Naar hoofdinhoud

Praat mee op het Wajong-forum

Op dit forum kunnen Wajongers hun ervaringen met elkaar delen. Discussieer mee over onderwerpen die je bezighouden en stel je algemene vragen over je Wajong-uitkering.

De meest recente, actieve discussie staat bovenaan.

Moderators op dit forum zijn Eva en Dirk-Jan. Zij begeleiden de discussies namens UWV.

Het UWV Webcareteam beantwoordt algemene vragen over je uitkering.

Forum: Nieuws > Wetsvoorstel harmonisatie Wajong
Nieuws

Pagina's

Is het eigenlijk al bekend wanneer er nu definitief gestemd gaat worden in de eerste kamer over de voorgenomen wetswijziging?

De Eerste Kamer kan het wetsvoorstel ook terugsturen naar de Tweede Kamer.

quote:

Op 6 februari 2020 schreef tt het volgende:

Hopelijk neemt de eerste kamer dit serieus https://iederin.nl/aanpassing-wajong-in-strijd-met-vn-verdrag-handicap/

partner van tt

Ik kan dit niet inzien. Iederin heeft dat geweigerd

Maak zichtbaar hoe wetgeving bijdraagt aan de uitvoering van het VN-verdrag handicap.

Het College voor de Rechten van de Mens zijn vooral twee dingen opgevallen.

Ten eerste zijn er veel maatregelen achter elkaar die deze mensen raken. Soms hebben deze maatregelen nadelige gevolgen voor hen of kunnen ze dat hebben. Over de gevolgen van de voorgenomen harmonisatie van de Wajong bestaat bijvoorbeeld veel onzekerheid bij mensen met een arbeidsbeperking van jongs af aan. Maatregelen die er op gericht zijn om meer regie en maatwerk te bieden blijken in de praktijk niet goed werken. Bij de besluitvorming over het recente regeringsvoorstel in het kader van een Breed Offensief is dit, mede vanuit het verdrag, dan ook een groot punt van aandacht.

1

Ten tweede valt op dat al deze maatregelen erg complex en zelfs voor experts op deze terreinen moeilijk te doorgronden zijn. Mensen met een arbeidsbeperking van jongs af aan moeten in de praktijk vaak de kennis van een ervaren case-manager hebben om mee te kunnen doen aan de samenleving. Het College ziet dat dit veel van mensen vergt naast bijvoorbeeld hun (vaak moeizame) zoektocht naar een stageplaats of naar (duurzaam) werk of een toegankelijke woning. De regering noemt de opgave om deze mensen duurzaam aan het werk te helpen terecht urgent. Dit is een opgave voor de hele samenleving.

https://mensenrechten.nl/nl/nieuws/maak-zichtbaar-hoe-wetgeving-bijdraag...

2

Eerste Kamercommissie SZW vraagt een “kabinetsappreciatie” van het rapport van het College voor de Rechten van de Mens. Daarmee wordt de Wajong nog eens tegen het VN-verdrag Handicap gehouden op basis van de checklist van het College voor de Rechten van de Mens.

Het zou mooi zijn als de formule zodanig wordt aangepast dat als je wel arbeidsvermogen hebt en geen werk dat je dan in ieder geval het sociaal minimum (armoedegrens) krijgt. Dan vervalt het aanvragen van de UWV toeslag, zoals dat nu is. Dat scheelt werk voor het UWV en voor mensen met een Wajong uitkering.

De Eerste Kamercommissie SZW besluit, mede naar aanleiding van het op 2 maart 2020 zijdens het College voor de Rechten van de Mens ontvangen breed advies "De positie van mensen met een arbeidsbeperking van jongs af aan in het licht van het VN-verdrag Handicap", op 10 maart 2020 inbreng te leveren voor verslag.

De eerste kamer overweegt om het plenaire debat op 7 april te houden https://www.eerstekamer.nl/korteaantekening/20200310_szw?dossier=vkz1jtg...
FNV roept op tot uitstel omdat de voorliggende wetgeving niet is getoetst aan het VN verdrag Handicap en het College van de Rechten van de Mens een rapport heeft uitgebracht over hoe de wetgeving die nu wordt voorbereid, zich in negatieve zin verhoudt tot het VN-verdrag.het college van de rechten van de mens. https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/algemeen-nieuws/2020/03/eerste-kamer-mo...

partner van tt

Pagina's