Naar hoofdinhoud

Praat mee op het Wajong-forum

Op dit forum kunnen Wajongers hun ervaringen met elkaar delen. Discussieer mee over onderwerpen die je bezighouden en stel je algemene vragen over je Wajong-uitkering.

De meest recente, actieve discussie staat bovenaan.

Moderators op dit forum zijn Eva en Dirk-Jan. Zij begeleiden de discussies namens UWV.

Het UWV Webcareteam beantwoordt algemene vragen over je uitkering.

Forum: Nieuws > Wetsvoorstel harmonisatie Wajong
Nieuws

Pagina's

quote:

Op 22 november 2018 schreef jan het volgende:

Bij de oude Wajong mag je de eerste 20% mag houden. Dat is een stimulans om toch iets te gaan doen en onder de mensen te komen en geeft meer zelfvertrouwen. Dat je toch iets zelf aan je situatie kunt doen. Het kan ook een opstap zijn om meer te gaan werken voor mensen wiens weg naar werk wat langer duurt.

Als ik het goed begrijp is er voor deze groep geen toegang tot voorzieningen en hulpmiddelen. Ik vind dat dat wel zou moeten.

Kortom, ik vind te weinig prikkel in de plannen om de stap te maken om van geen werk naar werk te gaan voor deze groep.

Nu zijn de max 20% wml inkomsten voor oud-wajongers die volledig en duurzaam AO zijn nog vrij bovenop de uitkering. In de nieuwe plannen worden de 20% wml inkomsten volledig gekort.
Aanspraak op voorzieningen kan je alleen maken op de voorzieningen genoemd in artikel 35 WIA.

Deel 1:

quote:

Op 22 november 2018 schreef Tiene het volgende:

Nu zijn de max 20% wml inkomsten voor oud-wajongers die volledig en duurzaam AO zijn nog vrij bovenop de uitkering. In de nieuwe plannen worden de 20% wml inkomsten volledig gekort.

Dan wordt het nemen van een klein baantje als bijv. een krantenwijk of postbezorging niet aantrekkelijk voor oWajong'ers zonder arbeidsvermogen.

Voordeel is wel dat je als oWajong'er zonder arbeidsvermogen niet meer gekort wordt wanneer je een baantje neemt waarbij je net meer dan 20% WML ontvangt.

Deel 2:

Op pag. 14 MvT:

quote:

In het originele topic schreef tt:

Een duurzaam en volledig arbeidsongeschikte die meer dan 20 procent werkt komt zodoende onder het regime voor niet duurzaam en volledig arbeidsongeschikten terecht. De uitkering wordt dan berekend aan de hand van 70 procent van de grondslag. Het totale inkomen komt dan op ten minste 75 procent van het WML. Op die manier wordt een inkomensterugval voorkomen. Ook voor een volledig en duurzaam arbeidsongeschikte jonggehandicapte die meer dan 20 procent van het WML verdient, is werken dus lonend. Naar verloop van tijd zal het UWV deze persoon overigens wel oproepen voor een herbeoordeling (zie het huidige artikel 2:46, tweede lid, en het voorgestelde nieuwe artikel 2:46a). Immers, wie langere tijd 20 procent van het WML kan verdienen is mogelijk niet meer duurzaam en volledig arbeidsongeschikt.

Verdien je straks als oWajong'er zonder AV meer dan 20% WML, dan kan het best wezen dat je dan alsnog wel arbeidsvermogen krijgt toebedeeld.

Wat is bij de tegenwoordige loonwaardebepaling de maximale bandbreedte boven of onder de geldende Gouden Standaard? En hoeveel procent van de resultaten van het totaal aantal door professionals beoordeelde casussen moet binnen deze bandbreedte liggen?

Ik kan alleen deze onderzoeksopdracht ‘Verhogen validiteit en betrouwbaarheid van methoden voor loonwaardebepaling' vinden. Maar het is mij niet duidelijk wat nu in de praktijk wordt gehanteerd.
https://wetten.overheid.nl/BWBR0037600/2016-02-10

In ieder geval kan er een behoorlijk verschil voor de werknemer in zitten.

Ook hebben niet alle werknemers nu een loonwaardebepaling gehad. Het lijkt me een hele klus voor het UWV om dit te doen.

Laatst gewijzigd op: 22 november 2018 18:50

Hoe gaat de minister om met het feit dat iemand uit de oude Wajong die 19% van het minimumloon verdient, die in de oude Wajong dat inkomen mag houden? Iemand in de nieuwe Wajong wordt juist volledig gekort.
Als beide deelnemers naar een nieuwe regeling gaan, moeten deze dan niet hetzelfde krijgen? De voormalig oud-wajonger krijgt dan een garantiebedrag en de voormalig Wajong2010'er niet. Minister wil toch graag de regelingen gelijk maken? Dan moet je dat verschil ook niet meer hebben?
Dus of iedereen krijgt dat garantiebedrag, of niemand.

Het zal weliswaar wellicht weer niet mogen: Maar heb alsnog ook een reactie erop geplaatst

Ik vind en blijf vinden: Dat Banenafspraak maar een twijfelachtig gebeuren is
Of beschut werk, voor diegene die daarin vallen dan

Fijn als het voor de helft van de mensen werkt, maar voor mij werkt het niet, of ik krijg verkeerde informatie, of verschillende informatie enz binnen (geen idee)
Maar ik durf en blijf het niet durven om er wat mee te doen, of mee aan de slag te gaan, echt waardeloos in Nederland

quote:

Op 20 november 2018 schreef jan het volgende:

Dit wetsvoorstel maakt daarnaast mogelijk dat mensen in de oWajong, net als in de Wajong2010 en Wajong2015 op eigen verzoek hun uitkering kunnen beëindigen.

2

Beste Jan,

Ik heb een vraag: Over het feit dat je zegt: Dit nieuwe wetsvoorstel zorgt ervoor dat je kunt afzien van de Wajong?.

Mijn vraag?:

Ik (Kelly) val in: Optie Banenafspraak (en dan dus helaas Bijstand)
Mijn (Man) valt in: Wajong 2010 (en volgens mij alleen optie Banenafspraak wat hij ook kan, maar dan middels UWV Wajong)

Wat ik mij afvraag? Als je afziet van de Wajong? Dan zie je ook toch automatisch af van de Banenafspraak Recht, of heb ik het mis?

Want??? Ik ben altijd bang om op mezelf te willen wonen (samen met mijn man) omdat ik tig administratie spul op me af zal zien komen (niet dat ik daarvan niks zal begrijpen, gelukkig dus wel) maar in principe vind ik dat dus oneerlijk: Waarom moeten mensen meer gedoe hebben, door 2 potjes op dat moment?

Laatst gewijzigd op: 24 november 2018 19:45

Hi! Ik probeer me door de officiële stukken heen te worstelen maar snap nog wat dingen niet voor mijn eigen situatie.

Mijn inkomsten komen uit werk (12 uur bij reguliere werkgever), WIA en Oude wajong in 2010 met terugwerkende kracht gekregen. In 2008 ben ik uitgevallen op mijn werk van 24 uur en toen is tegelijkertijd Wia en Wajongvraag procedure ingezet. Die zijn beide op zelfde moment toegekend.

Fijn als werken gaat lonen, maar gaan dan de extra inkomsten van mijn WIA uitkering af en kom ik onder de streep op hetzelfde neer?

quote:

Op 25 november 2018 schreef Jacqueline het volgende:

Mijn inkomsten komen uit werk (12 uur bij reguliere werkgever), WIA en Oude wajong in 2010 met terugwerkende kracht gekregen. In 2008 ben ik uitgevallen op mijn werk van 24 uur en toen is tegelijkertijd Wia en Wajongvraag procedure ingezet. Die zijn beide op zelfde moment toegekend.

Fijn als werken gaat lonen, maar gaan dan de extra inkomsten van mijn WIA uitkering af en kom ik onder de streep op hetzelfde neer?

Ik hoop dat UWV webcare hier al meer duidelijkheid voor je over kan geven.
Maar de samenloop WIA + Wajong + werk kan ingewikkeld zijn.
Het ligt er ook aan welke situatie op jou van toepassing is.
De nieuwe plannen laten artikel 3:50 lid 3 Wajong vervallen.
Dat artikel regelt dat je zowel een WIA uitkering uit arbeidsongeschikt worden uit werk kan krijgen, met daar bovenop de hoogte van de Wajonguitkering die je al ontving tijdens het werken. Dat dit artikel gaat vervallen, is dus een verslechtering.

Laatst gewijzigd op: 26 november 2018 16:15

In de onderstaande 'Kamerbrief verslag schriftelijk overleg inzake de kabinetsreactie beleidsdoorlichting Wajong' staan vragen en antwoorden over oa. het voorstel om de Wajong te vereenvoudigen.

Zie link:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/11/21/kamerbri...

Pagina's