Naar hoofdinhoud

Praat mee op het Wajong-forum

Op dit forum kunnen Wajongers hun ervaringen met elkaar delen. Discussieer mee over onderwerpen die je bezighouden en stel je algemene vragen over je Wajong-uitkering.

De meest recente, actieve discussie staat bovenaan.

Moderators op dit forum zijn Eva en Dirk-Jan. Zij begeleiden de discussies namens UWV.

Het UWV Webcareteam beantwoordt algemene vragen over je uitkering.

Forum: Nieuws > Wetsvoorstel harmonisatie Wajong
Nieuws

Pagina's

Blog Anne-Miek Vroom: De impact van dit type wetten is invaliderender dan mijn fysieke ziekte zelf.

Lees verder op:
http://anne-miekvroom.nl/weblog/laatste-bericht?category=weblog

Laatst gewijzigd op: 22 januari 2020 10:08

Wie kan formuleren aan welke uitgangspunten en randvoorwaarden een Wajong uitkering WEL aan zou moeten voldoen?

Het wetsvoorstel leunt vooral op 1 uitgangspunt, maar dat is te simpel. Daardoor is er veel ongerustheid en onduidelijkheid ontstaan.

Zit me af te vragen of studeren met behoud van Wajong2010 en Wajong2015 niet uit het wetsvoorstel kan worden getild en door kan gaan. Dit is immers een acuut probleem waar mensen in de praktijk nu tegen aanlopen en er minder gaan studeren. Met alle gevolgen voor lagere toekomstige inkomsten, meer uitkering en minder bijdrage aan belasting. Het is niet een fundamentele wijziging zoals het andere wel is in het wetsvoorstel. Ook gezien de tijd dat inschrijven voor studies binnenkort begint.

Laatst gewijzigd op: 22 januari 2020 10:04

quote:

Blog Anne-Miek Vroom: De impact van dit type wetten is invaliderender dan mijn fysieke ziekte zelf.

Lees verder op:
http://anne-miekvroom.nl/weblog/laatste-bericht?category=weblog

Ik heb dit stuk net gelezen en ik vind het een uitstekende weergave van hoe log en complex deze materie is en voor hoeveel onzekerheid het zorgt bij mensen. En ook hoe unfair het in elkaar zit en hoe er met heel veel zaken geen rekening wordt gehouden.

1/3

Reagerende op Jan: "Wie kan formuleren aan welke uitgangspunten en randvoorwaarden een Wajong uitkering WEL aan zou moeten voldoen?"
Voor mij springt dit stukje (uit de blog Anne-Miek Vroom) eruit ten aanzien van hoe het wél zou moeten:

"Ik zie om mij heen dat wet en regelgeving mensen dermate beangstigd dat zij niet aan het werk durven gaan vanuit een Wajong. De Harmonisatie zoals die nu voorligt biedt hier verre van een passende oplossing voor. Daarvoor zou deze wet veel meer, vanaf het begin van hervorming, moeten worden geco-creëerd met de doelgroep. Wetende dat die ontzettend divers is. Wetende dat de groep mensen die hiervan afhankelijk is niet zomaar te ‘vangen’ is."

En dit:
"Ik denk dat een passende wet, die mensen een basis biedt, ongekend veel geld gaat besparen. Veel mensen zijn gemotiveerd om aan het werk te gaan wanneer zij rust voelen en voorbij de angst van een ernstige armoedeval ruimte ervaren voor werken vanuit het talent."

2/3

Dan denk ik, waarom niet een onvoorwaardelijk bedrag per maand? Een onvoorwaardelijk vangnet en een onvoorwaardelijke basis voor bestaan.
Het gemiddelde uitgekeerde bedrag per Wajong-er + uitvoeringskosten, reïntegratiekosten e.d. komt nu al op of rond dat bedrag uit. Het is dus niet alsof dat veel meer geld kost, mogelijk wordt er juist geld bespaard.
De garantie die je dan als overheid hebt, is dat dit heel veel rust gaat geven voor deze groep, en daaruit voortvloeiend meer kans op herstel, en een toename van de koopkracht van deze groep. En niet geheel onbelangrijk, de noodzaak voor een ingewikkelde wet en uitvoering daarvan vervalt daarmee.

3/3

Op 4 februari komt de commissie van sociale zaken weer bijeen over de wijzigingen in de wajong https://www.eerstekamer.nl/commissievergadering/20200204_szw

partner van tt

Ik heb de vraag dus elders gesteld. In stukken die ik lees wordt in algemene zin gesproken dat huidige Wajongers die werken er niet op achteruit zullen gaan met de harmonisatie van de Wajong. De garantieregeling zal dit voorkomen.
Nu was mij iets verontrustends ter oren gekomen dat die garantieregeling mogelijk alleen geldt voor Wajongers die werken en het stempel arbeidsvermogen hebben. Met mij is er een grote groep (Oud)Wajongers die geen arbeidsvermogen hebben maar toch 1 tot 8 uur werken en daar aanvullend inkomen door hebben. Hun en ik zijn in de veronderstelling dat gezien de beloftes (niemand er op achteruit en zeker niet de werkenden) dat dit ook zo voor ons is. Ik ben dus op zoek naar informatie hierover in de PLANNEN.

Het UWV wil (kan) niet antwoorden omdat het om plannen gaat. Ik snap dit deels, maar ik vraag niet naar de uitkomst maar naar de inhoud van de plannen. Het UWV lijkt me dan toch degene die mij antwoord kan en moet geven op een dergelijke inhoudelijke vraag?

Laatst gewijzigd op: 25 januari 2020 18:00

Hallo RPMMOUS, Je kunt je vraag ook stellen aan leden van de Eerste Kamer. Zij kunnen je vraag aan de staatssecretaris stellen. Het is nu nog een wetsvoorstel. De email adressen vind je hier:
https://perspectief.uwv.nl/forum/s/protestmail-vragen-sturen-wijziging-w...

Laatst gewijzigd op: 25 januari 2020 19:41

@RPMMOUS Ik snap je feedback. Natuurlijk lees ik ook alle stukken door en weet ik daardoor heus wat er speelt. Zoals aangegeven in jouw topic gaan wij pas inhoudelijk in op de wet als deze is uitgewerkt door UWV (en door de Eerste Kamer is). Tot die tijd is er gelukkig de community die elkaar helpt:) 

Link naar topic: https://perspectief.uwv.nl/forum/s/geen-arbeidsvermogen-werk-garantiereg...

Pagina's