Naar hoofdinhoud

Praat mee op het Wajong-forum

Op dit forum kunnen Wajongers hun ervaringen met elkaar delen. Discussieer mee over onderwerpen die je bezighouden en stel je algemene vragen over je Wajong-uitkering.

De meest recente, actieve discussie staat bovenaan.

Moderators op dit forum zijn Eva en Dirk-Jan. Zij begeleiden de discussies namens UWV.

Het UWV Webcareteam beantwoordt algemene vragen over je uitkering.

Forum: Nieuws > Wetsvoorstel harmonisatie Wajong
Nieuws

Pagina's

Mij is totaal onduidelijk op welke wijze het uitgangspunt Participatie, in de zin van meedoen en daar geld voor hebben, gestalte krijgt in dit voorstel.

Persoonlijk vind ik het voorstel weinig denkkracht hebben en weinig visie en weinig doorredeneren vanuit uitgangspunten bevatten en vind het te smal. Het voorstel heeft onvoldoende kwaliteit. Zijn de mensen op het ministerie SZW wel voldoende capabel?

Ook weinig aandacht en realiteitszin wat een leven met een arbeidsbeperking in de praktijk betekent. Hoeveel mensen bij het ministerie SZW doen de zorg voor een broer of zus met een arbeidsbeperking? En voeren ook de regie en de planning over al de partijen en uitzoekwerk en al het andere werk waarmee je dan te maken krijgt? En vangen de teruggang in gezondheid en agressie op ontstaan door alle onrust en wijzigingen?

Hoe zit het met mensen met een urenbeperking? Kunnen deze met de plannen ook het WML verdienen?

Kan iemand een voorbeeld geven hoe de formule precies werkt?

Er is blijkbaar wel een overgangsregeling waar je binnen 2 maanden weer een beroep op kunt doen.

Laatst gewijzigd op: 21 november 2018 10:34

Hoe zit het met de mensen met nu een Wajong2010 en de beoordeling 'geen arbeidsvermogen, maar mogelijk in de toekomst wel' hebben gekregen? Waar gaan deze onder vallen?

Helaas niets over afschaffing van loondispensatie en alleen loonkostensubsidie. Zou het wel eenvoudiger maken voor werkgevers.

Wordt bij mensen met die nu een oude Wajong en duurzaam geen arbeidsvermogen hebben als ze minder dan 20% wml verdienen dit van de uitkering afgetrokken?

Wat is het effect op UWV toeslag, toeslagen belasting, bijdrage CAK, vrijwilligerswerk, mantelzorg, dagbesteding, passend onderwijs, jeugdwet, WMO, WLZ, CIZ, zorgkantoor, zorgverzekering, begeleid wonen, beslagvrij bedrag, draagvlak berekenen afbetalen studie, etc.?

Laatst gewijzigd op: 22 november 2018 11:35
Laatst gewijzigd op: 21 november 2018 16:43

Beleidsdoorlichting Wajong.
https://perspectief.uwv.nl/forum/s/beleidsdoorlichting-wajong

Kabinetsplannen voor vereenvoudigen Wajong
https://perspectief.uwv.nl/forum/s/kabinetsplannen-voor-vereenvoudigen-w...

Afschaffen voortgezette werkregeling, bremanregeling en (hoger) maatmanloon
https://perspectief.uwv.nl/forum/s/afschaffen-voortgezette-werkregeling-...

Werkgevers hebben geen behoefte aan instrument loondispensatie
https://perspectief.uwv.nl/forum/s/werkgevers-hebben-geen-behoefte-aan-i...

Loonkostensubsidie en loondispensatie effectief
https://perspectief.uwv.nl/forum/s/loonkostensubsidie-en-loondispensatie...

De nieuwe WSW. (NWSW).
https://perspectief.uwv.nl/forum/s/de-nieuwe-wsw-nwsw

Brief van staatssecretaris Van Ark (SZW) aan de Tweede Kamer inzake de uitwerking van een breed offensief om meer mensen met een beperking aan het werk te helpen.

Deze brief is inclusief bijlagen eveneens aan de Eerste Kamer aangeboden.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/11/20/kamerbri...

@Jan
Bedoel je met derde maatregel dat oudwajongers verplicht moeten re-integratie en elk aanbod werk moeten accepteren ?

Heeft dit alles nog effect op de inkomenstoets? Of hebben alle drie deze Wajong versies (voor 2010, 2010 en 2015) allemaal geen inkomenstoets?

Eén van de criteria voor de beoordeling op arbeidsvermogen is 2 uur WML of 4 uur lager dan WML kunnen verdienen. Wat gebeurt er met de mensen die toch iets willen bijverdienen en geen arbeidsvermogen hebben omdat ze niet aan het criterium kunnen voldoen?

Bij de oude Wajong mag je de eerste 20% mag houden. Dat is een stimulans om toch iets te gaan doen en onder de mensen te komen en geeft meer zelfvertrouwen. Dat je toch iets zelf aan je situatie kunt doen. Het kan ook een opstap zijn om meer te gaan werken voor mensen wiens weg naar werk wat langer duurt.

Als ik het goed begrijp is er voor deze groep geen toegang tot voorzieningen en hulpmiddelen. Ik vind dat dat wel zou moeten.

Kortom, ik vind te weinig prikkel in de plannen om de stap te maken om van geen werk naar werk te gaan voor deze groep.

quote:

Op 21 november 2018 schreef jori het volgende:

@Jan
Bedoel je met derde maatregel dat oudwajongers verplicht moeten re-integratie en elk aanbod werk moeten accepteren ?

Is er misschien iemand van de crew die antwoord op mijn vraag heeft ?

Laatst gewijzigd op: 22 november 2018 11:07

Pagina's