Naar hoofdinhoud

Praat mee op het Wajong-forum

Op dit forum kunnen Wajongers hun ervaringen met elkaar delen. Discussieer mee over onderwerpen die je bezighouden en stel je algemene vragen over je Wajong-uitkering.

De meest recente, actieve discussie staat bovenaan.

Moderators op dit forum zijn Eva en Dirk-Jan. Zij begeleiden de discussies namens UWV.

Het UWV Webcareteam beantwoordt algemene vragen over je uitkering.

Forum: Nieuws > Wetsvoorstel harmonisatie Wajong
Nieuws

Pagina's

Hallo Andre, Laten we onze woordenwisseling maar achter ons laten en het weer goed maken.

Mij is niet duidelijk waarom het wetsvoorstel is aangemeld als spoedwetgeving. Het heeft niets te maken met het coronavirus.

Laatst gewijzigd op: 14 april 2020 09:16

Als ik het goed begrijp is het garantiebedrag gebaseerd op de hoogte van je Wajong uitkering (en dus niet op loon+aanvullende Wajong).

Als ik het goed begrijp wordt het garantiebedrag verlaagd als je in dezelfde baan minder uren gaat werken.

Als ik het goed begrijp wordt het garantiebedrag niet verhoogd als je in dezelfde baan meer uren gaat werken.

Als ik het goed begrijp gaat de periode van garantiebedrag (12 maanden) pas na een eventuele WW uitkering in.

Voor mij is onduidelijk wat de hoogte en duur is van het garantie bedrag als je een ziektewet uitkering krijgt.

Voor mij is onduidelijk wat de hoogte en duur is van het garantie bedrag als je een WIA uitkering krijgt.

Voor mij is onduidelijk wat de hoogte en duur is van het garantie bedrag als je deels loon krijgt, een ziektewet uitkering krijgt en een WIA uitkering krijgt.

"Hieruit bleek dat de geharmoniseerde regeling voor inkomensondersteuning zonder overgangsregime zou kunnen leiden tot een lager bedrag aan inkomens-ondersteuning."

Daarmee wordt volgens mij bedoeld dat je Wajong an sich lager wordt.

"Wajongers die werken met loondispensatie behouden meer dan 30 cent van iedere euro. Zij worden daarmee gecompenseerd voor hun verminderde loonwaarde en gedis-penseerde loon. Daarbovenop ontvangen zij, door het amendement Renkema en Gijs van Dijk, een aanvulling tot functieloon voor de gewerkte uren."

Wie kan een rekenvoorbeeld maken of dit inderdaad juist is?

Laatst gewijzigd op: 14 april 2020 10:01

"De Minister van VWS zal bij de gesprekken daarover de door het College geadviseerde checklist meenemen. De Tweede Kamer wordt in het voorjaar geïnformeerd over de uitkomsten van de gesprekken."

Is dat al gedaan en wat tot welke uitkomst heeft dit geleid?

"De Wajong was, is en blijft een voorziening voor jonggehandicapten met een uitkering op het niveau van het sociaal minimum (lees armoedegrens)".

Mij is nog steeds onduidelijk waarom dan nog steeds een UWV toeslag moet worden aangevraagd als je met loon en/of Wajong onder het sociaal minimum komt. Waarom wordt de formule niet zodanig gemaakt dat je altijd minstens het sociaal minimum krijgt?

quote:

Op 14 april 2020 schreef jan het volgende:

"Hieruit bleek dat de geharmoniseerde regeling voor inkomensondersteuning zonder overgangsregime zou kunnen leiden tot een lager bedrag aan inkomens-ondersteuning."

Daarmee wordt volgens mij bedoeld dat je Wajong an sich lager wordt.

De hoogte van de volledige Wajong zelf blijft hetzelfde, 70% Wettelijk Minimumloon met arbeidsvermogen en 75% zonder arbeidsvermogen.

Mensenrechten als vangrail: het liberalisme in tijden van Corona door Erwin Dijkstra.
https://leidenlawblog.nl/articles/mensenrechten-als-vangrail-het-liberal...

Gelijke toegang tot zorg, ook bij corona
https://www.de-eerstelijns.nl/2020/03/gelijke-toegang-tot-zorg-ook-bij-c...

De FNV doet een klemmend beroep op de Eerste Kamer om de wetgeving harmonisatie Wajong gedegen te toetsen aan VN-verdrag Handicap. Inkomenseffecten rieken naar discriminatie. FNV eist dat nieuwe Wajongwetgeving wordt uitgesteld.
https://www.trouw.nl/economie/fnv-eist-dat-nieuwe-wajongwetgeving-wordt-...

Pagina's