerking komen?

partner van tt

Hoe luidt de laatste versie van de formule voor het berekenen van de Wajong uitkering in het wetsvoorstel?

Graag met link naar document.

Laatst gewijzigd op: 15 mei 2020 12:51

#Wajongerswordenvergeten

De Eerste Kamer buigt zich op 19 mei over de vereenvoudigde Wajongwet. Die heeft grote gevolgen voor Wajongers. Het minimumloon verdienen, is straks voor een deel van deze mensen die (gaan) werken niet haalbaar. Dat kán niet. Daarom deze gezamenlijke actie. Doe Mee!

https://hetgaatovermij.org/

Er is gevraagd voor communicatie. Als dit geld vooral wordt gebruikt om op brede schaal in de media te communiceren wat vooral de voordelen zijn van het wetsvoorstel hoeft het niet voor mij. Een eerlijke communicatie over ook de slechte kanten van het wetsvoorstel in de media van overheidswege zal er wel niet inzitten.

Debat Eerste Kamer: agenda en livestream op 19 mei 2020.

Agenda Wajong debat 19 mei 2020 in de Eerste Kamer:
10.00 - 12.15 uur Eerste termijn Kamer (aanvang)
14.00 - 16.00 uur Eerste termijn Kamer (voortzetting)
16.30 - 18.45 uur Antwoord regering
19.30 - 22.00 uur Re- en dupliek

Livestream plenaire vergadering: https://www.eerstekamer.nl/live_plenaire_vergadering
Terugkijken via Debat gemist: https://www.eerstekamer.nl/debat_gemist_2

35.213 Verdere activering participatie jonggehandicapten en harmonisatie Wajongregimes
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35213_verdere_activering

1. Van Pareren (FVD)
2. Ester (ChristenUnie)
3. Van Gurp (GroenLinks)
4. Sent (PvdA)
5. Stienen (D66)
6. Van Strien (PVV)
7. De Bruijn-Wezeman (VVD)
8. Oomen-Ruijten (CDA)
9. Schalk (SGP)
10. Kox (SP)
11. De Vries (Fractie-Otten)
12. Koffeman (PvdD)
13. Gerbrandy (OSF)

Ik heb het al vaker op dit topic vermeld en ik zal het blijven zeggen. Een uitkering is bedoeld om van te leven wil je meer geld hebben dan ga je maar naar je werkgever voor een salaris verhoging. Wil de werkgever dat niet betalen dan moet je of ander werk zoeken of je moet je afvragen of je wel economisch gezien rendabel genoeg bent.

Dan kan ik wel weer al die boze reacties over me heen krijgen, maar ik vind het toch van belang om dit te blijven zeggen. Ik ben een groot voorstander van de wet, want de wet schept ook op grote schaal gelijkheid en maakt onderwijs mogelijk. De nieuwe wet zorgt voor het feit dat mensen hun leven lang terug kunnen vallen op de uitkering waardoor je sneller aan het werk durft te gaan. Zie ook eens de voordelen in plaats van alleen maar de nadelen!

Ik vind het een absurde gedachtegang dat de belasting betaler moet opdraaien voor een verhoogd salaris. Dat hoor je echt zelf te regelen bij je werkgever. En daarom zal ik dit blijven schrijven.

Pagina's