Naar hoofdinhoud

Praat mee op het Wajong-forum

Op dit forum kunnen Wajongers hun ervaringen met elkaar delen. Discussieer mee over onderwerpen die je bezighouden en stel je algemene vragen over je Wajong-uitkering.

De meest recente, actieve discussie staat bovenaan.

Moderators op dit forum zijn Eva en Dirk-Jan. Zij begeleiden de discussies namens UWV.

Het UWV Webcareteam beantwoordt algemene vragen over je uitkering.

Forum: Nieuws > Wetsvoorstel harmonisatie Wajong
Nieuws

Pagina's

Laatst gewijzigd op: 24 november 2019 18:11

Gesprek over de Participatiewet en de Wajong in de Hofbar op NPO2 om 22.45 uur
https://www.npostart.nl/de-hofbar/26-11-2019/POW_04147233

NVA-STATEMENT: Harmonisatie maakt positie Wajongers nóg zwakker

De positie van werknemers met een beperking in Nederland holt hard achteruit, zo blijkt uit een recent rapport. De voorgestelde harmonisatie van de Wajong maakt hun positie nóg slechter. De NVA roept de Eerste Kamer dan ook op om deze wetswijziging te verwerpen.

Volgens docent en onderzoeker Erwin Dijkstra van de Universiteit Leiden is de ‘geharmoniseerde’ Wajong gebaseerd op de strengste van de huidige drie Wajong-regelingen, namelijk die uit 2015. Dijkstra promoveert op dit moment op het bestrijden van discriminatie binnen de rechtstaat. In een blog schreef hij onlangs: ‘De meeste jonggehandicapten die momenteel onder de Wajong vallen, gaan er daarmee op achteruit en zullen de rest van hun leven aankijken tegen een uitkering op bijstandsniveau of maximaal het minimumloon.’

Noortje van Lith‏ stuurt e-mail aan de Eerste Kamer over de vereenvoudiging van de Wajong.
https://twitter.com/LithNoortje/status/1204137677114740736

Als je van de huidige situatie van oktober 2019 uitgaat wat de mensen daadwerkelijk aan Wajong uitkering hebben ontvangen, dus inclusief verhoogd maatmanloon, verhoogde Wajong uitkering, Breman regeling, etc. En dit opnieuw berekent voor de situatie met de voorgestelde wijzigingen zonder rekening te houden met het garantiebedrag.
Veel mensen met een Wajong uitkering hebben immers een tijdelijk contract. Deze berekening moet niet zo moeilijk zijn want de wijziging van de wet is immers een vereenvoudiging.

1

Vragen:

Hoeveel mensen krijgen een hogere Wajong uitkering na de wetswijziging zonder rekening te houden met het garantiebedrag?
Hoeveel mensen krijgen een lagere Wajong uitkering na de wetswijziging zonder rekening te houden met het garantiebedrag?
Hoeveel mensen komen er meer na de wetswijziging zonder rekening te houden met het garantiebedrag onder het sociaal minimum?
Hoeveel gaat het totaalbedrag aan Wajong uitkeringen omhoog cq omlaag na de wetswijziging?
Hoeveel mensen hebben nu een betalingsregeling met het UWV en hoeveel wordt ingeschat dat dit na de wetswijziging zal zijn?

2

Laatst gewijzigd op: 11 december 2019 09:54

Eerste kamerleden kunnen nog altijd vragen stellen aan de staatssecretaris SZW.

Je kunt dus nog steeds Eerste kamerleden benaderen.

Hun e-mailadressen vindt je onder dit topic.
https://perspectief.uwv.nl/forum/s/protestmail-sturen-wijziging-wajong-n...

Laatst gewijzigd op: 13 december 2019 09:32

Wordt het garantiebedrag meegenomen in de bepaling van andere uitkeringen, zoals bijvoorbeeld WW, ZW, WIA?

Debat in de Tweede Kamer over de voortgang van de implementatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap is vandaag 19 december 2019 geweest.

Pagina's