Naar hoofdinhoud

Praat mee op het Wajong-forum

Op dit forum kunnen Wajongers hun ervaringen met elkaar delen. Discussieer mee over onderwerpen die je bezighouden en stel je algemene vragen over je Wajong-uitkering.

De meest recente, actieve discussie staat bovenaan.

Moderators op dit forum zijn Eva en Dirk-Jan. Zij begeleiden de discussies namens UWV.

Het UWV Webcareteam beantwoordt algemene vragen over je uitkering.

Forum: Nieuws > Wetsvoorstel harmonisatie Wajong
Nieuws

Pagina's

De sociale werkvoorziening is niet meer toegankelijk voor nieuwe aanmeldingen sinds 2015 en wordt afgebouwd. Werk in een SW-bedrijf bood/biedt langdurig een vaste baan met een vast inkomen en begeleiding.

Dit wordt nu vervangen door veelal tijdelijk werk. Met tijdelijke banen neemt de baanzekerheid af en er ontstaan meer fluctuaties in inkomen. Bovendien is er door de loondispensatie een uurloon dat lager is dan het wettelijk minimum loon. Bovendien is het tijdelijk werk soms op basis van 0-uren contact waardoor wisselende maandinkomsten ontstaan.

Veel arbeidsbeperkten kunnen niet full-time werken en hebben daardoor een laag maandelijks inkomen bestaande uit loon + aanvulling vanuit de Wajong nodig. Als er geen garantiebedrag is dan is dit veelal lager dan het sociaal minimum. Een garantie van een inkomen op minimaal het sociaal minimum is er niet, men moet zelf een toeslag bij het UWV aanvragen, maar ca. 10% kan dit niet of is er niet van op de hoogte.

1

Laatst gewijzigd op: 29 januari 2020 13:26

Fluctuaties in tijdelijke banen zijn zwaarder belastend dan werk in vast dienstverband. Bij start moet je inwerken in werk, leren kennen van bedrijf en samenwerken met collega’s die je moet leren kennen. Bij vertrek moet werk overdragen en een nieuwe baan zien te vinden. Het kost meer energie. Dit kan ten koste gaan van de gezondheid en de Algemene dagelijkse levensverrichtingen. Ook kan hierdoor meer zorgbehoefte ontstaan. Echter, de gemeente hebben vaak tekorten op het sociaal domein.

Dit brengt veel administratieve druk met zich mee omdat wijzigen moeten worden doorgeven aan diverse instanties binnen een week. Als wijzigingen niet tijdig worden doorgegeven ontstaan schulden.

2

De Wajong is een voorschot, ook de toelagen van de belasting zijn voorschotten. Er ontstaat daardoor een naijleffect omdat de definitieve vaststelling van de Wajong veelal eens per jaar achteraf is. De toelagen van de belasting worden ook eens per jaar definitief achteraf vastgesteld. Hierdoor kunnen nabetalingen ontstaan. Door het lage inkomen kan praktisch geen financiële buffer worden opgebouwd. Hierdoor ontstaan schulden. Inmiddels is er een verdienmodel ontstaan voor bewindsvoerders, deurwaarders en de schuldhulpverlening. Bovendien neemt geldtekort je denken in beslag en heb je minder energie over.

Tijdelijk werk brengt ook meer fluctuaties in kosten voor vervoer en hulpmiddelen en voorzieningen met zich mee. Veel arbeidsbeperkten zullen zich geen auto kunnen veroorzaken en zijn aangewezen op taxivervoer naar werk. Elke nieuwe werkplek zal vaak leiden tot nieuwe hulpmiddelen en voorzieningen met de daarbij horende kosten.

3

Tijdelijk werk confronteert je vaker met het feit dat je een beperking hebt. Het accepteren van een beperking is moeilijk en voor sommigen ondoenlijk. Confrontatie kan dan leiden tot een slechtere gezondheid.

Tijdelijk werk betekent ook meer re-integratie trajecten en begeleiding met de nodige kosten.

Uitzicht op levenslang een onzeker inkomen op het sociaal minimum niveau met extra kosten voor gezondheid is niet iets om naar uit te zien. Dubbel kwetsbaar door je gezondheid en je zeer lage inkomen.

Als arbeidsbeperkte ben je veelal gebaat bij een baan waarin je de tijd hebt om je te ontwikkelen. Daardoor ontstaat ook meer voldoening, zelfwaardering en zelfverzekerdheid.

4

Naast het credo “werken moet lonen” van het Ministerie van SZW is het vanuit arbeidsbeperkten ook nodig te kijken naar de impact van het wetsvoorstel op
- Gezondheid
- Baanzekerheid
- Hoogte van Inkomen uit werk, uitkering, toeslagen (netto)
- Inkomen op minimaal sociaal minimaal
- Fluctuaties in inkomen door tijdelijk werk, korte contracten, voorschotten
- Administratieve druk voor arbeidsbeperkte
- In aanmerking komen voor regelingen voor minima van gemeenten
- Nabetalingen en schulden
- Gebruik vervoer
- Gebruik hulpmiddelen en voorzieningen
- Reintegratie trajecten
- Begeleiding op het werk
- Mee kunnen doen en niet uitgesloten worden
- Onder­steuning van en geld naar diverse dienstverleners
- Misbruik en fraude risico van werkgevers, werknemers en diverse dienstverleners
- Mogelijkheid van handhaving
- Samenloop met andere uitkering of volgordelijke uitkeringen
- Mogelijkheid van de arbeidsbeperkte om zich te ontwikkelen.

5

Laatst gewijzigd op: 31 januari 2020 10:15

Wat zijn de redenen dat arbeidsgehandicapten zo vaak tijdelijk werk hebben, i.p.v. een vaste baan bij een gewoon bedrijf? Een vaste baan brengt veel meer zekerheid met zich mee.

Bij ambtenaren wordt omhoog geharmoniseerd, bijvoorbeeld bij de ontstaan van de nationale politie. Waarom wordt bij de Wajong uitkering omlaag geharmoniseerd? Zijn wij minder?

Laatst gewijzigd op: 31 januari 2020 08:25

Ik heb hier eens over na zitten denken, en ja ik denk dat we inderdaad minder waard zijn dan een normale werknemer. Wij zijn mensen die belastinggeld ontvangen, en daardoor dus geen belasting betalen. En dan zou je kunnen zeggen ambtenaren werken ook op kosten van de belastingbetaler, maar zij werken er wel voor.

Dat er voor ons een regeling is die minder is, dat blijkt uit de waarde die vertegenwoordigd wordt vanuit de wajong. Veel wajongers hebben geen opleiding gevolgd, hebben te maken met een verstandelijke of geestelijke beperking, hierdoor zijn we afhankelijk van een uitkering. In het verlengde daarvan zijn we dus minder waard dan de zogenoemde werkende belastingbetaler.

En dat is ook terecht vind ik want we leven van het geld dat door andere mensen opgebracht wordt.

@andre
Ik vind het heel naar om te lezen dat je zo over jezelf en anderen denkt. Jij en ik zijn net zoveel waard als ieder ander. Wij ontvangen geen belasting, wij ontvangen een uitkering. Daar zijn wij van afhankelijk, net als een werknemer afhankelijk is van zijn salaris. Wij betalen belasting over deze uitkering, net als iedereen. Jij en ik werken ook hard voor ons geld; de ziektelast bij 'arbeidsgehandicapten' is vaak hoog, en dat is iets wat gezonde werknemers niet hebben. Daarnaast moeten arbeidsgehandicapten vaak erg hard werken om boven zichzelf uit te kunnen stijgen, om toch die paar uurtjes of daagjes in de week te kunnen werken, en dat ook vol te houden. Of je wel of geen opleiding hebt gevolgd en wat voor handicap je hebt, zegt helemaal niks over hoeveel jij of ik waard ben(t). Als mens ben je net zoveel waard als de meest vermogende man of vrouw! Praat jezelf (en anderen) niet zo naar beneden want dat is nergens voor nodig en nergens goed voor.

@Miles en toch als je kijkt hoe mensen over wajongers praten, en hoe naar en vervelend sommige mensen zijn. Ik heb echt wel redenen om te geloven dat de meeste Nederlanders ons als tweede-rangs burgers zien.

Pagina's