Naar hoofdinhoud

Praat mee op het Wajong-forum

Op dit forum kunnen Wajongers hun ervaringen met elkaar delen. Discussieer mee over onderwerpen die je bezighouden en stel je algemene vragen over je Wajong-uitkering.

De meest recente, actieve discussie staat bovenaan.

Moderators op dit forum zijn Eva en Dirk-Jan. Zij begeleiden de discussies namens UWV.

Het UWV Webcareteam beantwoordt algemene vragen over je uitkering.

Forum: Nieuws > Wetsvoorstel harmonisatie Wajong
Nieuws

Pagina's

Ik wil even mijn waardering uitspreken Jan, dat je alles zo goed bijhoudt en documenteert. En dat je goede en kritische vragen stelt. Bedankt daarvoor!

Dank je wel @Miles voor deze woorden, maar het kan alleen door iedereen hier op het forum. Graag wil ik ook @TT en de Partner van TT in het zonnetje zetten.
Ik had nooit van mijn leven kunnen bedenken dat ik nog eens met een wetsvoorstel zou "meereizen".

Ik wil anderen ook zeker niet te kort doen. Dus iedereen die regelmatig bijdraagt, dank daarvoor! Grappig, hoe je in iets verzeild kan raken :)

In het topic over "verslag wijziging wajong door Eerste Kamercommissie" schreef Jan dat in het Voorlopig Verslag staat dat er slechts één echte deskundige is bij het UWV die werkelijk van de hoed en de rand weet.

Omdat ik me daar geen voorstelling van kon maken, heb ik het opgezocht in het verslag. Maar het staat er letterlijk. Er is slechts één echte deskundige bij het UWV die werkelijk van de hoed en de rand weet. Bizar, absurd en onwerkelijk.

UWV heeft 19.437 medewerkers. Dan kun je dus stellen dat 19.436 medewerkers onvoldoende geïnformeerd is om over de volledige rijkweidte van dit dossier te kunnen informeren en adviseren. Zo complex is deze materie blijkbaar.

Hoe wordt bij een samenloop van Wajong uitkering inclusief een garantiebedrag met andere uitkering(en) het totale hoogte en duur berekend aan uitkeringen en een eventuele UWV toeslag berekend?
- de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (WIA, WGA, IVA, WAO),
- de inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW),
- de inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ),
- de werkloosheidsuitkering (WW),
- de uitkering aan zieke werknemers (ZW),
- de uitkering bij zwangerschap,
- de nabestaandenuitkering (Anw),
- de toeslagen om uitkeringen op een minimumniveau te brengen via de Toeslagenwet (TW).

En sommige uitkeringen kunnen na elkaar komen, bijvoorbeeld WIA na de ziektewet. Wat is dan de hoogte en duur van de verschillende uitkeringen?

De commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van de Eerste Kamer heeft een gesprek met Ieder(in) kort na het kerstreces (kerstreces Eerste Kamer duurt tot 13 januari).
https://www.eerstekamer.nl/korteaantekening/20191217_szw?dossier=vkz1jtg...

Laatst gewijzigd op: 10 januari 2020 12:37

quote:

Op 10 januari 2020 schreef jan het volgende:

De commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van de Eerste Kamer heeft een gesprek met Ieder(in) kort na het kerstreces (kerstreces Eerste Kamer duurt tot 13 januari).
https://www.eerstekamer.nl/korteaantekening/20191217_szw?dossier=vkz1jtg...

Staat gepland op 14 januari 16:30 https://www.eerstekamer.nl/commissievergadering/20200114_szw_2

partner van tt

Een belangrijk uitgangspunt bij het wetsvoorstel is dat meer werken meer moet lonen. Maar het kan zijn dat je totale netto inkomen er niet op vooruit gaat doordat andere zaken die inkomensafhankelijk zijn lager worden, zoals minder toeslagen, minder in aanmerking voor regelingen voor minima, etc

Hoe wordt de hoogte en duur van het garantiebedrag als je gezondheid achteruit gaat en je van de beoordeling wel arbeidsvermogen naar de beoordeling duurzaam geen arbeidsvermogen gaat?

Memorie van antwoorden van staatssecretaris aan Eerste Kamer Commissie SZW op 1 januari 2020

https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20200117/memorie_van_antwoord_2

Dit zijn de antwoorden op vragen die gesteld zijn in het voorlopig verslag op 17 december 2019.
https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20191217/voorlopig_verslag_3/info

Je kunt nog steeds vragen en protest mailen naar de leden van de Eerste Kamer Commissie SZW

Pagina's